Európska komisia schválila mapu štátnej pomoci. Koľko dostane váš región?

Európska komisia (EK) vo štvrtok - v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci - schválila mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027.

16.09.2021 14:46
euro, peniaze, mince, bankovky, strom Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Slovenská mapa regionálnej pomoci je jednou z prvých máp schválených EK v rámci revidovaných usmernení o regionálnej pomoci. Komisia rovnakú mapu vo štvrtok schválila aj pre Maďarsko.

Revidované usmernenia o regionálnej pomoci, ktoré EK prijala 19. apríla 2021 a ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2022, umožňujú členským štátom pomáhať najviac znevýhodneným európskym regiónom „dobiehať“ vyspelejšie regióny, a vyrovnávať tak rozdiely v hospodárskej prosperite, príjmoch a nezamestnanosti. To sú hlavné ciele EÚ v oblasti súdržnosti.

Tesla S Plaid - rekord na Nurburgringu 2021 Čítajte viac Na dotáciách na nákup elektromobilov už rezort hospodárstva vyplatil 4,5 milióna eur

Usmernenia poskytujú členským štátom lepšie príležitosti podporiť regióny, ktoré čelia transformačným alebo štrukturálnym výzvam, ako je vyľudňovanie a pomôžu v plnej miere pri projektoch zelenej a digitálnej transformácie.

V revidovaných usmerneniach o regionálnej pomoci sú zakotvené silné záruky s cieľom zabrániť členským štátom využívať verejné prostriedky spôsobom, ktorý by mal za následok premiestňovanie pracovných miest z jedného členského štátu EÚ do druhého.

V mape regionálnej pomoci Slovenska sa vymedzujú regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc. Takisto sa v nej stanovujú maximálne intenzity pomoci v oprávnených regiónoch. Intenzita pomoci je maximálna výška štátnej pomoci, ktorú možno poskytnúť na príjemcu, vyjadrená ako percentuálny podiel oprávnených investičných nákladov.

Podľa revidovaných usmernení o regionálnej pomoci pokrývajú regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc 87,97 % obyvateľstva Slovenska. Tieto regióny patria medzi najviac znevýhodnené regióny v EÚ, s HDP na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru EÚ.

Komisia jednotlivé tri regióny konkrétne ohodnotila:

  • región Západné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 30 %;
  • región Stredné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 40 %;
  • región Východné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 50 %.

Vo všetkých týchto oblastiach sa maximálne intenzity pomoci môžu zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných strednými podnikmi a o 20 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných malými podnikmi, pri ich počiatočných investíciách s oprávnenými nákladmi až do výšky 50 miliónov eur.

Po zavedení budúceho plánu spravodlivej transformácie územia v súvislosti s nariadením o Fonde na spravodlivú transformáciu (JTF) má Slovensko možnosť oznámiť eurokomisii zmenu mapy regionálnej pomoci, ktorá bola schválená vo štvrtok, s cieľom uplatniť možné zvýšenie maximálnej intenzity pomoci v budúcich oblastiach spravodlivej transformácie, ako sa uvádza v revidovaných usmerneniach o regionálnej pomoci.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #Slovensko #štátna pomoc