Do mostov v nevyhovujúcom stave je potrebné investovať viac ako 300 miliónov eur

Slovenská správa ciest (SSC) pripravila mostný program, ktorý však doposiaľ nebol schválený.

05.09.2021 10:07
Podbanské - búranie mostu Foto:
Podbanské - búranie mostu
debata (24)

Požadovala v ňom systematicky rozpočtovať finančné prostriedky vo výške po 30 miliónov eur v nasledujúcich desiatich rokoch, aby sa degradujúci stav mostov zastavil. Ak nebude schválený, SSC nemá financie na ich rekonštrukciu. Prostriedky na investície má nastavené na hodnote nula eur. Pre TASR to uviedla Lucia Karelová z komunikačného odboru SSC.

Na mosty v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave je podľa SSC potrebné na základe prvotného odhadu investovať viac než 300 miliónov eur. „Táto suma zahŕňa iba náklady na prípravu stavieb a stavebné práce. K týmto financiám je potrebné prirátať aj náklady na údržbu iných mostov, pokiaľ nepríde k ich prestavbe alebo rekonštrukcii,“ skonštatovala Karelová.

Údržbu a opravy je totiž nevyhnutné realizovať aj na mostoch vo vyhovujúcom stave, inak sa neodstránené poruchy na mostoch dostanú až do štádia, keď je potrebné most preradiť do kategórií 5, 6, 7, teda do nevyhovujúceho stavebno-technického stavu. V týchto prípadoch je podľa Karelovej už nevyhnutné riešiť závažné drahé opravy či rekonštrukcie oveľa skôr, ako sa predpokladá z pohľadu projektovanej životnosti mosta.

Poukázala tiež na to, že SSC má v ukazovateľoch výhľadovo nastavené finančné prostriedky na investície vo výške nula eur. „Pri plnení plánovaných investícií SSC potrebuje, aby tento plán bol odzrkadlený vo vládou schválenom návrhu rozpočtu na príslušné roky,“ podotkla.

Zároveň priblížila, že ak nebude schválený mostný program, prichádza do úvahy aj financovanie formou PPP projektu (projekt verejno-súkromného partnerstva). SSC vníma túto možnosť ako alternatívu riešenia dlhodobo odkladanej potreby prestavby mostov v nevyhovujúcom stave. „Pri počte 1778 mostov v správe SSC je možné použiť formu financovania prostredníctvom PPP len na časť mostov. V súbehu s PPP projektom je nevyhnutné hľadať finančné prostriedky v rozpočte na nastavenie a realizáciu systémového financovania, aby systém hospodárenia s mostmi bol funkčný,“ dodala Karelová.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) avizoval, že pri rokovaniach o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa bude snažiť o zvýšenie rozpočtu pre SSC a limitu zamestnancov. „V opačnom prípade budem nútený spustiť PPP projekt na masívnu obnovu mostov na Slovensku. PPP je nielen odpoveďou, keď nemáte financie, ale aj vtedy, keď nemáte na to kapacity personálne, aby ste to vyprojektovali,“ poznamenal Doležal v utorok (31. 8.).

24 debata chyba
Viac na túto tému: #mosty #cesta #SSC