Priemerný plat narástol najrýchlejšie za posledných šestnásť a pol roka. Výška mzdy prelomila hranicu 1 200 eur

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku dosiahla v druhom štvrťroku tohto roka 1 202 eur, medziročne stúpla o 10,5 percenta.

03.09.2021 09:57
graf1 Foto:
Reálna mzda po zohľadnení miery inflácie medziročne vzrástla o 8,1 percenta. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti predchádzajúcemu obdobiu (1. štvrťroku 2021) zvýšila o 1,4 percenta.
debata (9)

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka medziročne zvýšila o 10,5 percenta na 1 202 eur. Vyšší nárast priemernej hrubej mzdy zaznamenali štatistici naposledy vo štvrtom štvrťroku 2004. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.

VIDEO: Pozrite si video Štatistického úradu SR.
Video

Rast miezd ťahal najmä priemysel, zdravotníctvo a sociálna pomoc. „Vysoký medziročný rast je tiež dôsledkom toho, že v rovnakom období minulého roka priemerné zárobky prvýkrát v ére Slovenskej republiky klesli, a to o 1,2 percenta," upozorňujú štatistici. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou priemerná nominálna mesačná mzda o 101 eur prevýšila výšku priemernej mzdy z druhého štvrťroka 2019.

Reálna mzda v druhom kvartáli tohto roka po zohľadnení miery inflácie medziročne vzrástla o 8,1 percenta. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti prvému kvartálu tohto roka zvýšila o 1,4 percenta.

Priemerná nominálna mesačná mzda

Kraj 1.polrok 2021 (€)
SR spolu 1 163
Bratislavský 1 450
Trnavský 1 083
Trenčiansky 1 068
Nitriansky 969
Žilinský 1 015
Banskobystrický 1 004
Prešovský 900
Košický 1 087

Zdroj: ŠUSR

Rast priemernej nominálnej mzdy oproti druhému štvrťroku minulého roka zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva a všetky mali tiež hodnotu mzdy vyššiu ako v rovnakom období pred pandémiou. V odvetviach, v ktorých pracuje najviac ľudí, sa dosiahli vysoké medziročné prírastky v priemysle o 13,5 percenta a v oblasti obchodu o 12 percent, čo bolo výrazne viac aj ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, teda pred pandémiou. Relatívne najrýchlejšie medziročne vzrástli mzdy v ubytovacích a stravovacích službách (o 20,7 %), ale išlo len o dorovnanie minuloročného prepadu, výška mzdy sa dostala prakticky na úroveň ako pred dvoma rokmi. V porovnaní so situáciou pred pandémiou najvýraznejší rast dosiahla priemerná mzda v zdravotníctve a sociálnej pomoci, vzrástla o 23 percent.

Priemerná mzda sa medziročne zvýšila vo všetkých krajoch, až na jeden región rasty prekonali úroveň 10 percent. Najvyššie relatívne prírastky boli v Žilinskom (o 13,8 percenta) a Prešovskom kraji (o 13,4 percenta). Najnižší rast o 7,4 percent bol v Bratislavskom kraji, priemerná hrubá mzda tu dosiahla 1 467 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala výška mzdy od 933 eur v Prešovskom kraji do 1 152 eur v Košickom kraji. V porovnaní so situáciou pred dvoma rokmi dosiahli rast platov vyšší ako 10 % štyri regióny, a to Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca €

II. Kvartál/2021
Hospodárstvo SR úhrnom 1 202
v tom  
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 933
z toho poľnohospodárstvo 919
Priemysel 1 297
ťažba a dobývanie 1 332
priemyselná výroba 1 273
dodávka elektriny, plynu a pary 2 129
dodávka vody 1 138
Stavebníctvo 809
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel 1 129
Doprava a skladovanie 1 108
Ubytovacie a stravovacie služby 664
Informácie a komunikácia 2 097
Finančné a poisťovacie činnosti 2 192
Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 135
Odborné, vedecké a technické činnosti 1 283
Administratívne služby 934
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie 1 704
Vzdelávanie 1 131
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 1 363
Umenie, zábava a rekreácia 949
Ostatné činnosti 732

Zdroj: ŠUSR

Za prvý polrok tohto roka dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR 1 163 eur. Medziročne sa zvýšila o 7 %, a v porovnaní s obdobím pred dvoma rokmi bola nominálna priemerná mzda vyššia o 9,5 %. Reálna mzda po zohľadnení inflácie medziročne vzrástla o 5,3 %.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #Slovensko #priemerná mzda