Nájom poľnohospodárskych a lesných pozemkov? Agrorezort pripravuje zmeny

Zákonom sa má tiež zakázať dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu (užívateľa) v zmluve o nájme.

09.08.2021 18:23
les spomienok, popol, urna, pohreb, les, strom,... Foto: ,
Ilustračná foto.
debata (2)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pracuje na novom zákone o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Jeho cieľom je vypracovanie úplne novej úpravy nájmu poľnohospodárskej pôdy (árenda), ktorá nahradí doterajší zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov ako aj úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdy podľa občianskeho zákonníka.

Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave zákona o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov, ktorú ministerstvo dalo do pripomienkového konania. Samotný návrh zákona by mal agrorezort predložiť do pripomienkového konania v októbri tohto roka.

prasiatka, svinky, ošípané Čítajte viac Honba na diviaky, akú história nepamätá. Poľovníci dostanú od 40 do 70 eur za mŕtve zviera, zdravé mäso pôjde do obchodov

V súvislosti s touto úpravou nájmu poľnohospodárskej pôdy sa majú zadeklarovať základné zásady nájmu na poľnohospodárske účely, v zmysle ktorých možno vykladať ostatné ustanovenia zákona ako nadradenosť postavenia vlastníka pozemku voči jeho užívateľovi a.i.. Zaviesť sa má zásada, že prenechať pôdu do užívania je možné iba na základe nájomnej zmluvy (árendy) uzatvorenej podľa tohto zákona.

Tiež povinnosť vlastníka pôdy zabezpečiť obhospodarovanie vlastnej pôdy a zaviesť sa má aj nová definícia poľnohospodárskeho pozemku na účely poľnohospodárskej výroby. Nanovo sa majú upraviť aj práva a povinnosti nájomcov, prenajímateľov a užívateľov náhradných pozemkov.

Zákonom sa má tiež zakázať dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu (užívateľa) v zmluve o nájme, zrušiť sa má zákonné právo prednostného nájmu a zakázať sa má dojednanie práva prednostného nájmu v zmluve o nájme.

Upraviť sa má tiež nová minimálna výška nájomného pre rôzne kategórie pozemkov, výhľadovo podľa regiónov. Zákon má zaviesť aj mnohé ďalšie zmeny.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #Agrorezort