Potraviny kontrolujú dva rôzne štátne úrady. Je potrebná reforma, tvrdia potravinári

Potravinárska komora Slovenska vyzýva na reformu úradnej kontroly potravín. Vyhlásenie výberového konania na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy by mal podľa komory rezort pôdohospodárstva využiť na zreformovanie úradnej kontroly potravín zjednotením pod jeden samostatný kontrolný úrad, čím by sa rovnako zlúčila úradná kontrola potravín z regionálnych veterinárnych a potravinových správ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pod jeden orgán. Zlúčenie úradnej kontroly potravín pritom predpokladá aj programové vyhlásenie vlády.

21.04.2021 12:02
debata

Rezort ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽaNO) minulý piatok vyhlásil výberové konanie na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Jednou z podmienok pre uchádzačov je aj zaslanie koncepcie rozvoja, zvýšenia efektivity a účinnosti veterinárnej správy vrátane podriadených organizácií. Ministerstvo by preto podľa potravinárov malo využiť túto príležitosť na zreformovanie úradnej kontroly potravín pod jeden samostatný orgán, ktorý by odstránil dvojkoľajnosť úradnej kontroly potravín.

V súčasnej dobe vykonávajú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy úradnú kontrolu okrem iného na potraviny živočíšneho pôvodu, geneticky modifikovaných potravín, či poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi. Orgány verejného zdravotníctva vykonávajú úradnú kontrolu potravín v prevádzkarňach verejného stravovania, vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam pri výrobe potravín, či vo vzťahu k výživovým doplnkom a potravinám pre osobitné kategórie spotrebiteľov.

Švajčiarsko Počasie Jar Ovocné dreviny Čítajte viac Počasie zdvíha ceny potravín

„Potravinárska komora Slovenska dlhodobo vyzýva na zjednotenie úradnej kontroly potravín a odstránenie súčasnej dvojkoľajnosti kontrolných orgánov. Zjednotením úradnej kontroly potravín bude možné pružnejšie reagovať na rôzne potravinové kauzy v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca a vo všetkých odberateľských kanáloch.

Rovnako je potrebné zachovať vysokú úroveň kontroly potravín za účelom splnenia jej prvoradého účelu, a to je účinná ochrana spotrebiteľa,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Zjednotenie úradnej kontroly potravín by podľa potravinárov zároveň prispelo k jednotnému výkladu a prípravy národnej potravinárskej legislatívy a efektívnemu výkonu a koordinácií úradnej kontroly aj vo vzťahu k samotným potravinárskym podnikom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #Potravinárska komora Slovenska