Mičovského audit v PPA ukázal, že takmer dve tretiny peňazí bolo vyplatených neoprávnene

Kauzou Dobytkár prečiny v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) nekončia. V takmer v 60 percentách preskúmaných úkonoch pravdepodobne dochádzalo k neoprávnenému vyplácaniu finančných prostriedkov. Ukázal to forenzný audit, ktorý dalo vypracovať nové vedenie ministerstva pôdohospodárstva.

18.03.2021 11:51
debata (26)

„Nikdy som nepochyboval o tom, čo je dávno verejným tajomstvom. Percento neoprávnene vyplatených prostriedkov a výška sumy, o ktorú bola táto krajina ochudobnená, ma však hlboko zarmucuje,“ povedal minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO). Zistenia v oblasti vyplácania podpôr v agrorezorte chce dať preto riadne vyšetriť.

Ministerstvo pôdohospodárstva postupuje všetky zistenia pochybení pri vyplácaní finančných prostriedkov orgánom činným v trestnom konaní.

Milióny eur

Forenzný audit vykonávala spoločnosť Pricewaterhou­seCoopers Slovensko v čase od konca mája 2020 do 18. februára 2021. Audit popísal a identifikoval z forenzného overenia možné podvodné schémy, ako aj podozrenia a ostatné kľúčové zistenia aktivít v programovom období počas rokov 2014 až 2020. „S hraničnou istotou dnes vieme, že známou kauzou Dobytkár podozrenia nekončia. Prešetrilo sa 110 prípadov v hodnote 47 miliónov EUR. Z preskúmaných platieb bolo vyše 27 miliónov pravdepodobne spojených s korupciou a nekalosťami,“ uviedol štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Martin Fecko.

K najvyššej miere pravdepodobných pochybení dochádzalo v prípade projektových podpôr. Naopak, v systéme priamych platieb sa očakávane preukázalo, že objektívnejšie pravidlá prinášajú menšie možnosti na špekulácie.

Vznikne kontrolná komisia

Vedenie agrorezortu si kladie za jednu z hlavných úloh takéto aktivity už viac nedopustiť. S týmto cieľom zriaďuje odbornú komisiu, ktorá zavedie do praxe viaceré opatrenia a výstupy Forenzného auditu vykonaného v PPA. Komisia so svojím šesťčlenným riadiacim výborom, na ktorého čele bude Fecko, bude priamo podriadená ministrovi. Odborná komisia bude ďalej dohliadať na činnosti pracovných skupín, zložených zo zamestnancov minisetsrtva pôdohospodárstva, PPA a externých špecialistov, ktorí budú implementovať jednotlivé opatrenia pre priame platby, projektové výzvy, informačné technológie a ďalšie identifikované oblasti.

„Zabezpečíme transparentnú a bezkorupčnú platobnú agentúru, ktorá bude mať otvorené dvere pre všetkých, ktorí budú mať nárok na poberanie platieb a podpôr na rozvoj svojej činnosti v agrosektore. Dobré známym percentám z projektov je definitívny koniec. Cieľ máme spoločný – zveľadenie jedinečného slovenského vidieka,“ uzavrel Mičovský.

Čo ukázal audit

Podozrenia z podvodného správania poukazujú napríklad na vysoké honoráre pre konzultantov, ktoré sa pohybovali vo výške viac ako 25 percent z celkovej výšky nenávratného finančného príspevku. Audit poukazuje na účelové zaradenia podnikov do kategórií podnikov, ktoré nie sú vo finančných ťažkostiach.

Audit ďalej odhalil účelové opätovné prehodnocovanie bodového ohodnotenia projektov, čím dochádzalo k vyradeniam na úkor nahradenia iných uchádzačov zo zásobníka projektov „pod čiarou“. Zistenia auditu poukazujú aj na konflikt záujmov u žiadateľov, alebo jeho dodávateľov a pracovníkov PPA. V niektorých prípadoch konzultanti vystavili faktúry za vykonané služby niekoľko týždňov skôr, ako bolo PPA prijaté interné rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Forenzný audit identifikoval aj pravdepodobné ovplyvňovanie schvaľovacieho procesu – meniace sa kritériá výberu počas vyhodnocovania projektov. Opakovane dochádzalo aj k zlyhaniu PPA pri kontrole žiadostí. Vo viacerých prípadoch dochádzalo k neprimerane vysokým maržiam – pri tzv. „kombajnovej výzve“ sa zisková prirážka pohybovala v rozpätí od 19 do 122 % (kombajn s kúpnou cenou 265 000 eur stál v tejto výzve takmer 600 000 eur). Dochádzalo aj k nedostatkom v procese verejného obstarávania pri použití kritéria cena a čas. Ako príklad agrorezort opisuje výstavbu cesty, kde víťazná ponuka na základe časového dodania skoršieho o 23 hodín, ako ďalší v poradí predražila cenu práce o viac ako pol milióna eur.

© Autorské práva vyhradené

26 debata chyba
Viac na túto tému: #dotácie #PPA #Dobytkár #Mičovský