Rezort dopravy pripravuje novelu zákona, ktorá hovorí o prepojení mýtnych systémov v únii

Elektronické mýtne systémy v rámci Európskej únie (EÚ) by sa mali navzájom prepojiť. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR s týmto cieľom pripravuje novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Predbežná informácia k pripravovanej právnej norme bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkové konanie by sa malo začať v apríli.

06.03.2021 13:03
debata (3)

Účelom návrhu zákona je transpozícia európskej smernice. Jej cieľom je harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných na objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte Únie. Zámerom je rovnako zabezpečenie interoperability, teda vzájomného prepojenia elektronických mýtnych systémov v EÚ.

Rezort dopravy v materiáli podotkol, že chýbajúca interoperabilita je významným problémom pri elektronických cestných mýtnych systémoch, ak je cestný poplatok spojený so vzdialenosťou, ktorú prejde vozidlo (mýto závislé od vzdialenosti), alebo s prejazdom vozidla cez konkrétny bod (tzv. spoplatnenie vjazdu).

„Je žiaduce uľahčiť zavedenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov, aby sa znížili náklady a administratívne a technické zaťaženie dopravcov spojené s platbou mýta v celej Únii. Zavedenie efektívneho prepojenia mýtnych systémov je vhodné aj z hľadiska budúceho vývoja prístupu k spoplatňovaniu pozemných komunikácií v Únii,“ skonštatovalo MDV.

Smernica predpokladá získavanie údajov o vozidlách a vodičoch z iných členských krajín EÚ na účel uľahčenia sankcionovania na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií. MDV tvrdí, že takéto riešenie cezhraničného vymáhania úhrady predstavuje významný nástroj na zvýšenie efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili poplatkovú povinnosť za užívanie ciest v inom členskom štáte.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Mýto #MDV SR