Pomoc najmenej rozvinutým okresom by mala byť efektívnejšia a transparentnejšia

Štát plánuje zmeny v pomoci najmenej rozvinutým regiónom. Poskytovanie finančných príspevkov by malo byť efektívnejšie, adresnejšie a transparentnejšie. Zároveň by sa mali urýchliť jednotlivé procesy. Predpokladá to novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zmeny by mali platiť od novembra tohto roka.

05.03.2021 10:35
debata

Pôvodný model prípravy a vyhodnocovania výziev založený na odporúčaniach okresných úradov by mal podľa zverejneného materiálu nahradiť nový model tzv. Riadiacich výborov zložených z predstaviteľov VÚC, okresných úradov, odborníkov a zástupcov rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. „Skúsenosti z minulosti totiž odhalili i prípady, kedy dochádzalo k zjavne neúčelnému nakladaniu s regionálnymi príspevkami bez priamej väzby na riešenie rozvojového problému v regióne," argumentuje ministerstvo.

Novela taktiež prináša zjednodušenie procesu schvaľovania záväzných dokumentov týkajúcich sa poskytovania regionálneho príspevku. Nahrádza vládou schválené dva záväzné dokumenty, a to Akčný plán najmenej rozvinutého okresu a Ročné priority, jedným záväzným dokumentom, Plánom rozvoja. Ten by mal ako komplexný materiál pre poskytovanie podpory najmenej rozvinutému okresu obsahovať súbor konkrétnych aktivít na riešenie rozvojového problému v regióne.

Realitou by mali byť aj nová koncepcia najmenej rozvinutých území. „Návrh zákona prihliada aj na potrebu aktualizácie kritérií na posudzovanie okresu ako najmenej rozvinutého okresu, a to o kritérium, ktoré medzi najmenej rozvinuté okresy radí i okresy kompletne obklopené najmenej rozvinutými okresmi," píše sa v predkladacej správe. Z poznatkov z praxe totiž vyplýva, že ak sa takýto okres vyskytne, ide zväčša o okres, ktorý má spravidla rovnaké rozvojové problémy ako okresy, ktoré ho obklopujú.

debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc #VÚC #Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie