ZMOS informoval Európsku komisiu o problémoch s čerpaním eurofondov na regionálny rozvoj

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) informovalo Európsku komisiu (EK) o problémoch s čerpaním eurofondov pre regionálny rozvoj na Slovensku. Združenie o tom informovalo v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Štát podľa združenia nedostatočne komunikuje a nerieši problémy týkajúce sa čerpania eurofondov. Slovensko navyše zlyháva v zavádzaní prístupu Leader, ktorý spája aktivity na podporu rozvoja vidieka. Rovnaká je situácia so zavádzaním nástroja CLLD, teda zapájaním miestnych akčných skupín (MAS) do regionálneho rozvoja.

11.02.2021 15:40
debata

Komisárovi EK pre poľnohospodárstvo a eurokomisárke pre kohéziu a reformy preto ZMOS zaslal list. V ňom EK informoval, že situácia má mimoriadne negatívne ohlasy vo vidieckych komunitách. Tie vnímajú v negatívnom svetle aj samotný prístup Leader, nástroj CLLD a oba fondy – poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka aj fond pre regionálny rozvoj. Zavádzaniu oboch metód podľa ZMOS-u neboli dlhodobo venované dostatočné kapacity ani adekvátna odborná podpora zo strany štátnych orgánov. Zavádzanie do praxe je podľa združenia nastavené zle a problémy sa tak ťahajú už od roku 2015.

Predseda ZMOS-u Branislav Tréger spolu s predsedom Národnej siete MAS Štefanom Škultétym preto spoločným listom žiadajú o pomoc na európskej úrovni s cieľom záchrany prístupu Leader a nástroja CLLD v prospech rozvoja vidieckych oblastí na Slovensku a v Európskej únii. Zároveň konštatujú, že kým táto situácia je hazardom s nádejou, tak jej neriešenie ešte viac prehĺbi nedôveru voči Európskym investičným a štrukturálnym fondom pre nasledujúce programové obdobie.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #Európska komisia #ZMOS