Mičovský rehabilitoval výskumníkov neprávom očiernených z agropodvodov

Pred dvomi rokmi Slovenskom otriasla kauza okolo agrodotácií na východe Slovenska. Miesto poľnohospodárskej pôdy boli vyplácané peniaze na plochy, ktoré s farmárčením absolútne nesúvisia – ako parkovisko, letisko alebo záhumienky. Bývalé vedenie ministerstva pôdohospodárstva vtedy odvolalo vedúcich pracovníkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) napriek ich nevine. V utorok sa im od ministra Jána Mičovského dostalo zadosťučinenia.

, 08.12.2020 14:53
Miroslav Kromka Foto: ,
Miroslav Kromka
debata (1)

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský sa rozhodol prijať Jozefa Vilčeka a Miroslava Kromku, ktorí ešte v roku 2018 upozornili na podmienky umožňujúce sporné poberanie agrodotácií na pozemky, ktoré na poľnohospodársku činnosť nespĺňali požadované kritériá. V tom čase boli vedúcimi pracovníkmi Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Vtedajšie vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na viaceré výzvy od oboch o nevyhnutných kontrolách poberania dotácií nereagovalo.

Krivé obvinenie

Po prevalení celej kauzy boli obaja zo svojich pozícií odvolaní a na nečestné zaobchádzanie s dlhoročnými odborníkmi v tejto oblasti reagovala odborná verejnosť aj vedecké kapacity, ktoré upozorňovali na veľkú krivdu, akej sa im vtedy dostalo. Predchádzajúce vedenie minisetsrtva pôdohospodárstva dokonca avizovalo zrušenie Odboru diaľkového prieskumu zeme a geoinformatiky VÚPOP a jeho presun priamo pod PPA.

„Vážim si a oceňujem prácu čestných, spravodlivých ľudí, ktorí sa nebáli poukázať na vážne pochybenia, či podozrenia z nekalého konania v minulosti. Nie vždy v našej spoločnosti platí, že mlčať je zlato. Verím, že krivdy, ktorej sa im dostalo po tom, ako odhalili pravdu, sú aspoň touto formou čiastočne odčinené. Vždy budem na strane slušných a svedomitých ľudí,“ uviedol Mičovský.

Po takmer dvoch rokoch sa bývalým vedúcim pracovníkom VÚPOP dostalo zadosťučinenia. Mičovský im odovzdal ďakovné listy za ich dlhoročnú prácu v oblasti výskumu a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a jeho produkčných a celospoločenských funkcií.

Obaja aj napriek nečestnému zaobchádzaniu s nimi, dodnes vo VÚPOP-e pôsobia. Profesor Vilček je okrem toho činný na akademickej pôde, ako člen Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom významných vedeckých prác, odborných publikácií a učebníc, spoluautorom expertíz v oblasti pôdoznalectva a súvisiacich tém, ale aj členom viacerých vedeckých rád a odborných združení.

Rehabilitovaní

„S úctou, zadosťučinením, ale aj pokorou som prijal Vaše rozhodnutie rehabilitovať človeka – vedca, pedológa i pedagóga, život ktorého bol od útleho detstva spätý s pôdou. Pôda, sťa starostlivá matka ma nielenže živila, ale vnútorne ma aj obohacovala, inšpirovala, prinášala radosti i strasti,“ uviedol v liste ministrovi Vilček. Stretnutia sa totiž nemohol osobne zúčastniť.

Podobne, reagoval Miroslav Kromka, ktorý na osobnom stretnutí s ministrom vyjadril poďakovanie. „Verím, že sa táto rehabilitácia týka nielen mojej osoby, ale predovšetkým celého kolektívu VÚPOP. Táto ustanovizeň bola v minulosti v médiách obviňovaná z podielu na krivdách a podvodoch, ktoré boli páchané na čestných poľnohospodároch,“ uviedol rehabilitovaný Kromka.

V minulosti pôsobil ako vedecko-technický pracovník Katedry pedológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Naďalej sa venuje vedeckej práci v tejto oblasti a spolu s profesorom Vilčekom je tiež členom Slovenskej pedologickej spoločnosti Societas pedologica Slovaca.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #agropodvody #Kromka #Vilček
Flowers