Mičovský povolil spoločné poľovačky. Zákaz zhromažďovania pre ne neplatí

Rezort ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského po dohode s úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) informuje, že zákaz zhromažďovania sa v počte vyššom ako 6 osôb, sa nevzťahuje na organizovanie spoločných poľovačiek. Poľovníci však musia dodržať všetky prijaté opatrenia.

19.10.2020 14:39
debata (1)

Plnenie nariadených veterinárnych opatrení, súvisiacich s africkým morom ošípaných (AMO), ako aj znižovanie počtu zveri s cieľom zabrániť škodám spôsobovaným zverou, je tak plne umožnené. MPRV SR informuje aj o dôležitej zmene: po novom je možné vykonávať spoločné poľovačky aj v časti nárazníkovej zóny s Maďarskou republikou.

Ministerstvo pôdohospodárstva sa po prijatí opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu obrátilo na ÚVZ SR s požiadavkou o stanovisko k organizovaniu spoločných poľovačiek počas trvania obmedzenia zhromažďovania nad 6 osôb a zákazu organizovania hromadných podujatí. ÚVZ SR potvrdil, že stanovené organizovanie spoločného lovu zveri sa môže uskutočniť. Poľovníci však musia dodržať všetky stanovené opatrenia.

Spoločné poľovačky sa môžu uskutočňovať pri dodržaní nasledovných protiepidemických podmienok:

  1. Spoločné poľovačky sa konajú v exteriéri, vo voľnej prírode, nosenie rúška pri zachovaní odstupov medzi osobami najmenej 5 metrov nie je povinné.
  2. Osoby zúčastnené na poľovačke sa nebudú zhromažďovať. Strelci budú stáť na stanovištiach samotní a honci v pohone budú v rozostupe minimálne 10 – 20 metrov.
  3. Osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí musia náležite dbať o osobnú hygienu a tam kde je to potrebné, aplikovať dezinfekciu na ruky.
  4. Na hromadnom podujatí sa nemôžu zúčastniť osoby s príznakmi respiračného ochorenia.

V praxi to znamená, že nástup s pokynmi pre lov a kontrolou dokladov musí prebehnúť rýchlo, bez zbytočného predlžovania a zhromažďovania sa osôb. Nástup a výrad je vhodné organizovať vo voľnej prírode. Nie je vhodné praktizovať pozdrav podaním ruky. Počas doby, kedy nie je možné dodržať odstup 5 metrov (nástup, výrad, kontrola dokladov, spoločná manipulácia so zverou), je potrebné dodržiavať opatrenia (nasadené rúško). Po ukončení poľovačky nesmú na túto činnosť nadväzovať žiadne ďalšie spoločenské zhromaždenia (napr. spoločenské posedenie po poľovačke, tzv. posledný pohon), nakoľko by bolo v rozpore s prijatými opatreniami.

Užívatelia poľovných revírov budú povinní pri organizovaní a počas celého priebehu spoločnej poľovačky, zabezpečiť dodržanie týchto podmienok.

Zásah proti diviakom

Novinky nastávajú aj v súvislosti s organizovaním spoločných poľovačiek v nárazníkovej zóne AMO s Maďarskou republikou. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) na základe zmien v pracovnom dokumente Európskej Komisie "Strategický prístup manažmentu boja proti Africkému moru ošípaných v EÚ“ nanovo upravuje organizovanie lovu diviačej zveri v nárazníkovej zóne (s Maďarskou republikou) – Part I. – t. j. časť bez výskytu AMO.

Doteraz bolo organizovanie spoločných poľovačiek na tomto území zakázané. Od teraz sú už spoločné poľovačky povolené, potrebné je však ich vykonávať spôsobom, ktorý minimalizuje riziko migrácie diviačej zveri a dodržiavať odporúčané opatrenia, ktoré vypracovala ŠVPS SR.

Mičovského rezort apeluje na užívateľov poľovných revírov, aby zintenzívnili lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie na maximum. Vývoj situácie s africkým morom ošípaných dokážu poľovníci výrazne ovplyvniť. Užívatelia poľovných revírov by preto mali vytvoriť podmienky na umožnenie lovu diviakov a zapojiť do lovu všetkých poľovníkov.

Organizovanie spoločných poľovačiek je v súčasnej dobe nevyhnutné aj vo vzťahu k plneniu veterinárnych opatrení v súvislosti so znižovaním stavov diviačej zveri a tým k zamedzeniu šírenia AMO. Spoločné poľovačky sú nevyhnutné pre plnenie plánov lovu a predchádzanie škodám spôsobeným zverou. Práve spoločné poľovačky je možné považovať za najefektívnejší spôsob lovu, bez ich organizácie by bolo mimoriadne obťažné plány lovu splniť a znížiť početnosť napríklad premnoženej diviačej zveri.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #poľovačka #poľovník #pandémia #AMO #zákaz zhromažďovania