Dôvera v slovenskú ekonomiku sa zlepšuje pomaly

Dôvera v slovenskú ekonomiku sa zlepšuje pomaly, v medzimesačnom porovnaní boli optimistickejší len podnikatelia v službách. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

28.09.2020 09:58
debata

Celkovo dôvera v slovenskú ekonomiku sa v septembri opäť mierne zvýšila. Vďaka trojmesačnému priemeru sa rast dôvery vyjadrený indikátorom ekonomického sentimentu (IES) začiatkom jesene zvýšil o 4,2 percentu­álneho bodu (p. b.) na hodnotu 87,7. Optimizmus rástol tretí mesiac za sebou, v septembri však len polovičným tempom oproti predošlým dvom mesiacom.

Hodnota IES v septembri zaostávala za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 10,2 p. b. a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 15,6 bodu. Od začiatku merania v roku 1997 boli historicky nižšie hodnoty IES len v období od januára do novembra 2009, keď sa naplno premietla do všetkých častí sveta finančná kríza.

Pri priemyselných podnikoch poklesla dôvera po sezónnej úprave v septembri o 8,7 p. b. na hodnotu –9. Vývoj nepriaznivo ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie a v menšej miere aj zhoršenie úrovne objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 11,1 bodu. Dlhodobo má dôvera podnikateľov v priemysle najvyššie medzimesačné výkyvy.

Spomedzi piatich zložiek v septembri najviac rástol indikátor dôvery v službách. Jeho hodnota (-1) sa v porovnaní s augustom zvýšila o 6 p. b. a postupne sa dostáva do kladných čísiel po tom, čo sa odrazila od svojho májového historického minima –52,3. V septembri minulé roka bola dôvera v službách na úrovni 7 bodov.

Výrazne sa podľa podnikateľov vo vybraných službách zlepšila ich situácia v podnikaní a viera v očakávaný dopyt. Priaznivejšie hodnotili aj dopyt za posledné tri mesiace.

Medzimesačne indikátor spotrebiteľskej dôvery klesol o 0,2 bodu na hodnotu –31. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 23,4 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 12 bodov.

U spotrebiteľov sa zhoršili očakávania úspor domácností a hodnotenia aktuálnych podmienok na sporenie. Naopak, výrazne optimistickejší boli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a mierne v očakávaniach finančnej situácie domácností. Nepatrne sa znížili ich obavy aj zo zvýšenia nezamestnanosti, ktorá je dlhodobo najpesimistickejšou zložkou.
Dôvera podnikateľov v stavebníctve mierne klesla tretí mesiac po sebe na úroveň –42,5 bodu. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 18,5 bodu. Na výsledku hodnoty indikátora sa odrazili nepriaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok, predovšetkým vplyvom podnikov realizujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby.

Indikátor dôvery v obchode klesol v septembri v porovnaní s augustom o 3,4 p. b. na hodnotu 8,3; čo je stále o 3,3 bodu pod úrovňou dlhodobého priemeru. Horšie ako v auguste hodnotia podnikatelia súčasné, ako aj očakávané podnikateľské aktivity. Optimizmus v tomto odvetví je v porovnaní s ostatnými sledovanými odvetviami najvyšší.

debata chyba
Viac na túto tému: #ŠÚ SR #podnikatelia