Návrh rozpočtu na rok 2021 je zameraný na obnovu a posilnenie odolnosti

Európska komisia (EK) v stredu navrhla rozpočet EÚ na rok 2021 vo výške 166,7 miliardy eur. K tejto sume chce dodať 211 miliárd eur vo forme grantov a 133 miliárd eur vo forme pôžičiek pre členské krajiny EÚ prostredníctvom viacročného plánu obnovy s názvom EÚ novej generácie.

24.06.2020 15:51
debata (1)

Plán obnovy a odolnosti v navrhovanej výške 750 miliárd eur navrhla EK s cieľom oživiť európske hospodárstvo po negatívnych dosahoch koronakrízy.

Ročný rozpočet a miliardy z nástroja pre obnovu a odolnosť podľa EK predstavujú investície na riešenie okamžitých hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu, naštartovanie udržateľného ekonomického oživenia, ako aj ochranu existujúcich a vytváranie nových pracovných miest.

Rozpočet na rok 2021 odráža priority EÚ. Komisia spresnila, že jej návrh znamená prideliť 1,34 miliardy eur na program Digitálna Európa zameraný na kybernetickú obranu Únie a podporu digitálneho prechodu, 3 miliardy eur na Nástroj na prepájanie Európy (CEF), 575 miliónov eur na program jednotného trhu, kde patrí aj ďalších 36,2 milióna eur a 127 miliónov eur na programy podporujúce spoluprácu v oblasti daní a ciel.

Na program Erasmus+ EK navrhla 2,89 miliardy eur a ďalších 306 miliónov eur na oblasť kultúry a tvorivej činnosti prostredníctvom programu Kreatívna Európa. Potom je to 1,1 miliardy eur na Azylový a migračný fond a ďalšiu 1 miliardu eur pre Fond integrovaného riadenia hraníc, 55,2 miliardy eur pre spoločnú poľnohospodársku politiku a 813 miliónov eur pre Európsky námorný a rybársky fond a na posilnenie odolnosti agropotravinárskeho odvetvia a rybného hospodárstva EÚ.

Ďalších 228 miliónov eur je určených pre Fond vnútornej bezpečnosti a 1,05 milióna eur pre Európsky obranný fond na podporu európskej strategickej autonómie a bezpečnosti, 1,9 miliardy eur na predvstupovú pomoc na podporu susedov EÚ, najmä však krajín západného Balkánu.

Komisia spresnila, že veľká časť financií bude smerovať k prioritným aktivitám určeným cez nástroj pre obnovu a odolnosť. Komisia na budúci rok navrhla vyčleniť 17,3 miliardy eur na program Horizont Europe, na zvýšenie podpory európskych výskumných a inovačných činností súvisiacich so zdravím a klímou, z čoho 5 miliárd eur cez EÚ novej generácie. Ďalších 10,13 miliardy eur by malo posilniť program InvestEU, hlavne na investície do udržateľnej infraštruktúry, inovácií a digitalizácie. Suma 8,28 miliardy eur je určená pre nástroj na podporu solventnosti, čo má pomôcť životaschopným európskym podnikom zo všetkých hospodárskych sektorov.

Na politiku súdržnosti EK v roku 2021 navrhla 47,15 miliardy eur, ktoré sa doplnia o 42,45 miliardy eur pre program REACT-EU (tak ako sa uvádza v pláne obnovy a odolnosti), čiže o peniaze určené na dotácie na zamestnanie, krátkodobé programy práce a opatrenia na zamestnávanie mladých ľudí, ale aj likvidity a solventnosti pre malé a stredné podniky.

Sumu 9,47 miliardy eur chce EK naliať do Fondu spravodlivého prechodu, z čoho 7,96 miliardy eur cez nástroj EÚ novej generácie. Ďalších 619 miliónov eur je určených pre nástroj rescEU v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany s cieľom zaistiť, aby Únia bola schopná reagovať na rozsiahle núdzové situácie. Komisia navrhla 1,19 miliardy eur pre nový program v oblasti zdravia, EU4Health, ktorý má pripraviť Úniu na budúce zdravotné hrozby (1,17 miliardy eur cez plán obnovy) a 15,36 miliardy eur na pomoc zahraničným partnerom prostredníctvom nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), z čoho 3,29 miliardy eur cez plán obnovy.

Na humanitárnu pomoc v roku 2021 chce EK vyčleniť 2,8 miliardy eur, z toho 1,3 miliardy v rámci nástroja EÚ novej generácie.

S rozpočtovým návrhom EK musí súhlasiť Rada EÚ aj Európsky parlament. Komisia vyzvala obe inštitúcie, aby tak urobili čo najskôr.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rozpočet #Európska komisia