Brusel dočasne zmiernil pravidlá hospodárskej súťaže v agropotravinárstve

Európska komisia (EK) prijala balík výnimočných opatrení na ďalšiu podporu segmentov agropotravinárskeho sektora najviac postihnutých krízou v dôsledku šírenia koronavírusu.

13.05.2020 10:44
mlieko, mliekar Foto:
Ilustračné foto.
debata

V rámci výnimočných opatrení EK prijala tri nariadenia, ktorými povoľuje dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, a to z dôvodu vážnej nerovnováhy na trhoch v sektoroch zemiakov, mlieka a mliečnych výrobkov a taktiež živých stromov, rastlín a rezaných kvetov.

Cieľom je výlučne podporiť a pomôcť stabilizovať dotknuté sektory prostredníctvom vlastných trhových opatrení hospodárskych subjektov po dobu najviac šiestich mesiacov a za dodržania pravidiel fungovania vnútorného trhu. V stredu informovala hovorkyňa Protimonopolného úradu SR (PMÚ) Adriana Oľšavská.

EK tak poľnohospodárom, výrobcom, združeniam a organizáciám s uvedenými komoditami dočasne povoľuje dohody a rozhodnutia, ktoré zahŕňajú – spoločné stiahnutie zemiakov z trhu a ich bezplatnú distribúciu, spracovanie na ďalšie účely, skladovanie, spoločnú propagáciu a dočasné plánovanie ich produkcie. Ďalej spoločné plánovanie výroby surového mlieka v súlade s meniacou sa štruktúrou dopytu a s objemom výroby a spoločné stiahnutie živých rastlín a kvetov z trhu alebo bezplatnú distribúciu, spoločnú propagáciu na podporu ich predaja a dočasné plánovanie produkcie.

Minulý týždeň prijaté nariadenia EK v uvedených sektoroch podľa PMÚ istým spôsobom zmierňujú ustanovenia Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorými sa zakazuje uzatváranie protisúťažných dohôd.

„Protimonopolný úrad SR preto zdôrazňuje, že dočasné zmiernenie pravidiel v sektoroch sa v zmysle nariadení EK vzťahuje len na určité dohody a rozhodnutia, cieľom ktorých je výlučne stabilizovať dotknuté sektory počas vymedzeného obdobia a ktoré nenarušia fungovanie vnútorného trhu. Uvedené dočasné výnimky sa netýkajú ťažkých kartelov, ako sú dohody o cenách, rozdelení trhu či bid rigging. Výrobcovia, ktorí využijú zmiernenie pravidiel, musia zároveň plniť aj rad informačných a tiež ďalších povinností voči orgánom verejnej moci SR,“ ozrejmila Adriana Oľšavská.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #potravinári #koronavírus