Fico hovoril o veľkej hrozbe pre Slovensko. Vláda teraz rozhodla, ako podporí ťahúňa celej ekonomiky

Vláda prijala súhrn opatrení a krokov, ktoré budú ministri robiť preto, aby Slovensko prešlo plynule na elektromobilitu. Celý auto-priemysel tvorí zhruba 10 percent hrubého domáceho priemyslu a zamestnáva vyše 260-tisíc ľudí. Vláda o týchto krokoch rokovala v Košiciach v Univerzitnom vedeckom parku Technicom a prijala uznesenie, ktoré povedie následne k akčnému plánu.

29.02.2024 11:23 , aktualizované: 11:50
SR Košice vláda rokovanie 21. schôdza KEX Foto: ,
Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek a výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič počas tlačovej konferencie po výjazdovom rokovaní vlády SR v Univerzitnom vedeckom parku Technicom Košiciach 29. februára 2024. Témou rokovania bola budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku.
debata (40)

Ešte pred mesiacom hovoril Fico o nastupujúcej elektromobilite ako hrozbe, ktorá môže stiahnuť celú slovenskú ekonomiku nadol, ak na túto vlnu nenaskočíme.

SR Premiér Automobilový Priemysel Zástupcovia Stretnutie BAX Čítajte viac Zástupcovia auto-priemyslu boli za Ficom na úrade vlády. Sľúbil im pomoc na odvrátení „veľkej hrozby“

Posúdenie možnosti dotovania nákupu elektromobilov, ich zrýchlené odpisovanie či zvýhodnenie pri používaní diaľnic a rýchlostných ciest. To sú iba niektoré z viac ako troch desiatok navrhovaných opatrení na podporu automobilového priemyslu a rozvoja elektromobility, ktoré vo štvrtok s pripomienkou schválila vláda na výjazdovom rokovaní v Košiciach.

„Je záujmom SR, aby výrobné kapacity ostávali na území SR, ako aj udržanie pozície jednej z najpriemysel­nejších krajín Európy,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu. Štát by mal podľa rezortu podporovať budovanie investičných kapacít a výrobu dielov na výrobu automobilov vrátane elektromobilov a podporovať vzdelávanie a prípravu trhu práce najmä v odvetví automobilového priemyslu.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) by mala podľa jedného z bodov návrhu uznesenia vlády iniciovať rokovania s aspoň jedným novým výrobcom elektromobilov alebo dôležitých dielov na výrobu elektromobilov. Slovensko by tak malo získať výrobu s vysokou pridanou hodnotou v rozsahu stredného podniku.

Rozvoj elektromobility je úzko spojený aj s rastúcimi nárokmi na elektrickú energiu. Rezort hospodárstva by spolu s rezortom financií mal posúdiť predpokladané nároky výrobcov automobilov na dodávky elektrickej energie a tieto zapracovať do desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy a do plánov rozvoja distribučných sústav. Zároveň by malo MH zabezpečiť vypracovanie analýzy, ktorá posúdi vplyv rozvoja elektromobility na prevádzkovanie prenosovej a distribučných sústav vrátane vyhodnotenia vplyvu na ceny elektriny pre všetky typy odberateľov.

Slovensko v poslednom čase začína pociťovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) má podľa navrhnutého uznesenia vlády pripraviť a začať realizovať projekt na podporu vzdelávania a prípravy trhu práce v súlade s požiadavkami trhu práce najmä v odvetví automobilového priemyslu.

Na zvýšený nápor pracovníkov zo zahraničia by sa malo pripraviť ministerstvo vnútra. To má spracovať návrh na zriadenie troch klientskych cudzineckých centier v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach prepojených novým informačným systémom, ktoré majú pomáhať cudzineckej polícii pri prijímaní a vybavovaní žiadostí o udelenie alebo obnovenie prechodného pobytu pre zahraničných zamestnancov.

Čo presne je v uznesení vlády?

Je záujmom slovenskej vlády zachovať aktuálnu mieru zamestnanosti súvisiacu s automobilovým priemyslom, ako aj príspevok tohto odvetvia k HDP a exportu Slovenskej republiky. Konštatuje to Informácia k udržateľnosti výroby automobilov v Slovenskej republike v kontexte prechodu na výrobu elektromobilov a k vybraným problémom rozvoja elektromobility, ktorú vo štvrtok na výjazdovom rokovaní v Košiciach zobrala na vedomie vláda.

„Preto je zásadnou úlohou hospodárskej politiky vlády vytvoriť podmienky pre to, aby bol tento výrobný program lokalizovaný v prevádzkach umiestnených na území Slovenska. Rovnako bude vláda plne podporovať investície prepojené na elektromobilitu, ako batériové závody, závody pre čisté technológie, potrebné pre zabezpečenie napríklad čistej elektrickej energie a podobne," uvádza ďalej materiál.

Niektoré sprievodné javy prebiehajúcej technologickej zmeny však podľa vlády prinášajú so sebou dodatočné nároky. Nemožno podľa nej opomenúť ani pretrvávajúce ťažkosti s niektorými prvkami podnikateľského prostredia, ktoré je potrebné naďalej riešiť. Niektoré aspekty však podľa nej zase naopak posilňujú komparatívnu výhodu výroby na Slovensku oproti iným lokalitám a niektoré dokonca predstavujú príležitosti pre ďalší rozvoj.

„Pohľad na situáciu automobilového priemyslu na Slovensku nám ukazuje, že jeho transformácia je nevyhnutná a už sa aj deje. Podpora výroby elektrifikovaných a elektrických vozidiel je kľúčová nielen pre konkurencieschop­nosť slovenských automobiliek, ale aj pre dosiahnutie dlhodobých klimatických cieľov. Vzhľadom na význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku je nevyhnutné, aby vláda i ostatní relevantní aktéri podporovali tento proces," zdôrazňuje dokument.

V tejto súvislosti pritom vláda identifikuje šesť kľúčových oblastní, a to dostupnosť elektrickej energie, využitie zmeny výroby automobilov na posilnenie konkurencieschop­nosti hospodárstva, kvalifikačnú štruktúru pracovníkov v porovnaní s potrebami trhu práce, a to v kontexte stredného odborného ako aj vysokého školstva, ale aj v kontexte rekvalifikácie, prispôsobenie dopravnej infraštruktúry potrebám udržateľnosti výroby automobilov a opatrenia na úseku ochrany životného prostredia.

40 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #elektromobily #elektromobilita