Jednorazový príspevok pri narodení dieťa v Brezne bude 400 eur

Snahou vedenia mesta je zvýšiť jeho atraktivitu a jedným z krokov ako to dosiahnuť, je aj priama podpora mladých rodín.

28.05.2023 12:10
novorodenec, dieťa Foto:
V Brezne poskytnú mladým rodinám pri narodení dieťaťa príspevok vo výške 400 eur.
debata

Poslanci na mestskom zastupiteľstve v Brezne schválili zvýšenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa. Pri splnení podmienok stanovených mestom tak rodičia môžu od 1. júna žiadať o 400 eur, ktoré im môžu pomôcť zvládnuť novú životnú situáciu.

Snahou vedenia mesta je zvýšiť jeho atraktivitu pre miestnych obyvateľov a jedným z krokov ako to dosiahnuť, je aj priama podpora mladých rodín. Príspevok pri narodení dieťaťa štandardne slúži ako nástroj na podporu rodičovstva na celoštátnej úrovni. Breznianska samospráva sa už v roku 2016 rozhodla ísť nad rámec tejto pomoci a prijala právnu úpravu, ktorá umožňuje rodinám po splnení stanovených podmienok požiadať o finančné prostriedky, ktoré im majú pomôcť lepšie zvládnuť novú životnú situáciu.

rodina s deťmi Čítajte viac Štát začína poskytovať 830-eurový príspevok. Je pre nových rodičov, ale má to jednu podmienku

Už sedem rokov mesto vypláca jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa odvtedy postupne zvyšuje. Primátor mesta Brezno Tomáš Abel to považuje za veľmi dobrú investíciu mesta. „Naším zámerom je podporiť a motivovať mladé rodiny, aby žili a vychovávali svoje deti v našom meste. Motiváciou je aj zvýšenie príspevku na 400 eur." Každý žiadateľ príspevku musí splniť niekoľko podmienok stanovených mestom, medzi ktoré patrí napríklad: musí mať trvalý pobyt v meste Brezno v čase podania žiadosti – vzťahuje sa to na oboch rodičov vrátane dieťaťa. Ďalšou podmienkou je udržateľnosť trvalého pobytu 3 roky odo dňa vyplatenia príspevku.

Aspoň jeden z rodičov musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa zamestnaný minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa považuje riadny pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti, samostatná zárobková činnosť, aj denná forma štúdia. Za splnenie tejto podmienky sa považuje aj kombinácia zamestnania, resp. podnikania a štúdia. V prípade, že pracovný pomer trvá, akceptovaná je aj materská dovolenka, či dlhodobá práceneschopnosť.

O príspevok treba žiadať písomne, všetky potrebné informácie sú aj na webe mesta.

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok pri narodení dieťaťa #Brezno #podpora mladých rodín