Duslo Šaľa chystá nový biznis. Vyrábať chce benzín a naftu netradičným spôsobom

Šalianske Duslo plánuje významnú investíciu do recyklácie plastov. Ako uvádza v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, chce tak pomôcť odkloniť sa v systéme nakladania s plastovými odpadmi od jeho skládkovania k funkčným metódam zhodnotenia. Celkové náklady projektu odhaduje fabrika na 22,6 mil. eur. Realizovať by sa mal v rokoch 2024 a 2025.

28.02.2023 10:08
Duslo Šaľa Foto: ,
debata (1)

„Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzkovanie novej linky na rafináciu pyrolýzneho oleja zo spracovania odpadových plastov. Vstupnou surovinou v novej technológii bude pyrolýzny olej, depolymerizát, ktorý vzniká spracovaním plastového odpadu (polyetylén a polypropylén)," spresňuje chemička v materiáli. Pyrolýzny olej bude do prevádzky dodávaný externými subjektmi. Produktom jeho spracovania bude dieselová a benzínová frakcia.

Duslo sa chce teda podieľať na systéme chemického recyklovania plastových odpadov nie ako primárny, ale ako následný spracovateľ produktu tejto recyklácie. Navrhované zariadenia je dimenzované na spracovanie 45 000 ton pyrolýzneho oleja za rok. Ročná produkcia finálneho výrobku sa odhaduje na 8 000 ton benzínovej frakcie a 32 000 ton dieselovej frakcie.

Vladimir Putin Čítajte viac Ruská ekonomika krváca. Pomaly, ale isto. Pozrite si, ako sa jej darí

Ako fabrika uvádza v zámere, celosvetovo produkcia plastov rastie exponenciálne, čoho dôsledkom je aj pribúdanie plastového odpadu. Ten patrí z hľadiska možnosti jeho spracovania medzi najproblematic­kejšie. Podľa analýz je v súčasnosti dostupnými technológiami mechanickej recyklácie možné spracovať asi 38 % vytriedeného komunálneho plastu, s toho asi štvrtinu tvoria PET fľaše. Zvyšných 62 % nie je vhodných na iné spracovanie ako skládkovanie.

Duslo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Je súčasťou medzinárodného koncernu Agrofert, pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve. V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti Istrochem, a.s. a od 1. januára 2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a.s. Spoločnosť sa vyprofilovala na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #benzín #nafta #Duslo Šaľa #výroba