Priemyselník Soták o energetickej kríze: Fabriky nebudú mať na platy

Situácia v mnohých slovenských priemyselných podnikoch sa v dôsledku vysokých cien energií stáva kritická, svorne deklarujú predstavitelia Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

12.10.2021 16:42
Vladimír Soták Foto:
Predseda Klubu 500 Vladimír Soták
debata (58)

Slovenské firmy trápia ceny plynu, emisných povoleniek aj mnohých komodít, ako napríklad hliníka, medi, či ropy. Podľa Klubu 500 za posledný rok a pol vzrástla cena za elektrinu o viac ako 200 percent, pri plyne ide o viac ako 1 000-percentý nárast.

Najväčšia hrozba? Strata zamestnania

„Tie podniky, ktoré obmedzujú výrobu, to je prvý krok, druhý je odstavenie výroby, to znamená, že ľudia neprídu do roboty a fabriky nebudú mať na platy. Najväčšou hrozbou pre obyvateľstvo je strata zamestnania," uviedol k aktuálnej situácii predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Obáva sa pritom nedostatku plynu v Európe a kritizoval aj situáciu v súvislosti s Envirofondom. „Guma sa dá naťahovať, kým nepraskne,” odkázal rezortu životného prostredia, ktorý má fond pod kontrolou.

Podľa neho vláda vie, ako má túto situáciu riešiť, mala by preto prijať rázne kroky a zároveň upozorniť orgány Európskej únie, aby konali.

Sulík Čítajte viac Sulík oznámil, ako zasiahnu proti zdražovaniu energií. Pomôžu ušetriť domácnostiam aj firmám

Ak pritom tento trend bude pokračovať, bude mať podľa výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora zásadný vplyv na konkurencieschop­nosť Slovenska. Situácia slovenských fabrík je podľa neho špecifická v tom, že ich znevýhodňujú už pôvodne vysoké ceny elektriny aj plynu. Tie sa podľa neho pohybujú vysoko nad priemerom Európskej únie.

Žiadajú zmenu TPS

Podľa zástupcov priemyselných podnikov by sa mala vláda v rámci kompenzácie v prvom rade zamerať na zníženie tarify za prevádzkovanie systému, takzvanú TPS. Tá totiž výrazne ovplyvňuje koncovú cenu elektriny a pre veľké výrobné podniky predstavuje nezanedbateľnú položku.

„Podľa vzoru európskych krajín by štát mal platiť zo štátneho rozpočtu významnú časť nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov a zároveň by mal čo najskôr zaviesť pripravované pásmové tarify TPS podľa veľkosti odberu. Tieto nástroje sú bežné v celej EÚ. S týmito opatreniami nemôžme čakať do budúceho roka, musíme ich zaviesť okamžite,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podľa zástupcov Klubu 500 a SOPK je tiež potrebné, aby sa zmenil systém stanovovania poplatkov za prepravu plynu, podobne ako sa pripravuje systém platenia tarify za prevádzkovanie systému: „Teda formou pásiem podľa odberu a aby sa týmto spôsobom zmenil systém stanovovania poplatku za prepravu plynu – podľa objemu. Je tiež dôležité, aby vláda na pôde Európskej komisie rokovala o situácii na európskych burzách elektriny, plynu a emisných povoleniek s cieľom nájsť efektívne riešenia na stabilizovanie cien,“ dodáva Petr Bláha, generálny riaditeľ Duslo, a.s.

Požiadavky priemyselníkov

DOMÁCNOSTI:

 • zaviesť cielené kompenzačné opatrenia vo vzťahu k zraniteľným skupinám obyvateľstva, ktoré môžu byť vo forme príspevkov alebo umožnením odkladu platieb a splátkových kalendárov, prípadne dočasné zníženie sadzby DPH

PRIEMYSEL:

v oblasti elektriny:

 • zníženie poplatkov pre veľkých priemyselných odberateľov
 • zavedenie pásmovej tarify za prevádzku systému v závislosti od spotreby elektriny (TPS)
 • prenesenie financovania časti podpory OZE na štátny rozpočet
 • zrušenie platby poplatku za prevádzku systému za elektrinu vyrobenú pre vlastnú spotrebu
 • zníženie poplatkov za prenos
 • dočasné zrušenie platby poplatku do Národného jadrového fondu

v oblasti plynu:

 • zaviesť pásmové poplatky za prepravu plynu v závislosti od veľkosti odberu

spoločne pre oblasť plynu a elektriny:

 • zreálnenie cenotvorby (domácnosti a priemysel)
 • využitie zdrojov Envirofondu, kde je k dispozícii viac ako 1 mld. eur a tieto prostriedky nie sú využívané na účel, na ktorý majú byť, ale vláda si z nich urobila „bankomat“, lebo peniaze minula, ale účtovne si vylepšuje deficit – podporujeme vyhlásenie ministra hospodárstva, že 50 % výnosov by malo byť použité na kompenzácie vysokých cien pre priemysel
 • zaviesť intenzívnu komunikáciu s priemyslom – komunikačná platforma vlády so zástupcami priemyslu
58 debata chyba
Viac na túto tému: #energetika #priemyselne rozvinuté regióny #Železiarne Podbrezová