Úvery, konkurzy, prepúšťanie. Podniky vyčíslili cenu pandémie

Iniciatíva Pomoc pre gastro zverejnila analýzu, ako sa rok 2020 prejavil na tržbách či hospodárení slovenských podnikov. Pandémia koronavírusu podľa iniciatívy zasiahla do života mnohých podnikateľov, najvýraznejšie však do segmentu reštaurácií a gastra, ktoré boli počas lockdownu zatvorené a nemohli v plnej miere poskytovať svoje služby.

30.09.2021 13:08
gastro, PR, nepouzivat Foto:
Reštaurácie pandémia zasiahla tvrdo, mnoho z nich má straty dodnes.
debata

Iniciatíva Pomoc pre gastro ako prvá minulý rok upozornila na to, že koronakríza ťažko zasiahne oblasť cestovného ruchu, do ktorého patrí aj sektor gastronómie. Počas vlaňajšieho aj tohto roka sa preto snažila zviditeľňovať to, s akými problémami ľudia podnikajúci a zamestnaní v gastre zápasia.

"K našim zisteniam od začiatku patrí to, že o slovenskom gastro segmente chýba množstvo dôležitých ekonomických informácií. Tento stav sme sa rozhodli zmeniť. Aj preto, aby sme začali hovoriť o ekonomických prínosoch gastra pre Slovensko s cieľom zvýšiť podporu pre tento sektor,“ uviedla Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro.

Iniciatíva pripomína, že hoci gastro nie je odvetvie, ktorého príspevok do ekonomiky je taký výrazný ako vo výrobných priemyselných odvetviach, dáva prácu a priestor na sebarealizáciu desať tisícom ľudí. Analýza Gastrorok 2020 skúma odvetvie pomocou vymedzených SK NACE kódov a registra účtovných uzávierok v databáze FinStat.

tk, Heger, koalícia, Krajniak, Čítajte viac Pandemická pomoc má nové pravidlá. Štát z nej vypustil kľúčovú dotáciu

"Kľúčovým posolstvom našej analýzy je to, že gastro sektor zaznamenal najväčší pokles tržieb za posledné štyri roky a vrátil sa späť pod úroveň spred 4 rokov,“ dodala Magdaléna Koreny. Podľa analýzy trh gastra ovplyvnil aj štýl práce z domu formou home office, ktorý zobral hostí prevádzkam v obchodných centrách a kancelárskych budovách. Ľudia sa do reštaurácií vracajú len pomaly, pričom najväčší prepad dopytu po službách v gastre je vo vekovej kategórii do 30 rokov.

Gastro dlhodobo volá po rôznych formách podpory od vlády, ktorá sa však odvolávala na to, že kým prikročí k zavádzaniu ďalších a výraznejších nástrojov pomoci, potrebuje ich mať podložené dátami. Tie má teraz iniciatíva k dispozícii, podnikatelia na dialóg čakajú.

V akom stave sú gastropodniky?

"Na mnohých miestach Slovenska sú podmienky podnikania v gastre opätovne výrazne obmedzené, preto dúfame, že sa dočkáme kompenzácií. Bez toho ďalšie podniky neprežijú a dôjde k ďalšiemu prepúšťaniu. Vláda by mala komunikovať, aké nástroje pomoci pre nás pripravuje. Rovnako naliehavé sú opatrenia, ktorými by sa v našom sektore zvýšila zamestnanosť,“ povedal Arsene Becker, prevádzkovateľ siete NP Patisserie, Koliba, Fresh.

Celkový prepad tržieb podľa kvalifikovaných odhadov dosiahol – 27 % a dostal sa pod úroveň tržieb spred štyroch rokov. Od roku 2017 do roku 2019 pritom spoločnosti v segmente gastro kontinuálne rástli o 7 až 13 %.

GASTRO UPROSTRED KORONY – ZISTENIA INICIATÍVY POMOC PRE GASTRO APRÍL 2020 – JÚL 2021)

  • Vyše 60 % podnikateľov v gastre v 1. vlne pandémie pristúpilo k prepúšťaniu zamestnancov
  • Viac ako 80 % podnikateľov sa zadlžilo a muselo siahnuť po pôžičkách
  • Pre vyše 40 % podnikov tvorili obedové menu základ tržieb
  • 90 % podnikateľov deklaruje zlú finančnú situáciu
  • Vyše 50 % podnikom by pomohlo naštartovanie spotreby formou poukazov na stravu
  • Takmer 60 % podnikom chýba kvalifikovaný personál
  • 9 % podnikov po 2. vlne korona krízy neotvorili
  • 45 % podnikov avizuje menej hostí ako pred koronou
  • 52 % podnikov ďalšiu vlnu korona krízy neprežije, ak by pomoc od štátu bola rovnaká ako v prechádzajúcom krízovom období

Zdroj: Online prieskumy na vzorke viac ako 500 reštuarácií, signatárov Pomoc pre gastro

"Gastro je v kritickej situácii. Prevádzkovatelia si museli na prežitie zobrať úvery a odložili si aj povinné platenie odvodov štátu. Rastú mzdy pre zamestnancov v sektore, ktorých je – a tu treba povedať, aj pre neraz chaotické opatrenia zo strany štátu, čoraz ťažšie nájsť. Rastú ceny energií aj potravín. V tejto situácii hovoriť o znižovaní cien naozaj nie je možné,“ pridáva sa Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Najväčší prepad na výške generovaných tržieb v roku 2020 utrpeli firmy z odvetvia Služby pohostinstiev (medziročný pokles o 134 miliónov eur) a najväčší pokles zaznamenali pohostinstvá z Bratislavského kraja (medziročný pokles o 48 miliónov eur).

"Z pôvodných 8 zamestnancov som ostal sám, som majiteľ prevádzky, všetko robím sám, nákup, varenie, rozvoz v 2 mestách, nečakám pomoc od nikoho. Štát sa má postarať o svojich, to bohužiaľ nerobí! Nejdem plakať ako ostatní, pomôcť si budeme musieť bohužiaľ sami. Tak, ako to bolo aj v prvej vlne, keď sme od štátu nedostali ani korunu, tak to bude aj v druhej, tretej, štvrtej…“ opisuje pandemické doapdy Ján Lihocký z reštaurácie Lotus Thai Food v Banskej Bystrici.

Výsledok hospodárenia analyzovaných spoločnosti v danom odvetví ukazuje, že dlhodobo hospodárili so stratou, ktorá sa v roku 2020 prehĺbila na maximum, s kumulatívnou hodnotou viac ako 70 miliónov eur. Spoločnosti v analyzovanej vzorke odvádzali do štátneho rozpočtu v roku 2019 viac ako 12 miliónov eur, podobne tomu bolo aj v roku 2017, pričom v roku 2018 možno vidieť jemný prepad odvedenej dane.

Vzhľadom na pandémiu a celkový finančný vývoj odvetvia je však rok 2020 podľa Iniciatívy prelomovým, spoločnosti v ňom na splatnej dani odviedli len približne 8 miliónov eur. Napriek praktickému pozastaveniu odvetvia v roku 2020 možno sledovať, že vlastná daňová povinnosť, teda daň z pridanej hodnoty, ktorú sú spoločnosti povinné odviesť do štátneho rozpočtu, výrazne prevyšovala nadmerný odpočet na tejto dani. V treťom kvartáli roku 2020 dosiahla dokonca jedny zo svojich maximálnych hodnôt.

Podnikanie v strate desiatok miliónov

„Koronakrízu zvládame veľmi ťažko, ale neprepustili sme ani jedného zamestnanca. Dlhy budeme ešte splácať 3 roky, ak by sme si nezobrali kontokorent a covid úver, tak by sme museli v decembri prepustiť všetkých zamestnancov. Momentálne ideme na 90 % výkonu ako pred koronou. Júl bol dobrý, ale v auguste tržby klesli. Podľa minuloročných výsledkov nás banky nepodporia s navýšením úverov. Zamestnať v tejto dobe niekoho je veľký problém, uvidíme, ako to celé dopadne, keď nám brigádnici odídu do škôl,“ opisuje Tibor Kuklovský z Plzeňskej Hodovne v Malackách.

gastro, PR, nepouzivat Čítajte viac Počet gastroprevádzok aktuálne stúpa. Najviac ich vzniklo pred letnými prázdninami

Spoločnosti v analyzovaných odvetviach dlhodobo zápasili so záporným výsledkom hospodárenia, resp. podnikali v strate. Tá sa v roku 2020 (- 56,3 milióna eur) zvýšila na viac ako dvojnásobok jej hodnoty z roku 2019 (-23,7 milióna eur). Najväčšie prehĺbenie straty je možné pozorovať pri spoločnostiach z Trnavského (364 %) a Bratislavského kraja (243 %).

Kumulovaná hodnota výsledku hospodárenia analyzovaného odvetvia ukazuje, že sa jedná o pomerne stratové odvetvie, a to vo všetkých analyzovaných rokoch a krajoch. Najlepšie sa darilo firmám v roku 2019 v Trnavskom kraji, kedy dosahovali najmenšiu kumulovanú stratu. Najväčšie prehĺbenie straty v roku 2020 utrpel Bratislavský kraj, kde pôsobí aj najviac firiem v analyzovanom odvetví.

debata chyba
Viac na túto tému: #reštaurácie #pandémia #gastro