Príjmy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mali budúci rok dosiahnuť 66 milónov eur

Príjmy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mali budúci rok dosiahnuť bezmála 66 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok sú celkové príjmy vyššie o takmer 4,5 mil. eur.

05.08.2021 13:26
ruky, peniaze, euro, bankovky, oblek, počítanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Oproti očakávaným príjmom v tomto roku sa predpokladá na rok 2022 nárast príjmov o takmer 760-tisíc eur najmä vplyvom predpokladaného medziročného nárastu príspevku od zdravotných poisťovní. Vyplýva to z návrhu rozpočtu úradu na roky 2022 až 2024, ktorý ÚDZS predložil do pripomienkového konania.

Rozpočet príjmov úradu je tvorený z dvoch kategórií, a to z nedaňových príjmov a z transferov. V roku 2022 by mali nedaňové príjmy dosiahnuť 755-tisíc eur. Tie zahŕňajú najmä kategórie príjmov z činnosti pracovísk súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) a administratívne príjmy z činnosti úradu. Príjem úradu v rámci transferu zo zdravotných poisťovní by mal byť vo výške 24 mil. eur.

benzín / tankovanie / Čítajte viac Protimonopolný úrad skúma slovenskú akvizíciu čerpačiek Lukoil spoločnosťou MOL

Celkové výdavky úradu by mali v roku 2022 dosiahnuť takmer 25 mil. eur, z toho bežné výdavky majú tvoriť viac ako 91 %. Bežné výdavky v návrhu rozpočtu zaznamenali nárast o viac ako milión eur, teda o 4,8 % oproti rozpočtu na rok 2021. V ňom sa odrazilo najmä výrazné zvýšenie zdrojov na osobné ochranné pracovné prostriedky, na prepravu mŕtvych tiel na pitvy a mzdová valorizácia vrátane znižovania mzdových rozdielov lekárov oproti ohodnoteniu v nemocniciach.

Kapitálové výdavky sú na rok 2022 rozpočtované v sume dva milióny eur. Týmito výdavkami by sa mali zabezpečiť napríklad softvér a licencie súvisiace s činnosťami pre národný zdravotnícky informačný systém, stáť by to malo 800-tisíc eur. V rámci kapitálových výdavkov sa počíta aj s vybavením pracovísk súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) a ich laboratórií potrebnou prístrojovou technikou vo výške 450-tisíc eur, či čiastočnou modernizáciou týchto pracovísk za 310-tisíc eur. ÚDZS predpokladá ku koncu roka 2022 zostatok viac ako 41 mil. eur.

V roku 2023 by mali celkové príjmy dosiahnuť takmer 67 mil. eur, o vyše milióna viac v roku 2024. Výdavky v roku 2023 očakáva úrad vo výške 25 mil. eur s medziročným nárastom oproti roku 2022 o 2 %. V roku 2024 by mali výdavky predstavovať 26 mil. eur, medziročne by tak narástli o 3,8 %.

debata chyba
Viac na túto tému: #príjmy #Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou