Pokuty za vyše milión eur. Podnikatelia založili kartel pri verejných obstarávaniach

Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR rozhodla o pokutách vo výške viac ako jedného milióna eur za kartel pri verejných obstarávaniach realizovaných prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (EKS).

07.06.2021 13:30
PMÚ, protimonopolný úrad, Foto: ,
Protimonopolný úrad (PMÚ).
debata

Podnikatelia sa dopustili dohody, ktorá mala za cieľ obmedzenie hospodárskej súťaže v oblasti dodávok nábytku a zdravotníckeho vybavenia a v oblasti dodávok odevov, obuvi a textilných výrobkov. Informovala o tom hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

V správnom konaní boli posudzovaní šiesti podnikatelia, a to ARTRA z Oslian, ČECHOVO zo Sabinova, JANOLI z Uzoviec, JASTA Slovakia z Prešova, Ing. Jaroslav Marinica MARINI z Prešova a PMB Slovakia z Púchova.

Títo podnikatelia podľa PMÚ koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk do verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom EKS v období od 12. januára 2015 do 28. apríla 2017.

2020, pero, peniaze, daňové priznanie Čítajte viac V roku 2020 sa poskytla štátna pomoc vo výške 1,653 miliardy eur, hovorí Protimonopolný úrad

Úrad konštatuje, že týmto sa podnikatelia dopustili dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž na území SR prostredníctvom priameho alebo nepriameho určenia cien tovaru, rozdelenia trhu a koordinácie podnikateľov vo verejnom obstarávaní. Rada úradu tak potvrdila vecnú správnosť zistení prvostupňového orgánu, ako aj právne posúdenie.

Odstránila však nedostatky vo výroku prvostupňového rozhodnutia a upravila výšku uložených pokút, podnikateľ ARTRA tak má dostať pokutu 900 069 eur, ČECHOVO 8 621 eur, JANOLI 162 247 eur, JASTA Slovakia 10 807 eur, Ing. Jaroslav Marinica MARINI 12 455 eur a PMB Slovakia 50 236 eur.

Zároveň bol všetkým účastníkom konania uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia. Rozhodnutie rady úradu nadobudlo právoplatnosť 31. mája tohto roka. Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.

debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #PMÚ #Protimonopolný úrad #kartel