Podpora investícií cez štátne eseročky? Nezarobia si ani na prevádzku, tvrdí NKÚ

Spôsob nie je udržateľný a prehľadný. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) o tom informoval v tlačovej správe.

04.06.2021 10:31 , aktualizované: 11:15
Najvyšší kontrolný úrad, NKÚ Foto: ,
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
debata

Spôsob podpory investičných projektov, ktorý prebieha cez rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným rezortu hospodárstva zo štátneho rozpočtu nie je udržateľný a prehľadný. NKÚ po preverení fungovania MH Invest, MH Invest II a ich zakladateľa nemôže potvrdiť hospodárnosť a efektívnosť ich finančného riadenia a kontroly.

Tržby týchto spoločností podľa kontrolórov už dlhodobo nepokrývajú ani náklady na vlastnú prevádzku, no ich dlhodobým stratám nevenovali pozornosť dozorné rady ani valné zhromaždenia. Svoje úlohy, ako napríklad výkup, sceľovanie a predaj pozemkov, či výstavba a údržba priemyselných parkov (napríklad Nitra či Haniska), pritom plnili zadávaním externým dodávateľom.

uhlie Čítajte viac NKÚ: Štát nedostatočne chráni nerastné bohatstvo

Zlyhávala aj komunikácia so samosprávami, tvrdí NKÚ. Otázna je celková stratégia štátu i schopnosť byť pripravený na potenciálneho investora. Národná kontrolná autorita preto odporučila parlamentu požiadať zodpovedné ministerstvo o predloženie komplexnej analýzy, ako aj Stratégie podpory významných investičných projektov zo štátneho, respektíve verejného rozpočtu.

„Považujeme za správne, že vieme podporiť príchod zahraničných investorov, rešpektujeme rozhodnutia vlády podporiť napríklad park v Košiciach. Keďže však ide o verejné prostriedky, musia sa riadiť transparentnými pravidlami“, zdôraznil podpredseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy. Tok štátnych peňazí na vybrané projekty a tvorbu podmienok pre príchod zahraničných investorov na Slovensku je v gescii ministerstva hospodárstva.

Marketingovú akvizíciu, propagáciu a iné služby domácim a zahraničným investorom riadi jeho príspevková organizácia SARIO. Investičné zámery a projekty, ktoré pripravuje spolu s rezortom ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), realizuje ako projekty vo verejnom záujme niekoľko samostatných právnych podnikateľských subjektov – spoločností s ručením obmedzeným.

„Preto sme zisťovali, ako si štát plní svoje povinnosti pri svojich spoločnostiach, ako zodpovedný rezort nastavil pravidlá a či prostriedky, ktoré do obchodných spoločností naliali zo štátneho rozpočtu, splnili svoj účel,“ doplnil Andrassy.

Sulíkov rezort: Nesúhlasíme so závermi NKÚ

Súčasné vedenie rezortu hospodárstva sa nestotožňuje so závermi kontroly NKÚ, ktoré sa týkajú už obdobia po jeho nástupe na jar 2020. Uviedla to pre TASR hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková. Zdôraznila, že pokiaľ ide o dlhšie časové obdobie, súčasné vedenie rezortu (hospodárstva) si nedovolí komentovať a jednoznačne vyvodzovať závery, keďže týchto procesov nebolo priamo účastné. V každom prípade je podľa nej rozirt pripravený spolupracovať a predložiť všetky požadované informácie kompetentným orgánom.

„Pripomíname, že po nástupe nového vedenia na rezort hospodárstva prišlo aj k zmene vo vedení spoločností MH Invest a MH Invest II. Nové vedenia od nástupu prijímali opatrenia na zefektívnenie svojho fungovania a nakladania so štátnym majetkom,“ upozornila Matejková. Okrem iného podľa hovorkyne prišlo k zlúčeniu spoločnosti InvEast SK a MH Invest II. Obe spoločnosti boli so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti rezortu hospodárstva a mali jedného konateľa, tento krok bol preto prirodzeným vyústením snahy o zoštíhľovanie a zefektívnenie fungovania.

Spoločnosti MH Invest II sa podarilo dosiahnuť pod novým vedením aj úspory na mzdách a poskytovaných službách. Návrh zrušiť spoločnosť MH Invest bez likvidácie a zlúčiť ju s MH Invest II, si podľa Matejkovej vyžaduje dôsledné právne a ekonomické posúdenie a analýzu. K takémuto kroku by mohlo podľa nej dôjsť až vtedy, keď pominú riziká, ktoré môžu vyplynúť z predčasného zlúčenia, pretože každá spoločnosť plnila a plní špecifické úlohy. Spoločnosť MH Invest má okrem iného na starosti úlohy spojené s plnením záväzkov voči automobilke v Nitre.

Po naplnení tejto činnosti by mohla správcovskú časť svojho poslania zabezpečovať aj z pozície zlúčenej spoločnosti. Dodala, že spoločnosti MH Invest sa po nástupe nového vedenia podarilo racionalizačnými krokmi ušetriť v minulom roku takmer 200-tisíc eur a rozbehnúť viaceré spiace projekty – napríklad procesne vyriešiť výstavbu tzv. People centra, ktoré má priniesť služby do Strategického parku Nitra. Táto spoločnosť pripravovala tiež podklady pre proces schválenia zámeru vybudovať priemyselný park v katastri Rimavskej Soboty.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #investície #Najvyšší kontrolný úrad #NKÚ