Ľudia si na účet vkladali aj 100-tisíc eur. Poisťovňa to nenahlásila a dostala pokutu

Národná banka Slovenska (NBS) udelila Komunálnej poisťovni pokutu vo výške 40-tisíc eur. Podľa centrálnej banky porušila viacero zákonov.

03.05.2021 10:15 , aktualizované: 06.05.2021 10:42
debata (10)

Prvostupňové rozhodnutie o pokute je ešte z vlaňajšieho augusta. Poisťovňa sa však voči nemu odvolala. Teraz regulátor vydal aj druhostupňové, v ktorom sa síce upravoval jeden z bodov, no svoje rozhodnutie o pokute potvrdil. „Rozhodnutie je tak právoplatné a nemožno sa proti nemu znova odvolať,“ vysvetľuje hovorca NBS Peter Majer.

Ako vysvetľuje hovorkyňa Komunálnej poisťovne Viera Puškárová, obsah rozhodnutí NBS ich spoločnosť nehodnotí a ani nekomentuje. Podľa jej slov to rešpektuje a bez zvyšku bude realizovať to, čo poisťovni právoplatné rozhodnutie NBS ukladá. „Predmetné rešpektovanie obsahu rozhodnutia NBS však nebráni tomu, aby mala poisťovňa na niektoré jeho parciálne časti iný názor ako je tomu v prípade vnímania dozorného orgánu,“ tvrdí Puškárová.

Dodala, že v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu či v ostatných oblastiach svojej činnosti, si poisťovňa plnila a plní všetky jej zákonom uložené povinnosti.

Novis Čítajte viac NBS trestá poisťovňu Novis. Porušila podmienky, ktoré si s ľuďmi dohodla

Neobvyklé obchodné operácie

Najzávažnejším prehreškom má byť to, že poisťovňa neohlásila Finančnej spravodajskej jednotke niektoré neobvyklé obchodné operácie bez zbytočného odkladu. Práve toto konanie podľa rozhodnutia nakoniec ovplyvnilo aj udelenie pokuty. Podľa zákona musia totiž poisťovne nahlásiť obchody, ktoré napríklad objemom peňazí alebo inou charakteristikou „zjavne vybočujú z bežného rámca“.

NBS označila za neobvyklé napríklad jednorazový vklad vo výške 100-tisíc eur pri poistnej zmluve. V inom prípade zase hovorí o piatich jednorazových vkladoch od 100-tisíc eur do 133-tisíc eur. Aj v tomto prípade ide podľa regulátora o nezvyčajné konanie poistenca, keďže bežne a pravidelne vkladal sumy od 250 eur až 350 eur s výnimkou mimoriadneho vkladu vo výške 1300 eur a tisíc eur.

Za netradičný NBS označila aj iný prípad. Klient si uzatvoril a následne vypovedal 16 poistných zmlúv. Jednorazovo tam vkladal od 50– do 100-tisíc eur. Poistné zmluvy pritom vypovedal vždy približne do šiestich mesiacov od ich uzatvorenia. Nová poistná zmluva bola navyše uzatvorená maximálne do dvoch mesiacov po vypovedaní inej. Regulátor poukázal aj na to, že výška vkladu bola vždy zhodná s výškou výberu.

Centrálna banka okrem týchto prípadov identifikovala ešte ďalších deväť. V niektorých z nich si dokonca poistenec vložil na poistný účet peniaze a v ten istý deň si ich aj vybral. Podľa NBS tak netradičná frekvencia opakovaných vkladov a výberov, a tak vysokých objemov peňazí, nemali „žiadny zrejmý ekonomický účel pre klienta“.

Viacero pochybení

Podľa regulátora poisťovňa tiež nemala v zákonom stanovenej lehote vypracovaný program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu. Ten, ktorý poisťovňa mala, bol podľa centrálnej banky neaktuálny a nezohľadňoval požiadavky zákona, ktorý platí od 15. marca 2018.

NBS ďalej konštatuje, že Komunálna poisťovňa nevykonala v rámci základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi pri uzatváraní obchodného vzťahu overenie identifikácie klientov v niektorých zmluvách. Rovnaký nedostatok regulátor konštatuje i pri identifikácii konečného užívateľa výhod.

Poisťovňa tiež podľa rozhodnutia neprijala „primerané opatrenia na overenie jeho identifikácie vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku“.

V niektorých zmluvách tiež podľa NBS neurobila priebežné monitorovanie obchodných vzťahov a nemala písomné záznamy o obchodoch spolu s informáciami odôvodňujúcimi výsledok ich posudzovania.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #Komunálna poisťovňa #Národná banka Slovenska