NBS sčasti rozviazala ruky poisťovni Novis. Stále jej však hrozí pokuta

Poisťovňa Novis sčasti uspela s odvolaním voči predbežnému rozhodnutiu regulátora o predaji investičného poistenia. Národná banka Slovenska (NBS) ju totiž podozrieva, že v rámci neho investovala nižšiu sumu, ako jej prikazuje zákon.

04.03.2021 13:11
debata

Banková rada NBS tak na základe odvolania poisťovne vrátila prvú časť predbežného opatrenia na ďalšie konanie. Podľa neho mala doteraz zakázané predávať investičné poistky, pri ktorých nebolo investované poistné v zákonnej výške. Od 12. februára tohto roka ho musí aj naďalej investovať v súlade so zmluvnými podmienkami dohodnutými s klientmi. Rovnako musí regulátorovi mesačne poskytovať dáta stanovené v predbežnom opatrení tak, aby mohol sledovať jej situáciu.

Prvé predbežné opatrenie vydala NBS ešte vlani v septembri. „Keďže podmienku pre možnosť uzatvárať nové zmluvy sme plnili, neznamená to žiadnu zmenu v našej činnosti,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Novis Anna Petrocová. Dodala, že rozhodnutie regulátora poisťovňa víta, pretože výrazne zjednodušuje jej komunikáciu s distribučnými partnermi aj verejnosťou.

Platné opatrenia voči poisťovni platia vo všetkých krajinách, kde jej sieť pôsobí. Okrem Slovenska je to napríklad aj Česko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Fínsko, Litva či Island.

Ako mohla poisťovňa pochybiť?

Regulátor poisťovňu kontroluje kvôli podozreniu, že z mesačných platieb poistenia poslala do investičných nástrojov nižšiu sumu, ako mala. To by v praxi znamenalo poškodenie jej klientov, pretože pri zrušení zmluvy by dostali menej peňazí, než na koľko majú nárok. Podmienky pri investičnom poistení sa totiž menili na začiatku minulého roka. Poisťovne musia istú časť poistného zhodnocovať už od prvej platby od klienta.

Podľa legislatívy musia v prvom roku investovať aspoň 50 percent poistného, v druhom už 60 percent a v treťom roku až 70 percent. To v praxi znamená, že ak niekto po novom zruší svoju poistnú zmluvu predčasne, napríklad v prvých troch rokoch, mal by dostať naspäť minimálne odkupnú hodnotu. A tá by mala byť aspoň vo výške aktuálnej hodnoty vloženého poistného, ktoré sa v prvých troch rokoch investovali.

Dôvodom zmeny boli hlavne nevýhodné podmienky. Pre ľudí bolo poistenie v podstate drahé hlavne kvôli poplatkom. V praxi sa odvíjali od toho, akú celkovú sumu mal poistenec počas celého obdobia zaplatiť. Tento typ poistenia sa uzatvára aj na 30 rokov a poplatky sa často šplhajú až do desať percent. V niektorých prípadoch sa platia v stovkách až tisícoch eur. Prvé roky tak klient v poistnom skôr splácal poplatky a žiadne peniaze sa neinvestovali.

V praxi tiež platí, že veľkú časť z poplatku tvorí provízia pre finančného sprostredkovateľa. Pre ľudí nastal pri investičnom poistení problém až vtedy, keď zrušili zmluvu napríklad v priebehu troch rokov od podpisu zmluvy. Poisťovňa mu vtedy spravidla nevyplatila nič alebo len veľmi malú časť zaplateného poistného. Aj za súčasných podmienok musí klient platiť poplatok, spláca ho však o niečo dlhšie a peniaze sa hneď zhodnocujú.

Na stole sú dve pokuty

Napriek rozhodnutiu NBS o zrušení prvej časti opatrenia poisťovni stále hrozí pokuta. Predbežné opatrenia sa totiž vydávajú na začiatku sankčného konania a regulátor jej možné pochybenie stále kontroluje. „Vydáva sa najmä v prípadoch, kedy je nevyhnutné dočasne upraviť situáciu dohliadaného subjektu, napríklad, aby sa nezhoršila, na čas, kým prebieha konanie o porušení,“ vysvetľuje hovorca NBS Peter Majer.

Opatrenie je platné do momentu, kým sa konanie právoplatne skončí. Existencia porušenia bude jasná až konečným rozhodnutím zo strany regulátora. „Banková rada NBS preto nekonštatovala, že by porušenie nebolo zistené. Druhá a tretia časť predbežného opatrenia ostávajú ďalej v platnosti,“ pripomína Majer. Tým sa podľa jeho slov zabezpečí, aby poisťovňa do právoplatného skončenia konania nenavyšovala rozsah potenciálnych škôd.

Maximálna sadzba pokuty je podľa hovorcu NBS jeden milión eur, pričom zákon stanovuje aj ďalšie typy sankcií, napríklad povinnosť prijať nápravné opatrenia, opatrenia na ozdravenie a podobne. Okrem toho NBS kontroluje poisťovňu aj v inom prípade, ktorý s investičnými poistkami nesúvisí. Vlani v novembri jej predbežným opatrením zakázala „voľne nakladať s aktívami“ s niekoľkými výnimkami. Dôvod tohto konania dnes nie je jasný, pretože je neverejné.

Petrocová vtedy denníku Pravda povedala, že sa voči nemu poisťovňa odvolala. Momentálne sa chce Novis zbaviť všetkých podozrení a fungovať v normálnom režime. „Pre náš dlhodobý rozvoj je kľúčové, aby sme získali, prípadne obnovili dôveru príslušných orgánov dohľadu voči nášmu obchodnému modelu a plánu rozvoja poisťovne. To je aktuálne naša najvyššia priorita,“ uzavrela Petrocová.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #pokuta #NBS #Národná banka Slovenska