Protimonopolný úrad schválil získanie kontroly Union poisťovne nad Poštovou poisťovňou

Protimonopolný úrad dospel k záveru, že koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže nenaruší účinnú súťaž na trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

25.02.2021 18:05
Union poisťovňa Foto:
Protimonopolný úrad dospel k záveru, že koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže.
debata

Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní kontroly Union poisťovne nad Poštovou poisťovňou. Po vyhodnotení podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže nenaruší účinnú súťaž na trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská s tým, že Union získa koncentráciou aj prístup k distribučným kanálom, ktoré sú v súčasnosti využívané výlučne nadobúdanou spoločnosťou.

Skupina Achmea, do ktorej patrí Union, je aktívna v Európe, Kanade a Austrálii a zaoberá sa poskytovaním finančných produktov, najmä životného poistenia, neživotného a zdravotného poistenia.

Na Slovensku poskytuje iba produkty životného poistenia, neživotného poistenia a zdravotného poistenia. Spoločnú kontrolu nad nadobúdanou spoločnosťou pred koncentráciou vykonávajú spoločnosti Poštová banka a Slovenská pošta. Poštová poisťovňa pritom je aktívna výlučne na Slovensku v oblasti životného a neživotného poistenia.

Koncentráciou dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít spoločností Union a Poštová poisťovňa, a to v rámci životného a neživotného poistenia. Úrad zistil, že k prekrytiu v sektore neživotného poistenia dochádza vo viacerých oblastiach. Úrad zistil, že k prekrytiu v sektore životného poistenia dochádza tiež vo viacerých oblastiach. Vzniknuté prekrytia účastníkov koncentrácie teda nevzbudzujú žiadne súťažné obavy, keďže vo viacerých oblastiach poistenia spoločné trhové podiely účastníkov koncentrácie nedosahujú ani úroveň ovplyvnených trhov (15 percent).

debata chyba
Viac na túto tému: #Union #Poštová poisťovňa