MOL predstavil svoju novú stratégiu. Zameria sa na udržateľné podnikanie a uhlíkovú neutralitu

MOL vynaloží v nasledujúcich piatich rokoch miliardu dolárov na nízkouhlíkové a udržateľné podnikanie. Bude to zahŕňať integráciu a využitie odpadu, zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka, pokrokové biopalivá a príležitosti súvisiace s vodíkom .

24.02.2021 16:30
debata

Predstavenstvo spoločnosti prehodnotilo a schválilo aktualizáciu dlhodobej stratégie „MOL Group 2030+“, ktorá je plne integrovaná s novou stratégiou udržateľnosti a doplnená o dlhodobú víziu a ambície presahujúce rok 2030.

Downstream a Služby zákazníkom

S nezmeneným výhľadom dlhodobého poklesu dopytu po fosílnych motorových palivách v celej Európe, vrátane strednej a východnej Európy, bude MOL pokračovať v Downstreame vo svojej transformácii z palív na chemikálie a ešte ju zrýchli, aby sa stal vedúcou udržateľnou chemickou spoločnosťou v strednej a východnej Európe.

Udržateľnosť a ziskovosť sa navzájom nevylučujú, musia ísť spolu ruka v ruke. Nemôžete byť udržateľní bez generovania výnosov, ani ziskoví bez zamerania sa na to, ako tieto výnosy generujeme. Sú to spojené nádoby.
Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva skupiny MOL

Transformácia z palív na chemikálie bude pokračovať vo vysokom tempe, aby sa znížil objem motorových palív v rafinérskom procese a do roku 2030 sa 1,8 milióna ton transformovalo na petrochemickú surovinu.

Spoločnosť plánuje ďalej rozvíjať aj Služby zákazníkom. Bude investovať do ďalšieho rozvoja ponuky občerstvenia a zákazníckych výhod a tiež bude pokračovať v procesoch štandardizácie a digitalizácie siete s cieľom diverzifikovať predajné kanály, rozširovať portfólio alternatívnych palív a služieb mobility.

Upstream: Na ceste k uhlíkovej neutralite

Tu sa spoločnosť sústredí na generovanie hotovosti, riadený pokles ťažby v strednej a východnej Európe a zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka. Zámerom MOL-u je využiť svoje znalosti geológie Panónskej panvy, aby sa do roku 2030 stal kľúčovým hráčom v zachytávaní, využívaní a ukladaní uhlíka v strednej a východnej Európe.

MOL chce tiež hrať kľúčovú úlohu pri formovaní nízkouhlíkového obehového hospodárstva prostredníctvom investícií do nových podnikateľských príležitostí spojených s integráciou a využitím odpadu, recykláciou, zachytávaním, využitím a ukladaním uhlíka (CCUS), pokročilými biopalivami a vodíkom. V nasledujúcich piatich rokoch MOL vynaloží 1 miliardu dolárov na nové nízkouhlíkové udržateľné projekty, aby sa v obehovej ekonomike stal kľúčovým hráčom v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť zníži do roku 2030 emisie na úrovni celej Skupiny o 30 %, do roku 2030 pretvorí svoje divízie Prieskum a ťažba a Služby zákazníkom na uhlíkovo neutrálne, kým v Downstreame sa do roku 2030 znížia pri súčasnom podnikaní zo základne 2019 o 20 %. MOL tiež zdieľa ambíciu EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym.

MOL: Finančný rámec 2021–2025

Aj pri konzervatívnych strednodobých makroekonomických predpokladoch MOL vygeneruje v rokoch 2021–25 dostatočný cash flow – s ukazovateľom finančnej výkonnosti EBITDA rastúcim z 2,3 miliardy dolárov v roku 2021 na 2,6 miliardy v roku 2025 na pokrytie prevádzkových investícií, minimálne 3,5 miliardy dolárov strategických investícií, vrátane 1 miliardy na nízkouhlíkové investície do obehového hospodárstva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #MOL #emisie CO2 #nulové emisie