Obchodné reťazce už nebudú platiť miliónovú pokutu. Vláda ju zníži

Miliónová pokuta pre obchodné reťazce za opakovaný prehrešok pri predaji potravín má od 1. júna 2021 klesnúť na úroveň 50-tisíc eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predloženého do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

01.02.2021 15:44 , aktualizované: 17:04
debata (1)

„Návrh zákona sa predkladá do legislatívneho procesu z dôvodu umožnenia predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a zároveň sa znižuje minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta,“ priblížil rezort pôdohospodárstva v dôvodovej správe.

Návrh novely zákona sa tiež dopĺňa o odsek, ktorý stanovuje zákaz používania potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ako zložiek pri výrobe potravín. Stanovuje sa možnosť uvádzať potraviny na trh po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti formou bezodplatného prevodu alebo formou predaja pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.

Novela zákona o potravinách umožňuje prevádzkovateľovi predávať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti len ak sú potraviny bezpečné, zreteľne označené, že ide o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a zreteľne priestorovo oddelené od ostatných potravín. Zároveň sa ustanovuje, že za bezpečnosť predávaných potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý takéto potraviny predáva.

Predloženým návrhom zákona sa podľa MPRV tiež umožňuje, aby v prípade nekalej súťaže alebo uplatnení neprimeraných podmienok v obchode s potravinami na strane prevádzkovateľa, orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliadal aj na hospodársku výhodu, ktorú mohol prevádzkovateľ protiprávnym konaním získať.

SAMO: Je to krok správnym smerom

Zníženie spodnej hranice miliónových pokút (vrchná zostáva až 5 miliónov eur) je krok správnym smerom. Uviedol to Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) v reakcii na novelu zákona o potravinách predloženú na verejné pripomienkovanie. „Privítali by sme však, keby sa ministerstvo pôdohospodárstva do budúcna koncepčne pozrelo na celý systém kontroly bezpečnosti potravín vrátane úplne novej filozofie ukladania sankcie. Spodná hranica sankcie pri tzv. miliónových pokutách vo výške 50-tisíc eur je totiž stále extrémne vysoká,“ priblížil.

Podľa Krajčoviča to znamená, že aj za jednu tyčinku v hodnote pár eur, kde nie je nijak ohrozené zdravie zákazníka, uloží automaticky správny orgán pokutu 50-tisíc eur. „Na porovnanie chceme uviesť, že v Rakúsku každá pokuta nad 500 eur je predmetom posúdenia správnych súdov a najvyššia sankcia bola uložená vo výške 20-tisíc eur,“ poznamenal. Pokuty sú podľa neho stále extrémne vysoké aj v porovnaní s pokutami za zapríčinenie ekologickej katastrofy na Slovensku alebo za úmrtie pacienta pre pochybenie zdravotného zariadenia.

Krajčovič doplnil, že obchodníci dlhodobo podporujú predaj potravín po dátume minimálnej trvanlivosti. V zásade ide o trvanlivé potraviny, ktoré sú naďalej bezpečné na konzumáciu a nie je dôvod ich vyhadzovať. „Touto zmenou ich bude môcť obchodník naďalej ponúkať za zvýhodnenú cenu pre spotrebiteľov. Zníži sa tak potenciálne plytvanie s potravinami a zabezpečí sa aj v niektorých prípadoch lepší prístup k bezpečným potravinám pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva,“ podčiarkol predseda SAMO.

Zmena systému je podľa neho dôležitá aj preto, lebo dnes sa ukladajú sankcie aj na bezpečné potraviny a štát v rámci kontroly nerobí analýzu rizika, či potravina je alebo nie je bezpečná pre spotrebiteľa a v akej miere. Preto sa aj v minulosti ukladali sankcie vo výške milión eur aj na potraviny, ktoré sa mohli i naďalej konzumovať, čo je pre obchodníkov neakceptovateľné. Upozornil, že drastické pokuty totiž nemajú vplyv na kvalitu potravín, ale spôsobujú plytvanie s nimi, vážne zasahujú do konkurencieschop­nosti obchodníkov a môžu mať aj negatívny vplyv na ceny.

„Oceňujeme však snahu súčasného vedenia ministerstva pôdohospodárstva naprávať chyby z minulosti a sme pripravení kedykoľvek pomôcť našimi znalosťami aj z iných krajín EÚ, aby sa na Slovensku nastavil spravodlivý a bezpečný systém kontroly potravín,“ dodal Krajčovič.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #obchody #pokuta #ministerstvo hospodárstva #obchodný reťazec