NBS zobrala licenciu trom finančným agentom. Tri firmy od nej dostali pokutu

Národná banka Slovenska (NBS) kontrolovala povinné požiadavky pre odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov. Traja samostatní finanční agenti si novú povinnosť nesplnili, za čo im regulátor odňal povolenia na vykonávanie činnosti. Za rovnaký prehrešok ďalším trom firmám z oblasti sprostredkovania zase uložil pokuty od 1000 eur do 3000 eur.

28.01.2021 12:36
debata

NBS koncom vlaňajšieho decembra zobrala licenciu Marcelovi Krepsovi, Zuzane Minarovičovej a Štefanovi Krošlákovi. Centrálna banka ich trestá za to, že ako samostatní finanční agenti nemali povinné odborné vzdelanie ani skúšky na sprostredkovanie poistenia a zaitenia. Túto povinnosť si mali splniť najneskôr do 23. februára 2019. Centrálnej banke tiež nepredložili informácie a doklady, ktoré potrebuje na riadny výkon dohľadu.

Ešte pred dvomi rokmi sa totiž zmenil zákon o finančnom sprostredkovaní. „Osoby, ktoré vykonávali finančné sprostredkovanie podľa predpisov účinných do 22. februára 2018, boli povinné splniť požiadavky pre odbornú spôsobilosť v zmysle spomínanej novely v lehote do 23. februára 2019 s výnimkou požiadavky pre odbornú prax,“ vysvetľuje hovorca NBS Peter Majer. Bez povolenia tak nemôžu robiť ďalšie finančné sprostredkovanie. Keď si povinnosť splnia, regulátor im ho môže opäť vrátiť.

Firmy dostali pokutu

Regulátor za podobný prehrešok uložil aj pokuty trom firmám, ktoré sa okrem iného venujú finančnému sprostredkovaniu. Najvyššiu z nich dostala v decembri spoločnosť Prima Alfa. Firma musí zaplatiť 3000 eur za to, že osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti od 24. februára 2019 až do začatia konania nespĺňala požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia. Zodpovedná osoba nemala ani absolvované odborné skúšky. Povinnosť chýbala aj odbornému garantovi firmy, ten si skúšky spravil až v polovici novebra 2019.

Ďalšiu pokutu dostala firma ZSE Energia, ktorá pôsobí aj ako samostatný finančný agent. Centrálna banka jej uložila pokutu 1000 eur. Aj v tomto prípade od 24. februára 2019 až do začiatku konania chýbali štatutárnemu orgánu splnené požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a skúšky. A to v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Skúšky a požadované vzdelanie chýbali zodpovednej osobe aj v oblasti poistenia a zaistenia. Tie si však v máji a v júli 2019 nakoniec dokončila.

Podľa regulátora nemal splnené nové požiadavky ani odborný garant firmy. V tomto prípade od povinnej lehoty až do začiatku mája 2019 nespĺňal požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti pri úveroch. Zákonný termín si včas nesplnil ani v prípade poistenia a zaistenia. Odborné vzdelania absolvoval až o zhruba dva mesiace neskôr. Zrejme aj kvôli tomu je pokuta pre firmu o niečo nižšia. „NBS posudzuje každý prípad individuálne. Pritom dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely,“ tvrdí Majer.

Podľa jeho slov NBS pri ukladaní sankcie prihliada na všetky skutkové okolnosti zistených nedostatkov, ktoré počas konania o uložení sankcie vyšli najavo a sú jej známe. Pri firme ZSE Energia regulátor tiež zistil, že jej odborný garant od konca júna minulého roka do začatia konania nespĺňa ani požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia, zaistenia a v sektore úverov. V tomto prípade ide o povinnosť najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku.

Skúšky si ich počkajú

Poslednú pokutu dostala v druhej polovici januára tohto roka aj spoločnosť 4D Financial Consulting. Ako v predchádzajúcich prípadoch, aj táto spoločnosť nespĺňala podmienku odbornej spôsobilosti. Štatutárnemu orgánu aj odbornému garantovi firmy chýbalo povinné odborné vzdelanie v sektore úverov, kapitálového trhu a vlkadov. Podmienky nespĺňali od povinného termínu až do konca júla minulého roka, za čo firme centrálna banka uložila pokutu 1000 eur.

Pokuty musia firmy zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Svoju činnosť však nemusia prerušiť. „V prípade uloženia pokuty môže samostatný finančný agent aj naďalej vykonávať činnosť finančného sprostredkovania,“ vysvetľuje Majer. Prima Alfa a ZSE Energia ale zároveň musia absolvovať povinné skúšky a doplniť si odborné vzdelanie do 90 dní od rozhodnutia centrálnej banky. To podľa Majera v praxi znamená, že v stanovenej lehote musia zabezpečiť splnenie podmienky odbornej spôsobilosti.

To, či bol chýbajúcim vzdelaním a absenciou skúšok aj niekto poškodený, podľa NBS nie je jasné. „Vo všeobecnosti môže byť porušením povinností týkajúcich sa odbornej spôsobilosti uložených zákonom o finančnom sprostredkovaní, poškodený aj klient samostatného finančného agenta. Každý prípad je však individuálny a nedá sa paušalizovať, že udelenie sankcie zo strany NBS automaticky znamená, že boli poškodení klienti,“ dodal Majer.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #NBS #finanční sprostredkovatelia #skúšky #Národná banka Slovenska #odborná prax #sprostredkovateľ