Účtovníctvo sa bude meniť. Heger chce viac transparentnosti v účtovnej závierke

Rezort financií chce posilniť transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke zverejnením závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti registra účtovných závierok. Súčasne sa zvýši transparentnosť naprieč celým sektorom mimovládnych neziskových organizácií v záujme informovania verejnosti a členov organizácií o činnosti, finančných zdrojoch a ich použití neziskovou organizáciou. Ministerstvo totiž zverejnilo predbežnú informáciu k novele zákona o účtovníctve. Pripomienkové konanie k novele zákona by sa malo začať vo februári.

27.01.2021 18:19
debata

Touto zmenou sa tiež umožní využiť informácie z registra na podporu adresných opatrení a uľahčenie spracovania a analýz účtovných závierok a vyhodnocovania finančnej kondície účtovných jednotiek, ako aj zvýši transparentnosť procesu pri poskytovaní dotácií, prostriedkov z európskych fondov alebo vo výberových konaniach pri verejnom obstarávaní.

V súlade s etickým kódexom pre mimovládne organizácie je podľa rezortu financií potrebné, aby boli mimovládne organizácie otvorené a prístupné verejnej kontrole a informovali verejnosť o svojej práci, pôvode a použití svojich zdrojov. Takýto zámer je možné dosiahnuť zverejnením účtovných dokumentov v registri.

V záujme rozšírenia funkcionalít registra budú všetky účtovné jednotky povinné ukladať svoje účtovné dokumenty v elektronickej podobe. To zjednoduší podľa ministerstva financií postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

V súčasnosti do verejnej časti registra ukladajú svoje účtovné dokumenty právnické osoby podnikateľských právnych foriem a niektorých typov mimovládnych neziskových organizácií. Mimovládne neziskové organizácie môžu ukladať účtovné závierky do registra aj v listinnej podobe.

Táto možnosť spôsobuje podľa rezortu financií nezanedbateľnú chybovosť pri ich spracovaní a ukladaní do registra, ako aj ukladanie nesprávnych vzorov účtovných závierok.

debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #dane #odvody #príjmy #účtovníctvo #Účtovník