Cestovné kancelárie potrebujú pomoc od štátu v spore s poisťovňami

Cestovné kancelárie potrebujú pomoc od štátu, ktorý by sa mal ujať funkcie mediátora a garanta v spore medzi nimi a poisťovňami. Napriek tomu, že väčšine cestovných kancelárií vypršali zmluvy o poistení pre prípad úpadku koncom decembra 2020, mnohým z nich sa nepodarilo uzavrieť nové poistné zmluvy. Nepoistené cestovné kancelárie však nemôžu predávať nové zájazdy. Hoci povinnosť poistiť sa voči insolventnosti predpisuje zákon, v praxi nie je mechanizmus, ktorý by cestovným kanceláriám garantoval poistenie voči insolventnosti. Ako informovala Zuzana Ballaschová, predsedníčka Fóra cestovného ruchu (FCR) SR, uzavrieť poistenie voči insolventnosti za prijateľných a predvídateľných podmienok je problém pre mnohé stabilné cestovné kancelárie.

14.01.2021 10:07
debata

Súčasnú situáciu výrazne skomplikovala skutočnosť, že poisťovňa Allianz-SP sa rozhodla neposkytovať v budúcnosti cestovným kanceláriám predmetný produkt a pre mnohé cestovné kancelárie vznikol problém uzatvoriť novú zmluvu. Väčšina poisťovní totiž odmieta poistiť „nových” klientov pre tento produkt. "Hoci minuloročná sezóna bola prakticky ‚mŕtva‘ a obraty v novej sezóne tiež zjavne nedosiahnu štandardnú úroveň, poisťovne výrazne navyšujú sadzby poistného a požadovanej zábezpeky. Podmienky poistenia sú tak pre mnohé cestovné kancelárie neprijateľné až likvidačné. Podľa vyjadrenia poisťovní konajú tak predovšetkým z dôvodu právnej neistoty vydaných voucherov a zodpovednosti, ktorá z nich v prípade insolventnosti cestovných kancelárií vyplýva,“ dodala predsedníčka FCR SR.

Podľa cestovných kancelárií zákon o zájazdoch definuje povinnosť poisťovniam poskytnúť plnenie z ochrany pre prípad úpadku klientom, ktorí podpísali tzv. Oznámenie o náhradnom zájazde v dobe poistenia cestovnej kancelárie, a to bez ohľadu na dátum ich realizácie. To znamená, že plnenie voči klientom z pôvodnej poistnej zmluvy nastáva aj v prípade, že cestovná kancelária už v dobe úpadku nie je poistená, alebo zmenila poisťovňu. Ako riešenie problému poistenia insolventnosti do budúcna FCR SR navrhuje tzv. dynamický model poistenia. Výška poistného by zodpovedala aktuálnemu objemu uzavretých zmlúv o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu v určitom období sezóny.

debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovne #cestovný ruch #cestovné kancelárie