Budúcnosť poisťovníctva? Netreba krištáľovú guľu, čo sa stane napovedia technológie

Ak sa hovorí o dôležitých firmách na Slovensku, najčastejšie sa spomínajú automobilky, niekomu možno napadne U. S. Steel. Na Slovensku však pôsobí aj Swiss Re - jedna z najväčších a najstarších celosvetových zaisťovní. Jej bratislavská pobočka je druhá najväčšia na svete, zamestnáva vyše 1 800 ľudí.

27.12.2020 08:00
binárny kód Foto:
Ako vyzerajú prelomové modely na odhad rizika? Tie sú založené na technológiách, práci s dostupnými dátami, ktoré poskytujú satelity či iné dostupné zdroje.
debata (2)

No nielen to, je to zároveň business solution centrum a centrum excelentnosti. V Bratislave sídli veľká časť chrbtice globálnej firmy, včítane IT a technologickej, zabezpečujúca, aby ostatní na „klientskych“ trhoch mohli robiť svoju prácu alebo aby firma mala čo najkvalitnejšie procesy a podklady na vytváranie nových poistných riešení či manažovanie kontraktov s klientmi.

Vidieť v súvislostiach

Zaisťovňa je, zjednodušene povedané, poisťovňa poisťovateľov. „Swiss Re Group, všetky jej tri podnikateľské oblasti, zabezpečuje, aby ľudia, firmy či krajiny, ktoré zažijú nejakú ničivú situáciu, dostali prostriedky z poistiek v čo najkratšom čase, aby sa mohli opäť obnoviť a ďalej žiť, rozvíjať sa a prosperovať,“ hovorí Nima Motazed, riaditeľ bratislavskej pobočky Swiss Re a šéf Swiss Re Global Business Solutions.

Zatiaľ čo štandardné poisťovne musia predvídať riziká vo všetkých oblastiach, v ktorých so svojimi klientmi uzatvárajú zmluvy, zaisťovňa musí dokázať zohľadniť nielen individuálne a lokálne, ale aj globálne riziká, procesy a trendy. Mnohé z riešení, ktoré na to používa, vznikajú práve v Bratislave.

Náš úspech je v ľuďoch, kontinuite a v neustálom pohľade dopredu.
Nima Motazed, riaditeľ bratislavskej pobočky Swiss Re a šéf Swiss Re Global Business Solutions

Aby bola zaisťovňa efektívna lokálne aj globálne, musí pre vyrátanie poistky vedieť odhadnúť nielen riziko, aké hrozí brazílskemu farmárovi na jeho 100-árovej farme, ale zároveň aj to, ako sa bude vyvíjať poľnohospodárstvo v Južnej Amerike o desať rokov. Na to potrebuje obrovské množstvo dát a špičkových dátových vedcov. A veľká časť z nich pracuje na Slovensku.

„V Bratislave nájdete azda jednu z najväčších skupín dátových vedcov v rámci Swiss Re. Tí vytvárajú prelomové modely na odhad rizika a sídli tu aj najväčšia časť finančno-technologického startupu iptiQ, špecializujúceho sa na digitálne poistenie pre jednotlivcov prostredníctvom tretej strany,“ vysvetľuje N. Motazed.

Znie to možno odborne, ale tento startup vyvinul de facto „poisťovňu na kľúč“. To znamená, že umožňuje svojim partnerom prakticky v ktorejkoľvek krajine vytvoriť vlastnú digitálnu poisťovňu bez toho, aby mali s týmto biznisom predtým skúsenosti. Napríklad obchodné reťazce môžu využiť tento produkt a technológiu umožňujúcu, aby si športovci kúpili s novým vybavením rovno úrazové poistenie, alebo nábytková firma môže ponúkať spolu s nábytkom vlastné poistenie domácnosti. Všetko je pritom legislatívne ošetrené, na vyhodnocovanie klientov slúži špeciálny softvér.

Dáta ako komodita

A ako vyzerajú prelomové modely na odhad rizika? Tie sú založené na technológiách, práci s dostupnými dátami, ktoré poskytujú satelity či iné dostupné zdroje. Napríklad pri odhade úrody vo Swiss Re disponujú aj satelitnými dátami. Vedia zistiť, ako sa darí plodinám na konkrétnej farme, bez toho, aby tam museli ísť. Rastliny totiž pri fotosyntéze reagujú rôznym spôsobom na svetlo v rôznych vlnových dĺžkach, nepozorovateľných voľným okom. Na základe toho vedia vo Swiss Re povedať, ako sa rastlinám darí, od veľkých mnohohektárových polí až po úroveň malých lokálnych fariem.

Takisto majú k dispozícii dáta zo státisícov meteorologických staníc. Používajú dáta z NASA aj ESA, aby mohli pracovať na odhadoch globálnych klimatických zmien. Podobným spôsobom pracujú nielen s ekologickými a environmentálnymi dátami, ale aj s verejne dostupnými medicínskymi a ekonomickými údajmi. Práve obrovské množstvo presných dát z rôznych oblastí umožňuje Swiss Re poistiť aj pre bežné poisťovne vysoko rizikové oblasti.

„Nové perspektívy, vedomosti a kapitál využívame na predvídanie a riadenie rizík. Swiss Re vytvára inteligentné riešenia, pomáhajúce urobiť svet odolnejším a posunúť ho dopredu. V súčasnosti významná časť poistných rizík, od prírodných katastrof a zmeny podnebia až po starnutie populácie či kyberkriminalitu, zostáva nepoistených. My to chceme zmeniť,“ vysvetľuje Motazed.

Swiss Re sa špecializuje aj na manažovanie rizík, ktorí môžu pomôcť budovať odolnejšie spoločnosti, napríklad prostredníctvom financovania a poradenstva o kvalitnejšej infraštruktúre voči povodniam, alebo pri budovaní ekonomiky založenej na obnoviteľných zdrojoch.

Zaisťovňa musí predvídať aj globálne riziká. Foto: Swiss Re
Swiss Re, office, kancelária, zaisťovňa, firma, rúška, zamestnanci, kolegovia Zaisťovňa musí predvídať aj globálne riziká.

Chceme byť súčasťou komunity

Základom úspechu je podľa N. Motazedu kvalitný výber zamestnancov a začlenenie sa do komunity. „V Bratislave, kde pôsobíme, sa snažíme byť dobrým členom komunity. Jeden z aktuálnych príkladov bolo naše nedávne partnerstvo s mestom na hackatone – Climathon. Ten mal zvýšiť povedomie o dosahu klimatickej zmeny na mestá, ale aj zároveň priniesť riešenia pre Bratislavu, aby bola na klimatickú zmenu pripravená – napríklad v oblasti verejnej dopravy,“ vysvetľuje N. Motazed. Zároveň upozorňuje na ďalší projekt, ktorým je obnova jedného z bratislavských parkov. Nie však bežná. Pôjde o revitalizáciu, ktorá bude zohľadňovať udržateľnosť a klimatickú zmenu a pripravenosť mesta na ňu.

Práve schopnosť globálneho pohľadu priviedla Swiss Re, aby už v sedemdesiatych rokoch 20. storočia začala klásť veľký dôraz na udržateľnosť a zlepšenie kvality života ľudí. Do konca roku 2019 pokryla vyše 90 percent vlastnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2030 chce dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu a do roku 2050 bude mať nulové emisie uhlíka celý jej obchod spolu s dodávateľským reťazcom.

V roku 2018 napríklad pomohla 200-tisíc ľuďom s nízkym príjmom v Egypte, 90 percent z nich boli ženy, pokryť náklady na každú noc strávenú v nemocnici a na životné poistenie. Tým podporila nielen samotné ženy, ale aj ekonomiku v rozvíjajúcich sa krajinách. V tom istom roku navrhla aj riešenie na ochranu mezoamerického koralového útesu a plážového piesku. „Dúfam, že to neznie namyslene, ale sme reálnou súčasťou riešenia dvoch najväčších výziev ľudstva, dlhšieho života a zmeny podnebia,“ dopĺňa N. Motazed.

A čo umožnilo spoločnosti presadiť sa v takom vysoko konkurenčnom prostredí, akým je poisťovníctvo a zaisťovníctvo? „Náš úspech je v ľuďoch, kontinuite a v neustálom pohľade dopredu,“ hovorí N. Motazed a dopĺňa: „Máme veľký znalostný aparát, využívame dáta a najnovšie technológie, to všetko nám pomáha udržať si náskok. Vieme aj jednu dôležitú vec – chyby či neúspechy sú súčasťou každodenného života, netreba ich vidieť iba ako zlyhania. Dôležité je, že ich vieme analyzovať a poučiť sa z nich. A, samozrejme, veľká časť nášho úspechu je v tom, že naši klienti vedia, že sme ich spoľahlivý a proaktívny partner, na trhu sme sme totiž už vyše 150 rokov,“ uzatvára N. Motazed.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #istota #Swiss Re #zaisťovňa