Uspejú tí, ktorí vytrvajú. Čomu čelili firmy na Slovensku?

Pomaly sa končí rok, ktorý bol pre všetkých mimoriadne náročný. Pandémia koronavírusu zasiahla do všetkých oblastí nášho života a všetko je zrazu ináč. Rýchlo sa meniace situácie si vyžadovali okamžité, aj atypické, riešenia, a vo väčšine prípadov neboli jednoduché.

23.12.2020 19:00
partneri, úsmev, manželia Foto:
Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Pandémia so sebou priniesla mnohé výzvy, s ktorými sa bolo treba popasovať.
debata (2)

Keď sa Tomáša Baťu opýtali, ako dosiahol úspech, odvetil, že nič nenadobudol ľahko: "Každá vec ma stála tvrdú prácu.“ Steve Jobs na podobné otázky odpovedal, že polovicou toho, čo delí úspešných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť. "Vstávajte skoro, odchádzajte poslední, nebojte sa oslovovať nových ľudí či realizovať nové výskumy. Nečakajte len na to, že vás niekto o niečo požiada a namiesto toho, aby ste zamestnancom niečo prikazovali, pracujte spolu s nimi. Úspešnými sa stali väčšinou tí, ktorí milovali to, čo robili, a to im umožnilo vytrvať, aj keď sa všetko komplikovalo.“

Hoci sa títo páni vo svojom podnikaní preslávili s odstupom mnohých rokov po sebe, Jobs sa narodil dvadsaťtri rokov po smrti Baťu, recepty na úspech mali podobné. A nemenia sa ani dnes, počas pretrvávajúcej koronakrízy. Potvrdili to aj zástupcovia firiem, ktorých sme oslovili. Hádam najčastejšie pri otázke, ako sa dopracovali k úspechu, hovorili – najdôležitejší je poctivý prístup, otvorená myseľ a vytrvalosť, nevzdávať sa, ak sa nedarí.

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Premenené na realitu, koronakríza sa pre nich stala výzvou hľadať a nájsť nové riešenia, oblasti podnikania i motiváciu, ako uspieť. Riaditeľka firmy JRK Slovensko Martina Gaislová vraví, že zdokonalili svoj elektronický systém zberu odpadov a dokonca rozšírili tím svojich zamestnancov, sieť predajní Yeme nepoľavila v snahe ponúkať kvalitné domáce produkty a firmu NetPoint súčasná situácia posunula aj do oblasti riešenia ochranných pomôcok, ktoré začala distribuovať. Nové cesty a spôsoby našli a hľadajú aj ďalší.

V tomto roku to bolo, je a zrejme ešte dlho aj bude ťažšie, dôležitejšie a naliehavejšie. Pandémia sa len tak rýchlo nepominie a či chceme, alebo nie, musíme sa s ňou popasovať. Napriek všetkým negatívnym správam a odhadom by ale nemalo prestať platiť baťovské: Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš, a každú, aj tú najnepatrnejšiu, vec na svete rob najlepšie.

Anketa: Neočakávané situácie priniesli nové riešenia

S čím všetkým sa museli počas tohto roka vyrovnať firmy? Opýtali sme sa:

1. Čo ste sa naučili v roku 2020?

2. Zlepšili ste sa v niečom?

3. Čo bolo pre vás najťažšie?

Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky.

Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY

1. Naučili sme sa, ako dočasne preniesť pracovnú agendu do našich domovov a ako naplno využiť výdobytky moderných technológií na manažovanie a riadenie procesov.

2. Myslím si, že situácia, ktorú sme zažili, mňa osobne naučila ešte lepšie manažovať tak každodenné, ako aj strategické rozhodnutia. Vo firme sme si tiež otestovali, že v krízovej situácii vieme zareagovať veľmi flexibilne a procesy zmeniť prakticky zo dňa na deň tak, aby sme fungovali rovnako ako pred príchodom pandémie.

3. Priznám sa, že najťažšie pre mňa bolo sledovať každodenné prírastky počtu novoinfikovaných, pričom som videla, že štát na tieto čísla nereaguje dostatočne, respektíve, že kroky vlády sú veľmi zmätočné a nekoncepčné. Obava z chaotického manažovania koronakrízy zo strany predstaviteľov štátu vo mne pretrváva dodnes.

Ján Vigaš, predseda predstavenstva NetPoint, a.s.

Ján Vigaš, predseda predstavenstva NetPoint, a. s.

1. Rok 2020 je komplikovaný najmä vďaka koronavírusu a jeho vplyvu na ekonomiku a obchod, čo v kombinácii s voľbami a výmenou ľudí v štátnych organizáciách, ktoré sú našimi zákazníkmi, je priam smrteľná kombinácia. Na druhej strane nás práve COVID-19 posunul okrem našich štandardných riešení aj do oblasti riešení pre odhaľovanie infekčných chorôb a ochranných pomôcok, ktoré sme s cieľom pomôcť aj začali distribuovať.

2. Riešenia, ktoré ponúkame sú spoľahlivé a niektoré aj unikátne, a tak záujem zákazníkov trvá, aj napriek komplikovanej dobe. Podarilo sa nám okrem pôsobenia na slovenskom trhu preniknúť aj na bulharský a naďalej rozvíjame naše obchodné vzťahy najmä v Srbsku. Súčasná situácia, ale aj nová legislatíva si vyžadujú aj riešenia a služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, podarilo sa nám osloviť významných zákazníkov. Preto sme prešli certifikáciou našej firmy na ISO 37001 systém riadenia proti korupcii.

3. Keďže sme obchodná firma, sme odkázaní na stretnutia a niektoré sa vplyvom opatrení skomplikovali, pretože sme ich nemohli riešiť virtuálne. Museli sme minimalizovať naše cesty do zahraničia a keď sa nedalo inak, museli sme tak urobiť aj za cenu následnej karantény.

Oliver Grünberg, predseda a člen predstavenstva...

Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť Volkswagen Slovakia

1. Rok 2020 nám ukázal, že je dôležité byť pripravení aj na nepredvídateľné situácie. Už vlani sme silno šliapli na brzdu, čo sa týka nákladov, a v tomto roku nasledovalo pre koronakrízu brzdenie až na podlahu. S konzekventnými a rýchlymi opatreniami sa nám však podarilo nájsť dobrú odpoveď na krízu.

2. Už teraz môžem potvrdiť, že rok 2020 sa zapíše do histórie Volkswagen Slovakia ako mimoriadne náročný, ale zároveň aj veľmi úspešný. Dokazuje to získanie výroby nasledujúcich generácií modelov VW Passat a ŠKODA Superb, ktoré so sebou prinesú investíciu do výšky 500 miliónov eur, ako aj víťazstvo v jednej z najprestížnejších európskych súťaží Fabrika roka 2020.

3. Je známe, že automobilový priemysel stojí pred veľkými výzvami, najmä v oblasti elektromobility. Zároveň sme sa zaviazali splniť cieľ značky Volkswagen – zvýšiť efektivitu v našom závode o 30 % do roku 2025. A v týchto beztak ťažkých časoch vypukla epidémia koronavírusu. Pre našu spoločnosť to znamenalo mimoriadne náročné úlohy – od nasadenia celého radu opatrení na ochranu zdravia zamestnancov, po celoplošné testovanie viac ako 10-tisíc pracovníkov. Ale aj vďaka mimoriadnemu nasadeniu a angažovanosti našich zamestnancov sme to zvládli, za čo patrí celému tímu veľké poďakovanie.

Norbert Hovančák, člen predstavenstva...

Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo

1. Som dosť dynamický človek. Korona ma však naučila ešte rýchlejšie reagovať a prispôsobovať sa neustálym zmenám. Som hrdý, že práve v týchto ťažkých časoch sa potvrdilo, že máme v banke skúsený a silný tím, s ktorým sme aj naďalej robili maximum pre našich klientov.

2. V prvom rade určite v používaní nových digitálnych technológií. Ako manažér musím priznať, že sa výrazne posilnila moja dôvera k novým spôsobom práce a prístupom k riadeniu tímu.

3. Pracovne, ale aj v súkromí bolo pre mňa náročné fungovať bez intenzívnej interakcie s ostatnými ľuďmi. Veľkou výzvou bolo tiež motivovať kolegov, aby verili našej rastovej stratégii, aj v neustále sa meniacich podmienkach a náročných časoch. Najťažšie bolo, prirodzene, využiť príležitosti, s ktorými sme nepočítali, reagovať na zmeny, ktoré sme neplánovali a aj naďalej rásť. Som rád, že sa nám to spoločne podarilo.

Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej...

Branislav Lellák, COOP Jednota, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie

1. Naučili sme sa predovšetkým to, že poctivý prístup sa vypláca, čo sa odzrkadlilo na dôvere našich zákazníkov. Ako najväčší domáci predajca potravín sme museli reagovať pružne a zvládnuť nápor skutočností, ktoré sa dotkli zásobovania a našich kolegov. Našich desať logistických centier strategicky rozmiestnených po krajine sme vďaka spolupráci s našimi dodávateľmi udržiavali plné tovaru a efektívne sme zásobovali viac ako dvetisíc predajní. To, že sme nezaznamenali výrazné výpadky tovaru, svedčí aj o dlhoročnej férovej spolupráci a partnerstve so slovenskými, lokálnymi, ale aj nadnárodnými dodávateľmi. Museli sme flexibilne reagovať aj na zavreté škôlky, školy a pandemické péenky. Až 85 % nášho personálu v predajniach tvoria ženy a mnohé zostávali s deťmi doma. Naučili sme sa vysokej flexibilite pri predisponovaní zamestnancov medzi predajňami.

2. Napriek mimoriadne náročnému obdobiu sme pokračovali v investičných plánoch a postupnej modernizácii obchodnej siete, s ohľadom na ochranu životného prostredia. Pokračovali sme v preberaní predajní po skrachovanej sieti potravín, čím sme vytvorili množstvo nových pracovných miest. V spolupráci s miestnymi obecnými úradmi sa nám podarilo docieliť, že ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nemohli pre pandémiu prísť do predajní, sa k nákupu dostali. Na regionálnej úrovni opäť vyvíjame aktivity, ktoré pomáhajú zabezpečiť základné potraviny najmä seniorom a imobilným zákazníkom. Koronakríza potvrdila význam on-line predaja a služby e-shopu budeme v budúcnosti rozširovať.

3. Naučili sme sa pružne reagovať na prijaté opatrenia, presúvať personál medzi jednotlivými predajňami a zintenzívniť zásobovanie. Všetko sme realizovali s maximálnym ohľadom na bezpečnosť a čo najvyššie zachovanie komfortu pre zákazníkov.

Ľuboš Dinka, obchodný riaditeľ Slovnaft, a. s.

Ľuboš Dinka, obchodný riaditeľ Slovnaft, a. s.

1. Akékoľvek predpoklady a plány vypracované na základe skúseností a analýz sa môžu zrútiť zo dňa na deň. Preto musíme byť pripravení reagovať aj na nepredvídateľné situácie a reakcia musí byť rýchla a zameraná na presný cieľ. Tiež je dôležité rýchle rozhodnutie v správnom čase a na správnom mieste, pretože ak nie, ekonomické a podnikateľské prostredie na nás čakať nebude a môže byť už neskoro.

2. Efektívnejšie využívať nástroje digitalizácie a „vzdialenej“ komunikácie v rámci internej aj externej komunikácie.

3. Byť zavretý a nemať osobný kontakt s obchodnými partnermi a s kolegami. Pre mňa je v obchode aj v práci dôležitý vzťah založený na dôvere, rešpekte a tímovej práci a bez osobných interakcií sa vzťah buduje ťažko. Dúfam, že v budúcom roku budem mať opäť možnosť stretnúť všetkých, ktorých som tento rok zanedbával.

Tomáš Bezák, hovorca Lidl.

Tomáš Bezák, Lidl

1. Ešte stále sa učíme, ďalšie etapy šírenia nového koronavírusu prinášajú rôzne výzvy. Naučili sme sa, že netradičné časy si vyžadujú netradičné a najmä rýchle riešenia. Potvrdilo sa nám, že mnoho závisí od ľudí a ich prístupu, zodpovednosti a ohľaduplnosti. Je skvelé, že v Lidli máme kolegyne a kolegov, vďaka ktorým sme i v tých najexponovanejších fázach dokázali aj naďalej plniť našu úlohu pri zásobovaní obyvateľov potravinami.

2. Prvé mesiace šírenia nového koronavírusu boli pre nás vysokou školou krízového manažmentu na všetkých úrovniach. Mnohé neočakávané situácie a nové procesy bolo potrebné zvládať a nastavovať súbežne. Udalosti, ktoré sa udiali v tomto roku, však pomohli akcelerovať viacero pozitívnych projektov a trendov. Zrušili sme napríklad plošnú distribúciu pravidelných týždenných printových letákov do domácností a spustili sme permanentnú zbierku potravín vo všetkých našich prevádzkach s názvom Podeľ sa a pomôž. Odštartovali sme tiež dve iniciatívy v oblasti redukcie plastov – Nenechajme to plávať – dobrovoľné spoplatnenie mikroténových vrecúšok a – Bude z toho haluz, v rámci ktorej môžu zákazníci priniesť PET fľaše a plechovky do našich vratných automatov. Pre našich zákazníkov sme zároveň zaviedli garanciu nečakania na pokladniciach.

3. Veľkou výzvou bolo zvládnuť situáciu, keď nám v marci zo dňa na deň zostalo doma takmer tisíc našich zamestnancov pre náhle zatvorené školy a škôlky. Zvládli sme ju však a zákazníci to nepocítili. Podarilo sa to vďaka enormnému nasadeniu našich zamestnancov, za čo im patrí veľká vďaka.

Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva...

Jozef Klein, CEO a predseda predstavenstva Asseco Central Europe

1. Rok 2020 bol pre každého z nás veľkou výzvou a mnohí sa rozhodli prehodnotiť svoje priority. Hoci to bol veľmi náročný rok, vlna solidarity a ľudskosti ma úprimne dojala. Sme hrdí na to, že aj Asseco mohlo pomôcť v náročnom boji s ochorením COVID-19. V priebehu pár dní naši profesionálni kolegovia vytvorili plne funkčný systém na evidenciu výsledkov testovaní na Sars-Cov-2, ktorý prepája informácie medzi kľúčovými inštitúciami, akými sú Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné centrum zdravotníckych informácií, štátne a súkromné laboratóriá, a tak sa zefektívňuje a skvalitňuje riadenie masívnejšieho testovania aj informácií ohľadne realizovaných testov na COVID-19.

2. Posilňujeme našu pozíciu v segmentoch, kde sa už aktívne nachádzame. Očakávané hospodárske výsledky spoločnosti by mali byť oveľa lepšie, ako sme predpokladali na začiatku pandémie. Posilnili sme našu pozíciu v medzinárodnom biznise. Rastieme najmä v komerčnej sfére, ktorá je z pohľadu našich výsledkov dominantná predovšetkým v oblasti ERP, bankovníctva a poisťovníctva. IT je neustále jeden krok vpred a naša spoločnosť je jedným z lídrov v tejto oblasti. Okrem toho v Assecu chceme byť aj naďalej konkurencieschopní a inovatívni. Vyhľadávame zaujímavé nápady, ktoré by v budúcnosti mohli rozšíriť naše portfólio. Podporujeme talenty, do ktorých sa skutočne oplatí investovať a rozvíjať ich myšlienku. Medzi ne patrí inkubátor startupov Perry Talents, kde sa aktívne zapájame do mentoringu. Taktiež sme jedným z hlavných partnerov JCI Slovakia či niekoľkých slovenských univerzít so zameraním na informačné technológie. Zapojili sme sa aj do programu EDUcamp pod vedením Nadácie Pontis, ktorý je zameraný na vzdelávacie projekty a prepájanie s odborníkmi z biznisu a školstva. Zároveň je to jedna zo CSR aktivít, vďaka ktorej podporujeme šikovných ľudí na Slovensku.

3. Sme medzinárodná softvérová spoločnosť a tento rok sme oslávili významný míľnik – 30 rokov podnikania na slovenskom trhu. Pandémiu vnímame už ako súčasť nášho bežného života. Nastavili sme si vnútorné procesy, komunikáciu so zákazníkmi a naďalej pokračujeme v rozvoji našich produktov i kompetencií.

Pavol Mikušiak, CBA Verex, podpredseda...

Pavol Mikušiak, CBA Verex, podpredseda predstavenstva

1. Rok 2020 bol pre nás všetkých prekvapením, lebo situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu a následne zhoršenou zdravotnou situáciou v celej spoločnosti sme v našej tridsaťročnej histórii nezažili.

2. Čo sme sa naučili? Najmä a predovšetkým opatrnosti, všetci dávame veľký dôraz na starostlivosť o svoje zdravie i zdravie svojich blízkych a spolupracovníkov.

3. Zlepšili sme sa vo viacerých veciach, hlavne v dodržiavaní disciplíny v osobnom aj pracovnom živote, lebo si to vyžadovala a neustále aj vyžaduje vzniknutá situácia. Presvedčiť ľudí, že disciplína je potrebná, lebo chránime samých seba a tým aj hodnoty, činnosť a fungovanie celej firmy, bolo niekedy náročnejšie, ale zvládli sme to.

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

1. Naučili sme sa, že aj tie najlepšie plány môžu byť z minúty na minútu nepoužiteľné a niekedy sme nútení nechať veciam voľnejší priebeh.

2. Každá nová skúsenosť nás posúva dopredu. Určite sme sa zdokonalili v praxi bleskurýchlo reagovať na neustále sa meniace podmienky a okolnosti a v majstrovstve improvizácie.

3. Nájsť rovnováhu medzi tým, ako zaručiť bezproblémové fungovanie firmy a zároveň čo najlepšie ochrániť zdravie kolegov a našich blízkych. Pretože ľudia sú vo firme to najpodstatnejšie.

Lucia Vargová, Kaufland, hovorkyňa.

Lucia Vargová, Kaufland, hovorkyňa

1. Sme zvyknutí rýchlo reagovať na zmeny v spoločnosti, v spotrebiteľskom správaní, či na zmeny v správaní konkurencie. Tento rok bol však výnimočný pandemickou situáciou, ktorá bola prekvapením asi pre všetkých. Vďaka krátkym rozhodovacím procesom, flexibilite a našim zamestnancom sme promptne reagovali na danú situáciu a prispôsobili sme sa okolnostiam. Veríme, že naši zákazníci našli u nás všetko potrebné za výhodné ceny a popritom sa cítili bezpečne.

2. Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý – to je motto našej spoločnosti, ktorým sa riadime. Preto sa neustále snažíme zlepšovať a napredovať v každej oblasti, v ktorej pôsobíme.

3. Neustále sa meniace nariadenia a opatrenia platiace pre maloobchodníkov s potravinami v súvislosti s COVID-19 a veľmi krátky čas na ich zavedenie do praxe.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #anketa #úspech #riaditelia