Poisťovni hrozí ďalšia pokuta. NBS jej zakázala hýbať s majetkom

Poisťovňa Novis sa opäť dostala do hľadáčika Národnej banky Slovenska (NBS). Tentokrát jej predbežným opatrením zakázala „voľne nakladať s aktívami“ s niekoľkými výnimkami. Poisťovňa už pred dvomi mesiacmi dostala iné predbežné opatrenie. Vtedy jej regulátor zakázal uzatvárať investičné poistky.

23.11.2020 14:06 , aktualizované: 15:35
Peter Kažimír Foto:
Guvernér NBS Peter Kažimír.
debata (2)

Teraz centrálna banka poisťovni zakázala presúvať peniaze z jej účtu na účet iných osôb. To sa týka aj prevodov medzi vlastnými účtami poisťovne, ak peniaze napríklad pošle do krajiny, kde nepodniká. Okrem toho má zakázané meniť vlastníkov či zriaďovať záložné práva k veciam či majetku.

Poisťovňa by ani nemala prevádzať napríklad cenné papiere. A to aj v súvislosti so záväzkami, ktoré vznikli pred doručením tohto predbežného opatrenia, píše v rozhodnutí NBS. Novis tiež nemôže prijímať nové alebo meniť staré záväzky, ktoré by jej nakoniec znižovali objem aktív.

Regulátor trvá aj na tom, aby poisťovňa neuzatvárala dohody o vzdaní sa práva, odpustení, prevzatí či pristúpení k jej dlhu. Týka sa to aj započítania jej pohľadávok, ich prevode alebo akéhokoľvek zabezpečenia záväzkov.

Opatrenie nadobudlo účinnosť už 6. novembra tohto roka a týka sa všetkých krajín, v ktorých poisťovňa podniká. Okrem Slovenska ponúka svoje produkty aj v Česku, Taliansku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Fínsku, na Islande a v Litve.

Kontrola majetku

Prečo sa NBS rozhodla kontrolovať finančné operácie, zatiaľ nie je úplne jasné. Konanie je totiž neverejné. „Informácie o konkrétnych zisteniach bude NBS oprávnená poskytnúť až po právoplatnom skončení sankčného konania vo veci samej,“ tvrdí hovorca NBS Peter Majer. Dodal, že centrálna banka musí postupovať podľa zákona. Trvanie konania a jeho výsledok sa preto nedá odhadnúť.

Podľa stanoviska poisťovne Novis sa predbežné opatrenie týka kontroly len majetkových pohybov. „Toto predbežné opatrenie smeruje ku kontrole neobvyklých finančných transakcií, aké poisťovňa Novis nikdy nevykonávala. Preto tiež neznamená reálne obmedzenie našej činnosti,“ reagovala jej hovorkyňa Anna Petrocová.

Podľa jej slov si poisťovňa uvedomuje, že je vzhľadom na svoju medzinárodnú sieť pod drobnohľadom nielen NBS, ale aj zahraničných a európskych dohľadových orgánov. „Akceptuje tak detailné preverovanie svojich aktivít ako cenu za vstup na jednotný európsky trh etablovaných konkurentov,“ dodala hovorkyňa.

Poisťovňa sa už podľa Petrocovej voči najnovšiemu predbežnému opatreniu odvolala. V tomto kontexte je podľa nej nešťastné, že sa na Slovensku nezverejňuje povinne celý text rozkladu spolu so samotným rozhodnutím na webovej stránke NBS.

Centrálnej banke ale podľa slov jej hovorcu žiadne odvolanie z poisťovne Novis neprišlo. „Ešte neuplynula lehota na jeho podanie. Ak spoločnosť Novis podá opravný prostriedok, rozhodovať o ňom bude druhostupňový orgán, ktorým je Banková rada NBS,“ dodal Majer.

Dostali výnimky

S peniazmi môže poisťovací dom nakladať len v rámci niekoľkých výnimiek. Ide napríklad o platenie daní, poplatkov či odvodov. Môže tiež vyplácať poistné plnenia či odkupné sumy pri zániku poistky, ale aj uzatvárať poistné zmluvy a investovať poistné od klientov v rámci produktov. Podmienkou je, že jej to iné opatrenie nezakazuje.

Okrem toho môže napríklad vyplácať mzdy zamestnancom, ktorí dostávali výplaty aj posledné tri mesiace pred týmto rozhodnutím. Poisťovňa si tiež môže platiť nájom či iné zmluvné záväzky, ak je pri každej z nich mesačná suma maximálne tisíc eur. Aj to iba v prípade, ak ich platila aj posledné tri mesiace pred týmto opatrením alebo aspoň raz za posledný rok.

Výnimka sa týka aj „disponovania s finančnými prostriedkami alebo majetkom, z ktorých neplynie priamy majetkový prospech na úkor účastníka konania osobám so špecifickým vzťahom k účastníkovi“. V tomto prípade nesmie hodnota majetku alebo suma peňazí, s ktorou bude poisťovňa nakladať, prekročiť hranicu sto eur.

Poisťovňa tiež môže robiť aj iné finančné úkony, „z ktorých neplynie priamy majetkový prospech na úkor účastníka konania osobám so špecifickým vzťahom k účastníkov“. O tieto pohyby peňazí však musí požiadať regulátora minimálne tri dni predtým.

Okrem toho musí centrálnu banku informovať o vytvorení, zániku alebo iných podstatných zmenách pri bankových účtoch, predkladať z nich mesačné výpisy, prehľady transakcií na účtoch a predložiť zoznam ľudí, ktorí majú takzvaný špecifický vzťah k poisťovacie­mu domu.

Nie je to prvýkrát

Ešte pred dvomi mesiacmi pritom už Novis mala iné problémy. Centrálna banka jej vtedy zakázala uzatvárať nové investičné poistky. Podľa NBS totiž poisťovňa investovala nižšiu sumu z poistného, ako jej to prikazuje zákon.

To by mohlo v konečnom dôsledku poškodiť klientov, keďže pri zrušení zmluvy by dostali menej peňazí, než na koľko majú v skutočnosti nárok. Investičné poistky totiž ešte pred zmenou neboli veľmi výhodné. Prvé tri roky sa z poistného spravidla splácali len poplatky a žiadne peniaze sa neinvestovali. Ak niekto zrušil zmluvu napríklad po dvoch rokoch, prerobil.

To sa zmenilo od začiatku tohto roka. Po novom sa musí časť vložených peňazí z poistky zhodnocovať už od uzatvorenia poistky. V prvom roku sa investuje minimálne 50 percent, v druhom 60 percent a v treťom roku 70 percent zo zaplateného poistného. To v praxi znamená, že klient už prvé roky neplatí len poplatok, ale aj investuje.

Ak teda niekto v súčasnosti zruší investičnú poistku predčasne, poisťovňa mu musí vyplatiť odkupnú hodnotu aspoň vo výške aktuálnej hodnoty aktív, ktoré v prvých troch rokoch investovala. NBS tak v poisťovni Novis stále preveruje, či tento postup dodržiava a nedoplácajú na to klienti. „Predbežné opatrenie je naďalej vykonateľné v pôvodnom rozsahu,“ dodal Majer.

Poisťovňa tvrdí, že už od začiatku tohto opatrenia preukázala, že spĺňa jeho podmienky. „Preto sme k nejakému obmedzeniu alebo zastaveniu uzatvárania poistných zmlúv spojených s investovaním, po odreportovaní septembrových výsledkov NBS, nemali dôvod pristúpiť,“ tvrdí Petrocová. Dodala, že v decembri požiadajú o jeho zrušenie.

Začiatkom roka tiež poisťovňa dostala najvyššiu pokutu, akú kedy centrálna banka udelila poisťovaciemu domu. Novis musí zaplatiť sumu 175-tisíc eur. Regulátor okrem iného zistil, že poisťovňa klientov zavádzala nesprávnymi informáciami na svojej internetovej stránke, ktoré neboli rovnaké ako poistné podmienky.

Už v nich bolo podľa NBS niekoľko neprijateľných ustanovení. Dôvodom pokuty tak bolo „obzvlášť závažné“ konanie, ktoré mohlo podľa regulátora nepriaznivo ovplyvniť finančných spotrebiteľov, poistný trh aj klientov poisťovne. Takzvané nekalé praktiky totiž mohli ľudí viesť k rozhodnutiam, ktoré by inak neurobili.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #pokuta #poisťovňa #NBS #Národná banka Slovenska