Štát chce chrániť majetok nemocníc. Budú mať exekučnú imunitu?

Majetok všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa má vylúčiť z exekúcií. Pôjde o prípady, ak by exekúcia tohto majetku a finančných prostriedkov poskytovateľov ohrozila práva a povinnosti pacientov. Týkať sa to bude aj prípadov, ak by exekúciou bolo ohrozené vykonávanie činnosti subjektu hospodárskej mobilizácie alebo by bola ohrozená činnosť prvku kritickej infraštruktúry v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

19.11.2020 09:52
nemocnica, zdravotná sestra, zdravotníctvo, Foto: ,
debata

Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý vo štvrtok schválil kabinet. Rezort zdravotníctva novelou reaguje na dopady pandémie ochorenia Covid-19, keď sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vystavení rizikám vyplývajúcim z nedostatku finančných zdrojov. Novelu vo štvrtok schválila vláda aj s návrhom, aby sa ňou parlament zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

„Absolútnu exekučnú imunitu, ktorú ešte predložili predchádzajúce vlády a ktorá nebola konformná s našou ústavou a ktorú aj napadol ústavný súd, potrebujeme zmeniť tým spôsobom, aby zahŕňala všetkých poskytovateľov, ktorí sú v sieti,“ povedal pred rokovaním vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ide podľa neho o nemocnice, ktoré sú súčasťou hospodárskej mobilizácie. Navrhovaná novela zákona by mala chrániť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré je súčasťou kritickej infraštruktúry nášho štátu.

Rezort v návrhu novely poukazuje na to, že zdravotnícke zariadenia sú v súčasnej situácii, spôsobenej pandémiou koronavírusu, povinné realizovať rôzne opatrenia uložené vládou, ministerstvom zdravotníctva či Úradom verejného zdravotníctva SR. Preto je podľa ministerstva zdravotníctva potrebné výkon práva veriteľov voči týmto subjektom upraviť tak, aby v dôsledku výkonu a uplatňovania majetkových práv veriteľov neboli ohrozené činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Cieľom novely je podľa rezortu zdravotníctva vytvoriť právny základ pre zachovanie činností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zachovaní majetkových práv veriteľov zdravotníckych zariadení. „Z uvedeného sa navrhuje zriadenie inštitútu na stabilizáciu určených subjektov, ktorým sa vylúčia z exekúcií taxatívne vymedzené finančné prostriedky a majetok štátu, samosprávnych krajov a obcí v správe zdravotníckych zariadení ako aj právnických osôb ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ konštatovalo ministerstvo zdravotníctva.

Cieľom predmetnej úpravy je tiež zabezpečiť fungovanie kritickej infraštruktúry v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Uvedený návrh preto rieši spôsob zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti u definovaných skupín poskytovateľov zdravotnej starostlivosti takým spôsobom, že nepríde k výpadku finančných zdrojov uplatnením nárokov veriteľov ani strate na majetku a tieto subjekty budú aj naďalej spôsobilé vykonávať svoju činnosť s cieľom zabezpečenia ústavného práva občanov na život a ochranu zdravia,“ uvádza sa v materiáli.

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocnice #exekúcie #zdravotná starostlivosť #exekučná imunita #Marek Krajčí