Dôchodková spoločnosť dostala pokutu. Ľuďom posielala nesprávne informácie

Národná banka Slovenska (NBS) uložila doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) Tatra banky pokutu 10-tisíc eur. Podľa regulátora spoločnosť vo výpisoch za rok 2018 neuvádzala správne výšky odplát, nákladov a poplatkov, ktoré vznikli klientom sporenia.

, 23.10.2020 20:00
SR Kažimír NBS Funkcia Uvedenie Pellegrini BAX Foto: ,
debata (7)

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky posielala sporiteľom takzvaný výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka. Podľa centrálnej banky v nich boli „nepravdivé informácie o celkovej sume odplát, nákladov a poplatkov účastníkov sporenia za posledných 12 mesiacov,“ píše NBS v rozhodnutí z 3. októbra tohto roka.

„Vo výpisoch totiž nezohľadnila tie náklady, ktoré účtovala účastníkom sporenia za obdobie od 17. novembra 2018 až do konca toho roka. Vo výpisoch tak bola uvedená nesprávna suma nákladov, a to nižšia, ako sa účastníkom sporenia reálne strhla z ich účtov,“ vysvetľuje dôvod pokuty hovorca NBS Peter Majer. Ide tak o správny delikt, za ktorý spoločnosť dostala aj pokutu 10-tisíc eur.

DDS: Chyba bola v systéme

Chybné výpisy posielala spoločnosť od polovice januára do 11. februára minulého roka. „Chyba vo výpisoch bola spôsobená chybou v informačných systémoch po implementácii rozsiahlej novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení z roku 2018,“ hovorí pre denník Pravda hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová.

Dodala, že DDS Tatra banky po zistení tejto chyby urobila „okamžitú nápravu svojich systémov a posilnila kontrolné mechanizmy“. Podľa jej slov táto chyba nemala žiadny dosah na reálne zaúčtované odplaty, náklady a poplatky v majetku doplnkových dôchodkových fondov spred dvoch rokov.

„Došlo len k chybnému zobrazeniu týchto údajov vo výpisoch. Tým pádom boli klientom, aj napriek chybnému zobrazeniu vo výpisoch, všetky poplatky zúčtované správne,“ dodala Žiaranová s tým, že rozhodnutie NBS bude spoločnosť rešpektovať a pokutu zaplatí.

Pokuty už boli vyššie

DDS Tatra banky musí pokutu zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Peniaze však neputujú na účet centrálnej banky. „Pokuta zo sankčného rozhodnutia je príjmom štátneho rozpočtu a uhrádza sa Úradu vládneho auditu, a ten ju aj vymáha, v prípade neuhradenia,“ upozorňuje Majer.

Sankčné verdikty si už v minulosti vypočula aj doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita. Tej NBS uložila dve pokuty vo výške 20– a 10-tisíc eur. Regulátor spoločnosť trestal napríklad kvôli tomu, že pri správe fondov nekonala „s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľa“.

Tiež si napríklad nesplnila povinnosť najmenej tri pracovné dni vopred doručiť NBS oznámenia o termíne a programe zasadnutí predstavenstva, dozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti. Pokutu dostala aj za to, že napríklad nedodržala vnútorné predpisy, ktoré by umožnili riadne nakladanie s majetkom v prospech a v záujme sporiteľov a poberateľov dávok.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #Tatra banka #NBS #doplnková dôchodková spoločnosť