NBS dala vysokú pokutu sprostredkovateľom. Robili bez zmluvy a nemali školenia

Finančné sprostredkovanie bez zmluvy, zamestnanci bez školenia či finančné dary pre klientov. To je zlomok nedostatkov, ktoré si všimla Národná banka Slovenska (NBS) pri kontrole sprostredkovateľskej spoločnosti Renomia. Regulátor jej za to udelil aj historicky najvyššiu pokutu, akú kedy dal sprostredkovateľom.

, 09.10.2020 18:00, aktualizované: 12.10.2020 09:21
zmluva, podpis, vysvetľovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Za dlhý zoznam nedostatkov dostala firma pokutu 35-tisíc eur. Rozhodnutie NBS si prvý všimol portál Finsider. „Spoločnosť Renomia je povinná zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,“ píše regulátor v rozhodnutí o pokute.

V drvivej väčšine prípadov urobila firma prešľapy v administratíve, v povinných lehotách školenia alebo pri zmluvách. V niekoľkých prípadoch napríklad nepredložila centrálnej banke kópiu zmluvy alebo ju o zmluvách neinformovala.

Denník Pravda požiadal o stanovisko aj spoločnosť Renomia a NBS, na otázky však zatiaľ neodpovedali.

Chyby aj pri klientoch

Centrálnej banke sa nepozdávali aj niektoré prešľapy pri nekvalifikovaných klientoch. Jeden z agentov napríklad neposkytol klientom pred uzatvorením zmluvy informácie, aby chápali riziko finančnej služby, jej právne následky a nevysvetlil im ani spôsob, ako sa chrániť pred zlyhaním finančnej inštitúcie.

Okrem toho klientom neposkytli „úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce informácie o existencii peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré spoločnosť prijala za finančné sprostredkovanie v sektore doplnkového dôchodkového sporenia od inej osoby,“ uvádza sa v rozhodnutí.

V ďalšom prípade agenti zase pochybili pri uzatváraní zmluvy. Podľa centrálnej banky nezisťovali a nezaznamenali informácie o aktuálnej finančnej situácii klientov, s ktorými riešili napríklad klasické životné poistenie alebo investičné životné poistenie.

NBS však nemôže riešiť nároky klientov, ktorí sa konaním firmy budú cítiť poškodení. „Klienti majú možnosť obrátiť sa so svojimi nárokmi na príslušný súd, ktorý je oprávnený rozhodovať súkromnoprávne spory medzi klientom a spoločnosťou,“ tvrdí hovorca NBS Peter Majer.

Firma tiež napríklad poskytovala finančné služby pre firmy bez toho, aby s nimi mala uzatvorenú písomnú zmluvu. Ďalším prehreškom sú finančné dary.

„V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania neoprávnene poskytla dvom klientom výhodu finančnej povahy v podobe daru,“ tvrdí NBS. Presnú výšku finančného daru však neprezradila. Zákon takéto „zvýhodňovanie“ klienta navyše nedovoľuje.

Agenti bez školenia

Administratívne problémy našla centrálna banka aj pri finančných sprostredkova­teľoch. Pri niektorých firma napríklad nemala preukázané splnenie podmienky dôveryhodnosti, keď žiadala o ich zápis do registra finančných agentov.

V iných prípadoch zase agenti predložili výpis z registra trestov a čestné vyhlásenia neskoro alebo vôbec. Pri niektorých zase nebolo poriadne preukázané, že splnil podmienky odbornej spôsobilosti alebo si nerobili povinné školenie.

Regulátor si napríklad všimol, že nemajú absolvované odborné skúšky pre „stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia“, ktoré musia vykonávať každé štyri roky. Keďže nemali spravené skúšky, sprostredkovateľská spoločnosť mala požiadať o ich vyradenie z registra.

NBS okrem pokuty aj zastavila konanie, ktoré sa začalo ešte v roku 2010. Dôvodom je uplynutie premlčacej lehoty. Firma vtedy žiadala o zápis českej firmy ako svojho finančného agenta. Slovenská legislatíva to však v tomto konkrétnom prípade neumožňuje.

Čo robí firma Renomia?

Spoločnosť sa zameriava najmä na služby pre firmy. Okrem iného sa venuje aj takzvanému risk manažmentu a poskytuje služby aj za hranicami Slovenska. Klientom a ich zamestnancom ponúka poistenie a finančné produkty. Vlani dosiahla firma zisk približne 4,2 milióna eur. Už od roku 2016 však hospodári so stratou. V minulom roku bola strata na úrovni 81 436 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #pokuta #NBS #sprostredkovateľ