Priemyslu sa v auguste darilo najlepšie od vypuknutia pandémie

Priemyselná produkcia v auguste 2020 medziročne klesla o – 0,8 %. Oproti predchádzajúcim mesiacom sa jedná o podstatne miernejší pokles a priemyselnej produkcii sa už takmer podarilo dosiahnuť úroveň spred roka.

09.10.2020 12:06
debata

Od vypuknutia pandémie ide o najlepší výsledok, upozorňuje analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská. Priemyselná výroba ako taká zaznamenala prepad o – 3,0 %, v prípade ťažby a dobývania bol zaznamenaný nárast na úrovni 12,8 % a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu bola ešte vo výraznejšom pluse, keď zaznamenala nárast o 13,1 %.

"Pod pozitívny trend počas augusta, teda pod ďalšie spomalenie poklesu priemyselnej produkcie, sa podpísal fakt, že viaceré priemyselné odvetvia sa od vypuknutia pandémie dostali po prvýkrát do plusu,“ hovorí Sadovská. Niektoré odvetvia pritom evidovali pokles výroby už aj pred vypuknutím koronakrízy.

Ide predovšetkým o výrobu výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov (s nárastom o 12,5 %) a výrobu počítačových, elektronických a optických výrobkov (s nárastom o 6,1 %). Vo výrobe koksu a ropných produktov bol aj v auguste zaznamenaný pomerne výrazný medziročný nárast (o 14,8 %) a bolo to opäť ovplyvnené vlaňajšou odstávkou u jedného z producentov.

Mierny nárast, ale predsa, o niekoľko desatín percenta sa týkal výroby potravín, nápojov a tabakových výrobkov a výroby kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení. Naopak, kľúčová výroba dopravných prostriedkov v auguste nárast produkcie z júla (medziročne o 0,9 %) nezopakovala a zaznamenala počas ôsmeho mesiaca medziročný pokles výroby o – 3,0 %. "Na druhej strane, ani zďaleka nejde o tak dramatický pokles výroby ako počas prvej vlny pandémie, kedy automobilový priemysel zaznamenával pokles produkcie o desiatky percent,“ hovorí Sadovská. Viaceré priemyselné odvetvia ale ešte stále za minuloročnými úrovňami zaostávajú.

Štatistický úrad v piatok zverejnil údaje zahraničného obchodu za august 2020. Vývoz tovarov bol opäť vyšší ako dovoz, čo sa podpísalo pod pozitívne saldo zahraničného obchodu na úrovni 335,4 mil. eur. Kým dovoz tovarov bol o – 3,2 % nižší ako vlani, vývoz zaznamenal nárast o 5,4 %. Augustový dovoz tak dosiahol 5,87 mld. eur a vývoz 6,21 mld. eur. V prípade zahraničného obchodu je najviac sledovanou kategória stroje a prepravné zariadenia (vrátane automobilov). Vývoz v tejto oblasti bol v auguste medziročne vyšší až o 13,5 % a na celkovom vývoze sa podieľal až 65 %. Práve toto je podľa Sadovskej hlavný dôvod, prečo celkový vývoz zaznamenal v auguste medziročný nárast.

"Slovensko je ekonomikou so silnou orientáciou na priemyselnú výrobu,“ hvoorí analytička. Priemyselná produkcia sa na HDP našej krajiny zvykne podieľať až štvrtinovým podielom. Slovensko je malá, otvorená a proexportne orientovaná ekonomika. Jej vývoj veľmi závisí práve od zahraničného obchodu, od záujmu našich zahraničných obchodných partnerov o naše produkty, pripomína Sadovská. Veľká časť našej priemyselnej výroby putuje do zahraničia a tak objem produkcie závisí od záujmu našich obchodných partnerov – tiež ovplyvnených pandémiou COVID-19 či recesiou v ich ekonomikách. Inak povedané, v súvislosti s produkciou v priemysle a pri vývoji zahraničného obchodu nás musí zaujímať boj s COVID-19 (jeho druhou vlnou) alebo naštartovanie a vývoj ekonomiky nielen u nás, ale predovšetkým vo svete – u našich najväčších obchodných partnerov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #priemysel #pandémia