AZZZ SR podpísala memorandum o spolupráci s Radou slovenských exportérov

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR podpísala s novozaloženou Radou slovenských exportérov (RSE) memorandum o vzájomnej spolupráci. Jeho cieľom bude prehlbovanie výmeny informácií v oblasti podpory exportu.

14.09.2020 10:03
debata

Zástupcovia zamestnávateľov sú presvedčení, že export je jedným z najvýznamnejších spôsobov internacionalizácie malých a stredných podnikov, ktorý vo veľkej miere pomáha ich ekonomickému rastu. AZZZ SR tiež priblížila, že si uvedomuje dôležitosť podnikov, ktoré exportujú do zahraničia, o to viac, že v čase pandémie nového koronavírusu môže byť táto oblasť značne poznačená. Na Slovensku existuje množstvo inštitúcií, ktoré sa venujú problematike exportu, každá inštitúcia sa však zaoberá inou formou pomoci, čo v konečnom dôsledku pôsobí pre podnikateľov chaoticky a neprehľadne.

„Uvedomujeme si potrebu hľadania odpovedí na praktické otázky týkajúce sa exportu, oceňujeme preto, že RSE má ambíciu zhromažďovať všetky kľúčové informácie týkajúce sa exportu na jednom mieste prostredníctvom portálu exporteri.sk. Veríme, že portál odľahčí potenciálnych, ako aj už existujúcich exportérov pri zorientovaní sa v možnostiach podpory exportu zo strany štátnych inštitúcií a bude zo strany slovenských subjektov kontaktným miestom pre vyhľadávanie exportných údajov,“ skonštatoval prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

Rada očakáva, že sa nastaví efektívna výmena informácií a medzi ňou a asociáciou bude vzájomná podpora. „Slovenskí podnikatelia si zaslúžia efektívnejšiu podporu nielen doma, ale aj v zahraničí, a preto je RSE pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť a byť pridanou hodnotou v konečnom dôsledku nielen pre podnikateľov, ale aj štát a bankové inštitúcie. Najmä v tomto náročnom období,“ dodal predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.

debata chyba
Viac na túto tému: #Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) #RSE