Tržby v júli 2020 medzimesačne vzrástli vo všetkých odvetviach

Tržby počas júla 2020 medzimesačne vzrástli vo všetkých odvetviach, ale nedosiahli ešte úroveň minulého roka. Najvýraznejšie zlepšenie bolo v priemysle, kde boli tržby medziročne nižšie už len o 1,5 %. V stavebníctve júlové tržby zaostávali za úrovňou minulého roka o 13,5 %, v doprave a skladovaní o 7,8 % a vo vybraných trhových službách 6,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

11.09.2020 12:42
debata

Z podrobnejších činností jednotlivých odvetví stále najväčší pokles tržieb v júli zaznamenávali činnosti cestovných agentúr a kancelárií, ktoré dosiahli len šestinu objemu tržieb z rovnakého obdobia minulého roka (pokles o 84,6 %). Obnovená výroba v automobilovom priemysle priniesla aj rast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov, ktoré po piatich mesiacoch prekročili medziročnú úroveň o 13,1 %.

Na medzimesačnej úrovni bol v júli vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar priaznivý vo všetkých odvetviach. S oživenou výrobou aj poskytovaním služieb vzrástli tržby v doprave a skladovaní o 4,7 %, priemysle o 3,9 %, stavebníctve o 1,6 %, vybraných trhových službách o 1,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 %.

Tržby v priemysle sa výrazne priblížili tržbám z júla 2019, v júli 2020 boli po výrazných prepadoch v predchádzajúcich mesiacoch (hlavne v máji o 34,5 % a v apríli až o 46,5 %) medziročne nižšie už len o 1,5 %. Vývoj ovplyvnil pokles v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 8,1 %, ťažbe a dobývaní o 6,4 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,2 % a v priemyselnej výrobe o 1,1 %.

Za sedem mesiacov roku 2020 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 16,2 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 17,4 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,1 %, ťažbe a dobývaní o 4,7 % a v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch o 3,9 %. Tržby v stavebníctve sa za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 znížili o 8,9 %.

debata chyba
Viac na túto tému: #tržby #ŠÚ SR