Slovenská pošta začala tendre na bezpečnostnú a technickú službu za viac ako 14 miliónov eur

Spoločnosť Slovenská pošta, a. s., vyhlásila dve verejné súťaže na poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby na štyri roky spolu za predpokladanú cenu viac ako 14 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Odhadovaná hodnota zákazky na bezpečnostnú službu dosahuje 9,6 mil. eur a technickú službu 4,5 mil. eur bez DPH. Štátna poštová spoločnosť organizuje oba tendre na základe zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Ako vyplýva z oboch súťaží zverejnených v utorok vo Vestníku verejného obstarávania, o poskytovateľoch služieb má rozhodnúť elektronická aukcia. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je v obidvoch prípadoch 17. septembra, platiť musia minimálne do 30. apríla 2021 a pri vyhodnotení ponúk rozhoduje cena.

18.08.2020 14:13
debata

Súťaž na poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby je regionálne rozdelená na tri časti, je zameraná na výkon strážnej služby fyzickou ochranou. Predpokladaná cena časti tejto zákazky pre západ je 4,8 mil. eur bez DPH, zahŕňa poskytovanie služby v pobočkách a objektoch Slovenskej pošty v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Časť stred (Banskobystrický a Žilinský kraj) má predpokladané náklady 2,8 mil. eur bez DPH a časť východ (Košický a Prešovský kraj) takmer 2 mil. eur bez DPH. Uchádzači majú predložiť výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky pre jednotlivé časti súťaže v celkovom objeme minimálne 3,5 mil. eur, 2,1 mil. eur a 1,4 mil. eur. Zároveň musia predložiť zoznam zmlúv na poskytovanie strážnej služby v uvedenom období v hodnote najmenej 1,5 mil. eur, 1 mil. eur a 700-tis. eur bez DPH.

Zákazka na poskytovanie technickej služby nie je rozdelená na časti, vybraný poskytovateľ ju bude zabezpečovať pre 1 554 prevádzok a administratívnych budov Slovenskej pošty na celom území Slovenska. Technická služba zahŕňa pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, pravidelné kontroly funkčnosti stavu bezpečnostných zariadení, ako aj ich záručný a pozáručný servis a tiež projektovanie a montáž bezpečnostných zariadení.v ob­jektoch Slovenskej pošty. Požadovaný je zoznam zmlúv na poskytovanie technickej služby v celkovom minimálnom objeme 2,5 mil. eur bez DPH.

Slovenská pošta informovala o príprave obstarávania novej súkromnej bezpečnostnej služby už 10. augusta. Od oboch už vyhlásených súťaží očakáva, že od začiatku roka 2021 bude zabezpečovať súkromnú bezpečnostnú službu viac poskytovateľov. Tí by mali byť známi do konca tohto roka. Spoločnosť ešte plánuje vyhlásiť súťaž na spracovanie a prepravu hotovosti predbežne za 4 mil. eur bez DPH. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták povedal, že na verejnej súťaži sa na základe podmienok budú môcť zúčastniť aj malé firmy. Zo súťaže podľa neho vyňali požiadavku na predloženie bezpečnostného systémového integrátora C4, po novom bude stačiť, aby uchádzač bol business partner pre inštaláciu systému C4.

Slovenská pošta pred štyrmi rokmi obstarala strážnu a bezpečnostnú službu v jedinej súťaži spolu so spracovaním a prepravou hotovosti za 22,4 mil. eur bez DPH. Od účinnosti rámcovej dohody so spoločnosťou Bonul, s. r. o. v apríli 2016 do konca apríla 2020, dokedy mala pôvodne platiť, Slovenská pošta využila 18,2 mil. eur bez DPH. Dohodu s Bonulom po konzultácii s rezortom dopravy na základe dodatkov predĺžila do konca tohto roka, aby plynule zabezpečila nevyhnutné služby ochrany majetku a osôb.

debata chyba
Viac na túto tému: #tender #pošta