Slovak Investment Holding pripravuje podporu inovatívnych firiem postihnutých pandémiou

Slovak Investment Holding pripravuje nástroj na podporu inovatívnych spoločností postihnutých pandémiou COVID-19. Dôvodom podľa vyjadrení spoločnosti je spomalenie prílivu investícií do tejto oblasti vo fáze rastu, čo môže viesť k ich podkapitalizácii. Holding na tom bude spolupracovať so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku a rezortom financií.

13.08.2020 10:12
debata (1)

Investície budú prístupné vo forme konvertibilného úveru so splatnosťou 18 až 36 mesiacov, pričom maximálna výška istiny a akumulovaných úrokov pri splatnosti nesmie presiahnuť 800-tisíc eur. Slovak Investment Holding a Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku budú spolupracovať pri vyhľadávaní vhodných spoločností a pri posudzovaní ich inovatívnosti. Keďže zdrojom prostriedkov na uvedené investície budú európske štrukturálne a investičné fondy, jednou z nutných podmienok zámeru bola aj príprava schémy štátnej pomoci, ktorú v stredu schválila Európska komisia.

Slovak Investment Holding predpokladá, že jednotlivé investície sa uskutočnia v období september až december 2020. O ďalšom postupe bude holding informovať počas augusta.

Slovak Investment Holding je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Holding financuje projekty výlučne pomocou finančných nástrojov, tzn. návratnou formou, nie grantovým spôsobom.

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku je najväčšou organizáciou združujúcou viac než 100 subjektov. Tie tvoria ekosystém inovatívnej a digitálnej ekonomiky na Slovensku. Podporuje dialógy medzi jej členmi navzájom a otvára diskusie na aktuálne témy inovatívnej ekonomiky.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #podpora #inovatívnosť #Slovak Investment Holding