ZSSK zrušila súťaž na Integrovaný predajný systém

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zrušila verejnú súťaž na vybudovanie Integrovaného predajného systému (IPS) za takmer 14,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Súčasťou zákazky na šesť rokov malo byť nasadenie, aplikačná, servisná a technická podpora a následný rozvoj systému. Národný osobný vlakový dopravca o tom informoval vo Vestníku verejného obstarávania s tým, že zrušenie tendra nariadil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). ZSSK plánuje vyhlásiť novú súťaž na Integrovaný predajný systém. "Na pôvodný predmet zákazky bude použitý postup podľa zákona o verejnom obstarávaní a zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia," oznámila spoločnosť.

06.08.2020 11:26
debata

ZSSK vyhlásila súťaž na IPS vlani v novembri s tým, že musí poskytovať moderné a komplexné služby pri preprave cestujúcich. Zároveň má poskytovať obsluhe jednoduché a intuitívne prostredie pre všetky úkony týkajúce sa výdaja, predaja cestovných dokladov, pripojením sa na ostatné medzinárodné systémy železničných prepravcov má umožňovať výdaj, predaj medzinárodných cestovných dokladov. „IPS musí byť integrovaný na ostatné informačné systémy používané obstarávateľom a tiež umožňovať integráciu informačných systémov tretích strán,“ uviedla ZSSK pri vyhlásení tendra. Ide napríklad o rezervačné systémy cestovných kancelárií, prepravných agentúr, teda nezávislé aplikácie, ktoré budú čerpať údaje z IPS.

Rada ÚVO začiatkom júla na základe odvolania zmenila výrok rozhodnutia úradu tak, že ten nariadil ZSSK zrušiť použitý postup zadávania zákazky na IPS. Úrad koncom apríla pôvodne zamietol námietky jedného zo záujemcov proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Navrhovateľ namietal spôsob určenia kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia, ako aj nedostatočný opis predmetu zákazky. Rada po preskúmaní tendra uviedla, že do úvahy prichádza jedine zrušenie použitého postupu zadávania zákazky, keďže v súťaži už 17. februára uplynula lehota na predkladanie ponúk, ktorú ZSSK nepredĺžila. Odvolací orgán úradu zároveň odporučil vlakovému dopravcovi, aby v budúcnosti relatívne váhy jednotlivých kritérií priradil tak, aby za každých okolností viedli k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Zároveň by mal kritériá na vyhodnotenie ponúk premietnuť do zmluvy alebo rámcovej dohody.

debata chyba
Viac na túto tému: #ZSSK #súťaž #integrovaný systém