Dočasnú ochranu využíva 196 firiem, najviac z Bratislavského kraja

V júli 2020 rozhodli súdy o poskytnutí dočasnej ochrany pre 43 podnikateľských subjektov, zrušili ochranu ôsmim firmám na základe ich vlastnej žiadosti a jednému subjektu dočasnú ochranu zrušil súd.

03.08.2020 14:37
debata

Ako ďalej vyplýva zo štatistík analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), od 12. mája do konca júla dočasnú ochranu využíva celkovo už 196 podnikateľských subjektov. V tomto období súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 225 podnikateľských subjektov, 27 z nich zrušili dočasnú ochranu na základe ich vlastnej žiadosti a dvom subjektom dočasnú ochranu zrušil súd.

„Z hľadiska dosahovaného obratu najväčšími spoločnosťami, ktoré dočasnú ochranu podnikateľov začali využívať v júli 2020, sú Hastra, s. r. o., so sídlom v Žiline, ktorá sa zaoberá výstavbou ostatných inžinierskych stavieb, a Arca Investments, a. s., so sídlom v Bratislave, ktorá sa venuje prenájmu a prevádzkovaniu vlastných alebo prenajatých nehnuteľností. Obe spoločnosti dosahujú obrat od 15 do 29,999 milióna eur. Najväčším zamestnávateľom je spoločnosť Edymax Europe, s. r. o., z Bardejova. Táto agentúra, ktorá sprostredkúva zamestnanie na dobu určitú, zamestnáva 200 až 249 pracovníkov,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využíva, tvorí 44 firiem, ktoré sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov, za ňou nasleduje 26 spoločností z oblasti priemyselnej výroby a 24 firiem z oblasti stavebníctva.

Z celkového počtu podnikateľských subjektov, ktoré dočasnú ochranu využívajú, ich najviac sídli v Bratislavskom kraji (55) a v Banskobystrickom kraji (33). Najmenej využívateľov dočasnej ochrany sídli v Trnavskom kraji (12) a v Nitrianskom a Trenčianskom kraji, v obidvoch krajoch po 14 subjektov.

Dočasná ochrana je určená poctivým podnikateľom, ktorí sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu ocitli v zlej ekonomickej situácii. Pre žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany to znamená viacero výhod, napríklad veritelia nemôžu podať návrh na vyhlásenie konkurzu a prerušuje sa konanie o veriteľskom návrhu na vyhlásenie konkurzu. Podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Exekúcie začaté po 12. marci 2020 sa prerušujú, nie je možné začať výkon záložného práva na majetok podnikateľa, podnikateľovi nemôže byť vypovedaná žiadna zmluva z omeškania podnikateľa s plnením. Ak o ukončenie dočasnej ochrany nepožiada podnikateľ skôr alebo o jej zániku nerozhodne súd, dočasná ochrana podľa zákona zaniká 1. októbra, prípadne na konci roka 2020.

debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #dočasná ochrana