Slovenský priemysel v máji zaznamenal prepad o takmer 34 percent

ýkon slovenského priemyslu v máji oproti aprílu vzrástol takmer o 20 %, napriek tomu priemyselná produkcia Slovenska dosiahla len dve tretiny objemu spred roka. Celkový pokles najvýraznejšie ovplyvnilo podľa Štatistického úradu SR medziročné zníženie výroby dopravných prostriedkov o 56,9 %.

10.07.2020 09:14
debata (37)

Celkový vývoj pozitívne ovplyvnil vysoký rast v rafinériách a výrobe koksu, čo však súvisí podľa úradu s minuloročnou výrobnou odstávkou u jedného z producentov.

Priemyselná produkcia v máji medziročne klesla o 33,5 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 37,6 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 % a v ťažbe a dobývaní o 9 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 56,9 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 35,5 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 32,6 %, výroba elektrických zariadení o 42,2 % a výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 32,8 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v máji oproti aprílu zvýšila o 19,7 %. Od začiatku roka klesla medziročne o 19,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 22,5 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,4 %.

Stavebná produkcia poklesla o 12,4 %

Stavebná produkcia v máji tohto roka výrazne klesla, medziročne sa znížila o 12,4 %. Celkový objem májovej stavebnej produkcie dosiahol 422,5 milióna eur. V medzimesačnom porovnaní bol vývoj priaznivejší, po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o dve percentá vyššia ako v apríli 2020.

Ako dodal úrad, produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku medziročne klesla o 13,7 % na 390,3 milióna eur. V porovnaní s májom 2019 bol realizovaný nižší objem prác na opravách a údržbe o 18,1 % a na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 12,6 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesli práce na výstavbe budov o 14,2 % a na inžinierskych stavbách o 12,6 %.

Podľa májových údajov naďalej rástla produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí, medziročne sa zvýšila o sedem percent. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 7,6 %.

Za päť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška sa stavebná produkcia znížila o 4,7 % a dosiahla objem zhruba 1,85 miliardy eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 6,2 % na približne 1,7 miliardy eur. Znížil sa objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 5,9 % na 1,2 miliardy eur a na opravách a údržbe o 7,7 % na 443,1 milióna eur. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 18,8 %, uzavrel úrad.

37 debata chyba