Za legislatíve účty dostalo sankciu päť bánk. Nedostatky už odstránili

V minulom roku nadobudli právoplatnosť sankčné rozhodnutia voči piatim bankám na Slovensku za používanie nekalých obchodných praktík pri komunikácii o legislatívnych účtoch. Vyplýva to z Výročnej správy Národnej banky Slovenska za minulý rok. Dotknuté banky uviedli, že išlo ešte o staršie prípady, najmä z roku 2016, a prípadné nedostatky odstránili.

17.05.2020 09:02
NBS  Narodna banka slovenska  budova Foto: ,
Narodna banka slovenska.
debata

Sankčné rozhodnutia, ktoré nadobudli právoplatnosť vlani v júni, sa týkali Slovenskej sporiteľne, VÚB banky, Tatra banky, ČSOB banky a Prima banky Slovensko. Právoplatnými rozhodnutiami im boli uložené pokuty od 8000 do 28.000 eur. Povinnosť bánk poskytnúť na žiadosť klienta tzv. legislatívne účty ako základný bankový produkt a platobný účet so základnými funkciami sa zaviedla v roku 2016. Ide o typ bežných účtov, pri ktorých je zákonom regulovaná cena za ich vedenie. Tieto účty musia spĺňať základné platobné funkcie spojené s bežným účtom.

Viaceré banky uviedli, že pokuta sa týkala ešte prípadov z roku 2016 a zistené nedostatky odstránili. „Zistené nedostatky sa týkali individuálneho postupu niekoľkých poradcov v pobočkách. Keďže nám záleží na tom, aby sme poskytovali služby v súlade so zákonom, našich poradcov sme preškolili a vyrobili pre nich aj špeciálnu pomôcku, aby sa im lepšie komunikovalo s klientom o legislatívnych účtoch,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

ČSOB banka uviedla, že bola a je pripravená produkt poskytovať v súlade s legislatívou. „Zamestnanci sú pravidelne školení aj v tejto oblasti tak, ako ukladá zákon. Vzhľadom na skutočnosť, že v čase vykonávania dohľadu išlo ešte o nové produkty, mohlo v ojedinelých prípadoch dôjsť k neúmyselnému individuálnemu pochybeniu zapríčinenému skôr komunikačným nepochopením sa pri osobnom kontakte medzi oboma stranami. Okamžite po ich zistení sme pristúpili k náprave,“ doplnila hovorkyňa banky Anna Jamborová.

Nápravu prijala aj VÚB banka, ktorá tiež upozornila, že ide o starší prípad. „Ide o prípad ešte z roku 2016, krátko po jednej z viacerých úprav základného bankového produktu a zároveň implementácie európskej smernice, ktorá zaviedla platobný účet so základnými funkciami. Vzhľadom na to došlo k uvedeným zlyhaniam, ktoré banka odstránila,“ vysvetlil hovorca banky Dominik Miša.

Tatra banka tiež uviedla, že pokuta sa týka prípadu z roku 2016 a urobila kroky, aby ponúkanie produktu bolo v súlade so zákonom. „Hneď po doručení informácie o priebehu a nálezoch kontroly zo strany NBS sme prijali opatrenia vrátane preškolení zamestnancov, aby poskytovanie dotknutého produktu bolo v plnom súlade s legislatívou,“ dodal hovorca Tatra banky Boris Fojtík.

debata chyba
Viac na túto tému: #banky #NBS