Slováci čoraz viac investujú do dlhopisov

Okrem toho by si vždy mali riadne preveriť firmu, ktorej požičiavajú peniaze. Národná banka Slovenska (NBS) nedohliada na dodržiavanie zákona o dlhopisoch ani na to, či sa daný dlhopis splatí alebo nie. Tiež neschvaľuje emisné podmienky.

11.02.2020 11:07
NBS,narodna banka,mytna ul. Foto: ,
Národná banka Slovenska aspoň trocha uspela v snahe obmedziť príliš rýchle zadlžovanie Slovákov.
debata (1)

Rastie dopyt po investičných nástrojoch

V čase mimoriadne nízkych úrokov rastie dopyt po investičných nástrojoch, ktoré ponúkajú vyšší výnos, no zároveň ich sprevádzajú väčšie riziká. Bežní spotrebitelia si ich však často neuvedomujú.

NBS upozorňuje na to, že Slováci do dlhopisov investujú čoraz viac. Kým v roku 2014 boli úspory domácností v týchto nástrojoch pod jednou miliardou eur, o dva roky neskôr to bolo viac ako dve miliardy a už v polovici roku 2019 to boli tri miliardy eur. V susednom Česku je investovanie do podnikových dlhopisov obľúbené tiež, no tu už zaznamenávajú prvé prípady, keď obchodné spoločnosti nesplácajú emisie.

Kúpou dlhopisu požičiavame peniaze na podnikateľský účel

NBS preto upozorňuje, že investor by si mal uvedomiť, že kúpou dlhopisu vlastne požičiava svoje peniaze na podnikateľský účel a môže v plnom rozsahu znášať podnikateľské riziko, ktoré je s každým podnikaním spojené. Mal by teda požičiavať tomu, komu verí a na účel, ktorému verí. „Investori by si preto mali o emitentovi dlhopisu zistiť čo najviac informácií. Napríklad o jeho finančnej situácii a až potom sa rozhodnúť, či od neho dlhopis kúpia,“ odporúča NBS. Zverejňované emisné podmienky dlhopisov sú len základnou informáciou, ktorú určuje zákon a sú určené najmä pre profesionálnych investorov.

„Ak bežní finanční spotrebitelia týmto informáciám nerozumejú alebo ich nevedia zanalyzovať, nemali by do podnikových dlhopisov investovať. Zároveň platí, že čím vyšší ponúkaný výnos, tým väčšie riziko. Najmä, ak sa výnos pohybuje v dvojciferných číslach, treba byť mimoriadne obozretný,“ radí NBS.

Pozor si treba dať aj na to, že investor bude musieť na navrátenie svojich peňazí čakať až do splatnosti dlhopisu. Skôr sa k nim nedostane, predbežne mu môžu byť vyplácané iba kupóny, ak sa na tom s emitentom dohodli. Podnikové dlhopisy pred dátumom splatnosti sa síce dajú predať inej osobe, kupec sa však nájde málokedy, pretože sekundárny trh s dlhopismi je zvyčajne málo likvidný.

Ak sa dlhopisy verejne ponúkajú, NBS k nim schvaľuje tzv. prospekt. Je to dokument, ktorý obsahuje nevyhnutné informácie, aby mohli investori prijať informované rozhodnutie. NBS pri jeho schvaľovaní kontroluje, či spĺňa všetky náležitosti, no nepreveruje vecnú správnosť informácií, ktoré sú v prospekte uvedené, ani za ne nezodpovedá. Ak sa podnikové dlhopisy predávajú prostredníctvom poskytovateľov investičných služieb, akými sú banky, obchodníci s cennými papiermi či finanční spostredkovatelia, NBS kontroluje pravidlá, ktoré musia poskytovatelia dodržiavať.

NBS však nedohliada na dodržiavanie pravidiel zákona o dlhopisoch vrátane toho, či sa daný dlhopis splatí alebo nie. Národná banka ani neschvaľuje emisné podmienky. „Pokiaľ investori čelia situácii, keď im nie sú vyplácané výnosy alebo istina z dlhopisu, musia si svoje nároky uplatňovať cestou súkromno-právnych inštitútov,“ dodala NBS.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dlhopisy #investície #peniaze #Slovensko #NBS