Zelený vodík, biometán či geotermálna energia. Skupina MOL chce byť v roku 2050 uhlíkovo neutrálna

Aktualizovaná stratégia kladie väčší dôraz na obnoviteľné palivá, zelený vodík, biometán a geotermálnu energiu.

15.03.2024 15:25
slovnaft Foto: , ,
Areál Slovnaftu
debata (2)

Skupina MOL, ktorej súčasťou je aj bratislavský Slovnaft, aktualizovala svoju dlhodobú stratégiu SHAPE TOMORROW. Cieľom je ekologickejší, sebestačnejší a konkurencieschop­nejší región.

Skupina MOL sa sústredí na zabezpečenie inteligentnej transformácie vďaka riešeniam, ktoré obstoja v budúcnosti: investuje do ďalšieho posilnenia bezpečnosti dodávok energií v regióne, vytvorí úžitkovú hodnotu z odpadu a bude formovať budúcnosť mobility pomocou inovatívnych technológií.

Aktualizovaná stratégia kladie väčší dôraz na obnoviteľné palivá, zelený vodík, biometán a geotermálnu energiu. Do roku 2030 Skupina vynaloží viac ako 4 miliardy USD na ekologické investície s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Hlavnou prioritou aktualizovanej dlhodobej stratégie je zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií, a tiež umožniť stabilný ekologický prechod do budúcnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť ďalej posilňuje svoje tradičné portfólio aktív a do roku 2030 vynaloží viac ako 4 miliardy USD na zelené investície.

Downstream

bude naďalej posilňovať svoju pozíciu v rafinérskej oblasti v Európe, a popri tom sa bude dynamicky prispôsobovať meniacim sa potrebám mobility a hospodárstva. V oblasti udržateľnej mobility obnoviteľné palivá otvárajú nové možnosti, aktualizovaná stratégia sa zameriava aj na výrobu biometánu a zeleného vodíka, kým obehové hospodárstvo zvýši podiel biologických a odpadových tokov na výrobe.

V záujme diverzifikácie v oblasti fosílnych palív investuje MOL do roku 2030 1 miliardu USD do projektov, ktoré budú využívať odpad a recykláciu v rámci procesu výroby. Investície budú zároveň smerovať do stredne veľkých projektov v oblasti chemického priemyslu.

Spracovanie ropy bude flexibilnejšie, aby spĺňalo požiadavky hospodárskeho a regulačného prostredia a ďalej sa posilňovala bezpečnosť dodávok v regióne. Skupina MOL vynaloží do roku 2030 viac ako 1 miliardu USD na projekty, ktoré umožnia energeticky efektívnejšiu výrobu a rozšírenie udržateľných palív v našom portfóliu s priamym vplyvom na zníženie emisií skleníkových plynov. Na dosiahnutie týchto cieľov zvýši využívanie obnoviteľnej elektrickej energie v celej Skupine MOL, najmä v Downstreame.

Upstream

zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní transformácie na úrovni Skupiny MOL, pričom prioritou zostáva spomalenie prirodzeného poklesu ťažby. Skupina MOL bude počas nasledujúcich piatich rokov udržiavať ťažbu na priemernej úrovni minimálne 90 tisíc barelov ropného ekvivalentu denne.

Okrem konvenčnej ťažby uhľovodíkov divízia posilní projekty, ktoré sú neutrálne z hľadiska emisií uhlíka. Skupina s využitím svojich kapacít spúšťa geotermálny prieskum a pilotný projekt ťažby lítia, a sústredí sa tiež na budovanie skladovacích kapacít v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka.

Upstream ďalej posilňuje spoluprácu medzi spoločnosťami MOL a INA, optimalizuje infraštruktúru a podporuje bezpečnosť dodávok v regióne prostredníctvom zefektívňovania procesov a optimalizácie nákladov. Naďalej bude diverzifikovať svoje medzinárodné portfólio a nadväzovať strategické partnerstvá.

Služby zákazníkom

si stanovili cieľ dosiahnuť do roku 2030 EBITDA vo výške 1 miliardy USD ročne. To si bude vyžadovať ďalšie rozširovanie a optimalizáciu siete na existujúcich a potenciálnych nových trhoch v regióne strednej a východnej Európy.

Skupina plánuje do roku 2025 zvýšiť podiel nepalivových produktov na úroveň 65 % všetkých transakcií a do roku 2030 na 85 %. Popri tom je cieľom mať v regióne 10 miliónov používateľov zákazníckeho programu MOVE. Skupina MOL bude pokračovať v transformácii svojich čerpacích staníc v regióne strednej a východnej Európy a ďalej rozširovať a posilňovať gastro ponuku.

V súlade s potrebami trhu bude ďalej rozvíjať projekty mobility, rozširovať sieť nabíjacích staníc pre elektromobily a pripravovať sa na nástup vozidiel s vodíkovým pohonom.

Odpadové hospodárstvo

Odpad považuje MOL za cennú surovinu a zdroj energie. V Maďarsku Skupina MOL do roku 2035 zvýši mieru jeho recyklácie na 65 %, a zároveň zníži skládkovanie na 10 %. Podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva by mohlo od roku 2030 potenciálne poskytovať 1,5 milióna ton surovín ročne pre regionálny ropný, chemický a energetický sektor.

Očakáva sa, že Skupina MOL bude do roku 2030 spotrebovávať približne 2 500 GWh elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v kontexte postupnej dekarbonizácie Downstreamu. Preto buduje vlastné portfólio obnoviteľných zdrojov. Aj nový závod na výrobu zeleného vodíka v Százhalombatte bude využívať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.

Očakáva, že väčšinu tejto obnoviteľnej energie budú pokrývať solárne elektrárne. Zvažujú tiež ďalšie možnosti projektov obnoviteľných zdrojov ako aj nových riešení v prípade skladovania týchto energií.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovnaft #MOL