Analytici vyzvali úrady, aby prekontrolovali ceny palív na pumpách. Tankujeme draho?

Protimonopolný úrad SR sa nechystá prešetrovať primeranosť marží predajcov palív u benzínov a nafty na slovenských čerpacích staniciach. Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, vzhľadom na situáciu na trhoch s pohonnými látkami však úrad tieto trhy priebežne monitoruje.

01.06.2023 10:11
benzín, pumpa, tankovanie, nafta Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Až po zistení dôvodného podozrenia na protisúťažné správanie začne podľa nej úrad konať v zmysle zákona. „Avšak podozrenie, že sa porušuje zákon, sa musí zakladať na komplexných objektívnych faktoch a nie na krátkodobých výkyvoch, subjektívnych pocitoch o výške existujúcej ceny alebo neurčitej predstavy, aká cena by na trhu mala byť,“ uviedla Oľšavská.

Na kontrolu marží predajcov benzínov a nafty vyzvali PMÚ analytici zo združenia Dáta bez pátosu. Tí sú presvedčení, že Slovensko aj napriek tomu, že benefituje z lacnej ruskej ropy, má z okolitých krajín najdrahší benzín aj naftu. Vidia za tým neprimerané marže predajcov palív.

PMÚ však upozorňuje, že nie je zrejmé, o aké marže ide. Ak však zo strany analytikov boli myslené rafinérske marže, podľa úradu v súčasnosti trh s ropou či s pohonnými látkami a celkovo trhy energií zažívajú neštandardnú situáciu, ktorá sa prejavila rastom cien a celkovo výkyvmi v burzových cenách. „V dôsledku tejto situácie vzrástli celosvetovo rafinérske marže výrobcov. V rámci súťažných orgánov prevláda názor, že túto situáciu nie je možné riešiť súťažným právom, skôr je vhodnejší zásah prostredníctvom zdanenia dodatočných ziskov rafinérií,“ dodala Oľšavská.

benzin, phm, slovnaft, tankovanie Čítajte viac Analytici sa pýtajú, či musíme mať najdrahší benzín a naftu z okolitých krajín

Podľa údajov, ktoré má k dispozícii PMÚ, počas krátkeho obdobia sme na Slovensku zaznamenali nárast cien pohonných látok a posun v „rebríčku krajín“ smerom ku krajinám s vyššími cenami. Avšak stále ide o úroveň, ktorá je podľa PMÚ štandardná. „Z dlhodobejšieho hľadiska však SR v tomto rebríčku patrila medzi krajiny s najnižšími cenami a platilo by to pravdepodobne pre veľa týždňov,“ doplnila Oľšavská.

Zo zákona o ochrane hospodárskej súťaže a Zmluvy o fungovaní Európskej únie vyplýva úradu kompetencia posudzovať neprimerane vysoké ceny na určitom konkrétnom trhu. PMÚ tak môže posúdiť, či cena určitého konkrétneho tovaru uvádzaného na trh podnikateľom v dominantnom postavení nie je neprimerane vysoká. „Úrad však nemá žiadnu zákonom danú kompetenciu posudzovať alebo hodnotiť celkovú ziskovosť podnikateľov a primeranosť, respektíve neprimeranosť ich celkového zisku alebo primeranosť a neprimeranosť marží ako takých,“ upozornila Oľšavská.

Konštatovať, či predajca palív zneužil dominantné postavenie formou uplatňovania neprimeraných cien, úrad môže podľa nej až po definovaní relevantných trhov, preukázaní dominantného postavenia a najmä komplexnej analýze nákladov spojených s výrobou daného tovaru a fungovania trhu ako takého. „Úrad teda neposudzuje prípadné porušenie zákona iba na základe čiastkových informácií týkajúcich sa vývoja cien jednej vstupnej suroviny (ropy), výšky ceny v jednom týždni alebo informácií o marži spoločnosti ako takej.

Okrem toho je tiež potrebné uviesť, že v trhovej ekonomike je bežné, že dochádza k pohybom cien nahor, ale aj nadol. Samotný nárast ceny alebo marže preto nie je možné považovať za neštandardný jav, ktorý by mal vyvolávať obavy z protisúťažného konania,“ konštatovala Oľšavská.

PMÚ upozorňuje, že konečná maloobchodná cena benzínov či nafty v sebe zahŕňa aj daň, a to spotrebnú daň a daň z pridanej hodnoty. V rámci prešetrovania správania podnikateľov v cenovej oblasti sa úrad môže zaoberať len cenami bez daní, keďže len za túto časť ceny je zodpovedný podnikateľ. Maloobchodné ceny s daňami teda nie sú podľa Oľšavskej pre analýzu z hľadiska súťažného práva relevantné.

K 22. máju tohto roka bola priemerná maloobchodná cena benzínu v SR s daňou 1,565 eura za liter a cena bez daní 0,761 eura za liter. Daň teda predstavovala 0,804 eura za liter, čo je 51 % z konečnej ceny benzínu. V prípade nafty bola priemerná maloobchodná cena s daňou 1,424 eura za liter a cena bez dane 0,788 eura za liter. Daň teda predstavovala 0,636 eura za liter, čo je 45 % z konečnej ceny nafty.

Podľa údajov PMÚ, do marca 2022 sa ceny pohonných látok bez daní v SR a ostatných krajinách líšili v pomerne malej miere a sledovali rovnaký trend. Od marca 2022 maloobchodná cena pohonných látok bez daní začala významne rásť nielen na Slovensku, ale aj v ostatných sledovaných krajinách s výnimkou Maďarska, kde bola v marci 2022 zavedená regulácia cien pohonných látok.

Určitý nárast cien pohonných látok bez daní je možné badať v uplynulom týždni, avšak úrad považuje za nerelevantné robiť závery o cenách na základe údajov z jedného týždňa bez zohľadnenia dlhodobejších trendov. Situácia v oblasti cien benzínov a nafty je totiž dynamická a mení sa každý týždeň. „Z hľadiska súťažného práva nemajú krátkodobé výkyvy cien žiadnu výpovednú hodnotu. Takisto úrad považuje za nerelevantné zaoberať sa výškou marží na základe cien s daňami, najmä ak dane predstavujú približne polovicu z konečnej maloobchodnej ceny pohonných látok,“ uzavrela Oľšavská.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #benzín #nafta #Protimonopolný úrad