Na Slovensku vznikne nová slnečná elektráreň. Bude na juhu krajiny, investor už predstavil plány

Spoločnosť Eurowind Energy, s. r. o., plánuje vybudovať v Želiezovciach novú fotovoltickú elektráreň (FVE) Veľký dvor. Vzniknúť by mala na území bývalej veľkofarmy chovu ošípaných. Vyplýva to z projektu, ktorý investor predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

09.05.2023 18:05
solarne panely Foto: ,
Solárne panely, ilustračný obrázok.
debata

Spoločnosť Eurowind Energy, s. r. o., plánuje vybudovať v Želiezovciach novú fotovoltickú elektráreň (FVE) Veľký dvor. Vzniknúť by mala na území bývalej veľkofarmy chovu ošípaných. Vyplýva to z projektu, ktorý investor predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Cieľom projektu FVE Veľký dvor je zabezpečiť zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe SR v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a v súlade s Integrovaným národným klimatickým a energetickým plánom z roku 2019 (INCEP), zdôvodnil investor svoj zámer. Realizácia projektu prispeje k splneniu záväzkov SR a EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Slovensko sa ku klimatickej neutralite prihlásilo v júni 2019.

Geotermalna elektraren PW Energy 2 Čítajte viac Slovensko bude mať prvú geotermálnu elektráreň. Bude na východe a ukázali, ako bude vyzerať

Umiestnením FVE Veľký dvor do plánovanej lokality nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, stavba elektrárne nebude pôsobiť ako bariéra pre pohyb a migráciu živočíchov a nedôjde ani k zásahu do jestvujúcich biotopov. Stavba bude umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obývaných častí mesta a k predmetnej činnosti nie je potrebný výrub drevín.

Termín začatia stavebných a montážnych prác investor odhadol na 1. kvartál budúceho roka, výstavba by mala byť ukončená v poslednom štvrťroku budúceho roka. Prevádzka by sa mala začať v 1. štvrťroku 2025. Jej trvanie závisí od životnosti samotnej technológie a jej vývoja, čo je zhruba 25 rokov. Predpokladané investičné náklady 8 miliónov eur plánuje investor zabezpečiť z vlastných zdrojov v kombinácii s bankovým úverom.

V prípade realizácie stavby má investor pripravené dva varianty. V obidvoch prípadoch by zastavaná plocha dosiahla 122.145 štvorcových metrov. V prvom variante s fixnou nosnou konštrukciou s orientáciou sever – juh by ročná výroba predstavovala 9860 megawatthodín, v druhom variante s otáčacou nosnou konštrukciou s orientáciou východ – západ 12 096 megawat­thodín. "Ročný výkon a celková ročná výroba by bola v druhom variante vyššie o zhruba 22,68 percent.

Je to dané tým, že horizontálne jednoosové sledovače zvyšujú výkon fotovoltických elektrární až o 30 percent a umožňujú dlhšiu dennú prevádzku panelov natáčaním sa a sledovaním slnka počas celého dňa," uviedol investor.

debata chyba