Viac energie z vetra a hlbín zeme. Slovensko má nový plán, ako sa zbaviť závislosti od plynu z Ruska

Plán obnovy prechádza aktualizáciou. Po novom bude najväčšia modernizácia v dejinách Slovenska v sebe zahŕňať aj viac zdrojov na rýchlejšie odstrihnutie sa od ruských fosílnych zdrojov. Do plánu obnovy sa pridáva nová kapitola s názvom RepowerEU. Nové zdroje v hodnote 403 miliónov eur budú smerovať hlavne do zelených opatrení.

27.04.2023 16:41
Turbína Foto:
debata (140)

V praxi to bude znamenať, že povoľovacie procesy na obnoviteľné zdroje sa zrýchlia, viac peňazí pôjde aj do modernizácie prenosovej sústavy či na obnovu domov pre najzraniteľnejšie skupiny. Výsledkom bude, že vďaka obnoviteľným zdrojom si vyrobíme viac zelenej energie a modernizácia starých domov zasa prispeje k energetickým úsporám. Vo výsledku tak zvýšime našu energetickú bezpečnosť a znížime našu závislosť od ruského plynu.

Veterné turbíny sa konečne roztočia

V súčasnosti čerpá Slovensko z vetra len minimum elektrickej energie. Potenciál na Slovensku je pritom veľký. Vlani sme mali na Slovensku inštalovanú kapacitu veterných turbín len na úrovni tri megawatty (MW). To je len päť veľmi malých veterných turbín na našom celom území. Do roku 2030 treba mať podľa národného cieľa kapacitu 500 MW a o dvadsať rokov neskôr dokonca 1 500 MW. To je 170– až 500-násobné zvýšenie. V súčasnosti majú tie najväčšie veterné turbíny výšku takmer ako Eiffelova veža a výkon 15 MW. Ak by sme chceli za 12 rokov splniť náš národný cieľ, potrebovali by sme po Slovensku postaviť aspoň 34 tých najväčších turbín.

Vďaka reforme z plánu obnovy by malo platiť, že veterné zdroje s výkonom do 0,1 megawattu nebudú podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (takzvaná EIA). Pri zdrojoch od 0,1 do jedného megawattu bude stačiť najviac trojmesačné zisťovacie konanie. Pri zdrojoch od jedného megawattu bude povinný proces EIA. To by nemalo prekročiť osem mesiacov.

Ďalším krokom na podporu energie z vetra je zafinancovanie dvoch pilotných oblastí, takzvané go-to zóny vhodné na rozvoj veternej energie. Tie by mali byť na východnom Slovensku. Štát nemá v úmysle stavať veterné turbíny, iba vytvoriť parky, kde ich budú môcť postaviť súkromní investori.

Záujem stavať veterné turbíny je veľký. Celkovo v súčasnosti členovia Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) na Slovensku pripravujú projekty veterných elektrární s výkonom 1 116,5 MW v celkovej hodnote 1,4 miliardy eur. „Ide približne o 200 elektrární, teda vrtúľ rozmiestnených v šiestich krajoch po celom Slovensku,“ hovorí Ján Lacko, člen výkonného výboru SAPI. V prípade ich dokončenia by tieto elektrárne mohli vyrábať elektrinu pre 736-tisíc slovenských domácností.

Nová kapitola v pláne obnovy REPowerEU

6 reforiem

 1. Podpora udržateľnej energetiky (13 miliónov eur)
 2. Podpora zelenej transformácie v oblasti OZE (4 milióny eur)
 3. Vznik databázy o energetickej hospodárnosti budov (31 miliónov eur)
 4. Reforma spravovania budov štátnej správy (2 milióny eur)
 5. Projektová podpora obnovy rodinných domov v teréne (10 miliónov eur)
 6. Vzdelávanie v oblasti zelenej transformácie (1 milión eur)

8 investícií

 1. Modernizácia prenosovej sústavy (133 miliónov eur)
 2. Rýchle opatrenia pre zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov (20 miliónov eur)
 3. Obnova verejných historických a chránených budov (45 miliónov eur)
 4. Podpora obnovy rodinných domov pre domácnosti v energetickej chudobe (41 miliónov eur)
 5. Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (18 miliónov eur)
 6. Podpora ekologickej osobnej dopravy (67 miliónov eur)
 7. Rozvoj zručností pre zelenú transformáciu (15 miliónov eur)
 8. Komunikácia a koordinácia (3,5 milióna eur)

„Teší nás, že sa konečne po rokoch začalo intenzívne riešiť, ako odstrániť bariéry, ktoré prakticky zastavili výraznejšie využívanie obnoviteľných zdrojov na Slovensku,“ opisuje novinku v pláne obnovy pre Pravdu Ján Lacko zo SAPI. Poukazuje však na to, že v súčasnosti sú povoľovacie procesy pre veterné elektrárne na Slovensku z viacerých dôvodov pomerne ťažkopádne, a preto je pre investorov náročné plánovať svoje aktivity. Nejde podľa neho len o posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ale aj o územné či stavebné konanie. Aj preto odhaduje, že prvé vrtule sa na Slovensku uvedú do prevádzky najskôr v roku 2026, resp. 2027.

Energia z hlbín zeme

Uľahčia sa aj procesy pri geotermálnej energii. Po novom nebude geotermálny vrt do 300 metrov podliehať žiadnemu procesu EIA. Vrt od 300 do 500 metrov bude mať iba zisťovacie konanie. Geotermálny vrt, ktorý by mal viac ako 500 metrov, bude podliehať riadnemu postupu.

Na Slovensku sú napríklad dva projekty na geotermálnu elektráreň, konkrétne pri Prešove a Žiari nad Hronom. Dokončenie prvej etapy a spustenie prevádzky je naplánované na rok 2027. Projekt pri Prešove najnovšie prešiel úspešne procesom EIA. Teraz sa môže posunúť do fázy realizácie, v rámci ktorej je plánované vyhĺbenie prvého prieskumného vrtu.

Doležal Čítajte viac Štátni analytici prepočítali, o koľko môže zdražieť výstavba diaľnic. Doležal predstavil zmenu, ktorá vyvolala ohlasy

Ak sa potvrdia predpoklady z prieskumov, geotermálna energia sa bude získavať prostredníctvom hlbinných vrtov. Výroba elektriny a tepla bude prebiehať v zariadení na povrchu. Zužitkovaná horúca voda sa bude po odovzdaní svojho energetického potenciálu vracať späť do podložia cez reinjektážne vrty.

Investor odhaduje, že ročná produkcia elektrickej energie bude na úrovni viac ako 43-tisíc megawatthodín. To by mal byť dostatok elektriny pre 20-tisíc domácností. Využije sa aj zostatkové teplo prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom na vykurovanie budov, v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely. Zostatkové teplo z procesu môže slúžiť na vykurovanie viac ako 6 000 domácností.

Ak chceme zapájať viac obnoviteľných zdrojov, treba posilniť kapacitu distribučných a prenosových sietí. Aj s týmto počítajú investície z novej kapitoly plánu obnovy. Vyčlenených je 133 miliónov eur.

Obnova domov pre zraniteľných

Najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme. Toto je heslo, ktoré zrejme najviac vystihuje projekt najväčšej obnovy domov v modernej histórii Slovenska. Z plánu obnovy sa má obnoviť 30-tisíc rodinných domov na Slovensku. Štát plánuje do obnovy domov vložiť ďalších 50 miliónov eur a zacieliť najmä na najzraniteľnejších. „Myslíme aj na rodiny, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou,“ povedal o novej výzve dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (Demokrati). Ako ďalej spresnil, dostanú novú výzvu na zateplenie a ďalšie opatrenia, ktoré súvisia so zlepšením energetickej bilancie rodinných domov.

Myslelo sa aj na verejné budovy, ktoré sú v správe štátu. Na zlepšenie ich energetickej hospodárnosti je vyčlenených 20 miliónov eur. Pôjde o rýchle opatrenia ako napríklad osadenie termostatických hlavíc, osadenie termostatov, zateplenie či výmena celého vykurovania. Obnovené majú byť aj kultúrne pamiatky.

© Autorské práva vyhradené

140 debata chyba
Viac na túto tému: #plán obnovy #obnova domov